logo


Endringsforslag til vedtekter
Av Hall Skaara, 3. Januar 2016 18:36
Sist endret 3. Januar 2016 18:46
 
Leder for seriekomitéen, Fred Westerby, har sendt et forslag til vedtektsendring til behandling på OBgKs årsmøte. Du kan lese forslaget og hans begrunnelse her.


Til årsmøtet

Nåværende § 5 ser slik ut:

"§ 5. 
Alle OBgKs turneringer:
* Oslo Open
* Oslo Bymesterskap
* Klubbens øvrige mesterturneringer
* Osloligaen
* Osloserien
Avvikles med klokkepreferanse.

Turneringslederen for den enkelte turnering kan fravike bestemmelsen i 1. ledd. Slikt fravik kan klages inn for turneringskomitéen."

Forslag til endring:

"§ 5.
OBgKs turneringer, unntatt Osloserien, avvikles med klokkepreferanse.

Klokkebruk i Osloserien reguleres av seriekomitéen.

Turneringslederen for den enkelte turnering kan fravike bestemmelsen i 1. ledd. Slikt fravik kan klages inn for turneringskomitéen."

Bakgrunn:
Det har kommet reaksjoner på at klokker brukes i Osloserien. Undertegnede (Fred Westerby, leder av seriekomitéen) har da pekt på at klubbens vedtekter binder oss. Et stort flertall av lagkapteinene er i mot at noen skal kunne forlange å spille med klokke, da ingen venter på neste kamp. Det ble enighet på lagkapteinmøtet 28.11.2015 at undertegnede fremmer et forslag til endring av vedtektene til neste årsmøte.

Om endringsforslaget:
Første ledd er endret og samtidig forenklet. Den tidligere oppramsingen er unødvendig. Endringen vil også dekke framtidige turneringer i OBgK, så lenge de ikke nevnes som unntatt.

Nytt andre ledd gir seriekomitéen fullmakt til å bestemme klokkebruk i Osloserien.

Tidligere andre ledd blir tredje ledd, men endres ikke.

Kommentar:
Vedtektsendringen vil i praksis bety lite, bortsett fra at spillerne ikke unødvendig pålegges å bruke klokker. Vil begge spillerne bruke klokke, blir det tillatt. I tilfeller hvor den ene spilleren VIL bruke klokke, vil lagkapteinene bestrebe seg på at vedkommende møter en motstander som aksepterer klokke.

Forslaget til endring har blitt sendt til lagkapteinene og resten av seriekomitéen. Det har ikke kommet innvendinger.

For de som vil lese hele vedtekten, klikk her.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND