logo


Oslo MT - 01
Sist endret 2020-01-21 09:28:24
mester-ikon 21. Januar 2020

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokalet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Tirsdag 21.01.2020 og starter klokken 18.00.

Entry

100 NOK.

Matchformat

drawboss dobbel eliminasjon med "Phil me in" tid

Matchlengder

Runde.1-2 : 7 poeng.
Runde.3-4 : 5 poeng.
Runde.5--> : 3 poeng.
Finale : 7 poeng.*


* = Spilles til 7 poeng dersom begge finalister har 1 tap.

Poengfordeling

Mesterturneringer på tirsdager genererer Mesterpoeng og poeng i Osloligaen

Bruk av klokker

Det spilles med "Phil me in" tid, Bronstein, 1 minutt pr poeng i banken + 12 sekunder delay,

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedrørende pauser så gjelder følgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og må taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner mobilnummer 48954637
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND