logo


Oslo Mesterturnering nr.4
Sist endret 2013-12-17 09:59:00
mester-ikon 25. Februar 2014

Tid, sted og klokkeslett :

Tirsdag 25.02.2014 på Anker Hotel, Storgata 55 klokken 18.00.

Entry og matchformat :

30 NOK i Mestermøteavgift + 50 i entry. Spilleformatet er Double Elimination uten "Atle-regelen" i finalen.

Matchlengder :

Main : 5 poeng.
Fighter : 3 poeng.
Finale : 9 poeng.
Finale Cons* : 3 poeng.


* = Finalen Cons spilles mellom de 2 spillerene som taper i plasseringsmatcher 5 & 6.

Poengfordeling :

Mesterturneringer på tirsdager genererer Mesterpoeng poeng i Osloligaen og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker :

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 2,0 min/poeng + 12 sekunder delay.

Merknader :

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk §2-2 punkt 2 vedrørende pauser gjelder følgende :

"Hver spiller er berettiget én pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher på over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og må taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder :

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND