logo


Oslo Mesterturnering nr.12
Sist endret 2014-12-15 14:58:53
mester-ikon 27. Desember 2014

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokelet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Loerdag 27.12.2014 og starter klokken 13.00.

Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + min 50 NOK i ientry.

Matchformat

FTBG System Singel elimination og oppsamling for de som taper runde.1 og runde.2.

Matchlengder Hoved

Runde.1 til Runde.3 : 11 poeng med 15 min i banken + 10 sec delay.
Runde.4 ---> : 7 poeng med 10 min i banken + 10 sec delay.


Matchlengder Oppsamling

Oppsamling.1 : 5 poeng med 10 min i banken + 10 sec delay, vinner til finale.
Oppsamling.2 : 5 poeng med 10 min i banken + 10 sec delay, vinner til finale.


Poengfordeling

Mesterturneringer utenom tirsdager genererer Mesterpoeng og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Spiller med redusert klokketid, se matchlengder.

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedroerende pauser saa gjelder foelgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og maa taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND