logo


Referat fra årsmøtet i BBgK 2008
Av Øyvind Bjørkås, 6. Januar 2009 21:48.
Sist endret 6. Januar 2009 21:57
 
Årsmøtet i Bodø backgammonklubb ble avvikla før juleavslutninga den 15. desember 2008, bl.a. med valg av delvis nytt styre.


Arne Kristian Nordhei ble valgt til møteleder, og Øyvind Bjørkås ble valgt til referent.

Det var 14 personer til stede, alle medlemmer av BBgK og dermed stemmeberettigede.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Trond Dalhaug, som var leder i 2008, la fram årsberetninga som vil bli oppdatert med korrekt antall medlemmer (26) og sesongmester for høsten (som ble Lena).

Nils Bakke som var kasserer i 2008, la fram foreløpig regnskap, og foreslo at årsmøtet skulle ta det til etterretning. Det ble fremmet alternativt forslag: Regnskapet oversendes revisor og styret for videre behandling. Nils trakk så sitt forslag og årsmøtet vedtok det alternative forslaget.

Nils la fram forslag til budsjett, og foreslo at årsmøtet skulle vedta: (1) Årsmøtet forventer at styret i 2009 gjennomfører de nødvendige tiltak slik at klubben er i driftsmessig økonomisk balanse ved årsskiftet 09/10. Dette forslaget ble vedtatt. Videre foreslo Nils en del retningslinjer for styrets økonomiske aktivitet. Det ble en del debatt om dette og Nils trakk sitt forslag. Det ble videre en del debatt om man i forhold til Nils' forslag til budsjett burde øke omsetningen og resultatet noe. Det ble vedtatt følgende budsjett: Inntekter kr. 6700 (5500 kr fra klubbkvelder, 1200 kr fra kontigent) og utgifter kr 5500 (arrangementer kr 4000, andre driftskostnader kr 1500). Resultat kr 1200.

Det skulle velges ny nestleder og ny kasserer. Valgkomiteen ved Jørn Åselid la fram sitt forslag til styre: Lena Jensen som nestleder og Øyvind Bjørkås som kasserer. Dette ble vedtatt. Videre foreslo Jørn at Arne Kristian skulle fortsette som vara. Dette ble vedtatt. Videre foreslo Jørn at Arne Ludvig Faaren skulle fortsette som revisor, og årsmøtet vedtok dette. Ingen hadde forberedt valg av ny valgkomite, men det framkom forslag i møtet om at Nils Bakke og Rolf Lund skulle ta på seg denne oppgaven. De aksepterte og årsmøtet vedtok dette.

Bodø, januar 2009. Øyvind Bjørkås.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND