logo


Oslo Seminar og Mesterturnering nr. 7
Sist endret 2014-05-20 11:34:07
mester-ikon 24. Mai 2014

Seminar

Chris Bray vil i regi av OBgK gjennomf?re et 3 timers seminar.

Utfyllende informasjon vil komme senere.

Dato

Loerdag 24.05.2014.

Sted

Turneringen spilles paa OBgKs faste spillested

Anker Hotel, Storgata 55

Timeschedule

12.00-15.00 : Seminar med Christ Bray .
15.00-16.00 : Spisepause.
16.00-23.00 : OBgKs Mesterturnering nr.7.


Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + 50 i entry.

Matchformat

FTBG System double elimination med "Atle-regelen".

Matchlengder (9-16) spillere

Runde.1 til Runde.5 : 7 poeng.
Runde.6 til 2 har et tap hver : 3 poeng.
Naar 2 har et tap hver : 9 poeng.


Matchlengder (17-32) spillere

Runde.1 til Runde.4 : 7 poeng.
Runde.5 til 2 har et tap hver : 3 poeng.
Naar 2 har et tap hver : 9 poeng.


Matchlengder (33-64) spillere

Runde.1 til Runde.3 : 7 poeng.
Runde.4 til 2 har et tap hver : 3 poeng.
Naar 2 har et tap hver : 9 poeng.


Poengfordeling

Mesterturneringer utenom tirsdager genererer Mesterpoeng og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 2,0 min/poeng + 12 sekunder delay.

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedr?rende pauser gjelder f?lgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher p? over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og m? taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND