logo


Oslo Mesterturnering nr.10
Sist endret 2014-09-11 14:42:17
mester-ikon 7. Oktober 2014

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokelet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Tirsdag 07.10.2014 og starter klokken 18.00.

Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + min 50 NOK i ientry.

Matchformat

FTBG System singel elimination med oppsamling for de som taper sin første spilte match.

Matchlengder

Runde.1 til Runde.4 : 7 poeng.
Runde.5 ---> : 5 poeng.
Oppsamling : 5 poeng alle runder.


Poengfordeling

Mesterturneringer paa tirsdager genererer Mesterpoeng poeng i Osloligaen og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 10 minutter i banken + 10 sekunder delay, for alle runder i hoved og oppsamling.

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedroerende pauser saa gjelder foelgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og maa taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND