logo
Oslo nummer.7 Anker Hotel
Sist endret 2018-04-23 13:14:42
mester-ikon 29. Mai 2018

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokalet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Tirsdag 29.05.2018 og starter klokken 18.00.

Entry

100 NOK.

Matchformat

drawboss Dobbel eliminasjon etter modell fra Nordic Open og Munkbjerg Open, 4 fra hoved og 4 fra fighter tilsluttspillet.

Matchlengder

Hoved : 5 poeng.
Fighter : 3 poeng.
Sluttspill : 5 poeng.
Oppsamling : 3 poeng.**


Oppsamlingen spilles mellom de 4 som taper kvartfinalen i sluttspillet.

Poengfordeling

Mesterturneringer paa tirsdager genererer Mesterpoeng poeng i Osloligaen og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 2 minutter/poeng i banken + 12 sekunder delay,

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedrørende pauser så gjelder følgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og må taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner mobilnummer 48954637
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND