Oslo Mesterturnering nr.9
Sist endret 2017-07-09 16:47:52
15. August 2017

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokalet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Tirsdag 15.08.2017 og starter klokken 18.00.

Entry

Minimum 50 NOK.

Matchformat

drawboss dobbel eliminasjon, uten "Atle-regelen"
Naar kun 1 spiller er ubeseiret, tas vedkommende ut av turneringen og er foerste finalist, deretter fortsetter turneringen til man har andre finalist.

Matchlengder

5 poeng : Naar 1 eller 2 spillere har null tap.
3 poeng : Naar begge spillerene har ett tap.
7 poeng : Finalen

Poengfordeling

Mesterturneringer paa tirsdager genererer Mesterpoeng poeng i Osloligaen og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 2 minutter/poeng i banken + 12 sekunder delay,

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedroerende pauser saa gjelder foelgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og maa taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringskomitee

I 2017 vil det i alle OBgKs Mesterturneringer utnevnes en turneringskomitee paa 3 personer.

Turneringsleder

Karl Frogner mobilnummer 48954637


R A T I N G   -   T O P    5

Jon Kristian Roeyset   1850
Farzin Aarabi   1843
Thorleif Reisvold   1833
Rune Halvorsen   1819
Kim H. Nordberg   1805

hele listen...
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018