ÅRSMØTE BERGEN BACKGAMMON CLUB

28.11.07

Tilstede: 12 stemmeberettige

Ordstyrer: Halvor Losnedahl
Referent. Eli Stangeland

Årsmøte

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
  2. Styrets beretning ble godkjent uten merknader..
  3. Det var ikke kommet inn noen forslag til vedtekts endringinger.
  4. Kontigenten ble vedtatt å holdes uendret på kr 150 pr år.
  5. Regnskapet ble godkjent.
  6. Budsjettet ble godkjent.
  7. BBgC har påtatt seg å arrangere NM i 2008, og Eli Stangeland ble enstemmig valgt til leder for komiteen. Med seg fikk hun Stein Ottosen og Halvor Losnedahl, samt Jan Arild Breistein.
  8. Valg: Rune Færevåg formann, Tor Magne Undeland nestleder, Jannice Ulveseth og Eli Stangeland styremedlemmer. Alle valg ble gjort med akklamasjon.
  9. Revisor: Vemund valgt med akklamasjon.
  10. Eventuelt: De flinkeste medlemmene ble oppfordret til å komme litt oftere, da de fungerer både som forbilder og inspirasjonskilder til de som ligger lavere på ratingen.

Bergen 2007-12-01

Eli Stangeland (referent)