ÅRSMØTE BERGEN BACKGAMMON CLUB

08.12.2006

Dagsorden
 1. Nedtegning av fremmøte, opptelling av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets beretning
 5. Regnskap
 6. Innkomne saker
 7. Vedtektsendringer
 8. Kontingentfastsettelse
 9. Valg

Årsmøte

 1. Fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer var 15.
 2. Elias Kritikos ble valt til møteleder, Rune Færevåg til referent.
 3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 4. Formannen ga årsreferatet.
  "Vi hadde en nedgang i medlemstalet i fjor, men bra deltagelse i mesterturneringane. Mange var med til NM i Oslo der BBgC fikk gode resultater. Det vart også gjennomført eit vellykka bymesterskap. 4 nye brett er blitt innkjøpt til klubben i år.
 5. Regnskaet vart godkjent. Klubben har ca. 1300,- på bok. Styres gis adgang til å bruke penger på div. utgifter i 2007.
  - Regnskap og budsjett vart godkjent.
 6. Innkomne saker som vart diskutert:
  - Eli lager brosjyre som er tenkt lagt ut på kafeèr og puber mhp. rekrutering.
  - Det vart bestemt at ein ikkje reduserer antal spillekvelder. Det blir fortsatt spilling både mandag og onsdag på Bergen Gjestehus. Siste onsdag i måneden arrangeres det mesterturnering. Det kom forslag om å prøve å spille på Losjehaven for å prøve å bli meir synlig, men det vart ikkje bestemt å arrangere turnering der.
  - Det kom også forslag om å arrangere lagturnering. Styret må sjå på dette. - Det vart bestemt å auke innsats på klubbkveldene til 50,-. Inga auke på mesterturneringene.
 7. Ingen vedtekstsendringer
 8. Kontingentfastsettelse.
  Det vedtas at kontingenten for 2007 står uforandret på 150,-.
 9. Valg.
  Til formann vart Tor Magne Unneland enstemmig valgt. Rune Færevåg vart valgt til nestformann. Eli Stangeland, Jannicke Ulveseth og Asbjørn Schultz vart valgt til styremedlemmer. Som revisor vart Vemund Snartland valgt.

Bergen 12.12.2006
Rune Færevåg (referent)