logo

Aarsrapport og aarsmoetereferat 2017
Av Thorleif Reisvold, 11. Januar 2018 15:06.
Sist endret 11. Januar 2018 15:09
 
Mandag 8. januar avholdt Stavanger Backgammonklubb sitt årsmøte. 10 betalende medlemmer var til stede.


1. Valg av referent: Hermod Kvalvik

2. Årsrapport

2017 vil først og fremst bli husket for:
-Farzin vant oppsamlingsfinalen i Mestermøtet
-Rune spilte finalen i Haugesund Bymesterskap
-Rune deltok på Landslaget, som vant EM for lag

SBgK kvalifiserte 1 spiller til MM 2017, ned fra i fjor da 3 spillere kvalifiserte seg. SBgK klarer å kvalifisere 0 spillere for Landslaget 2018, ned fra 2017 da 1 kvalifiserte seg.  Bymesterskapet trakk 31 deltakere, en forbedring fra fjorårets 30. Antall medlemmer holder seg stabilt høyt med 46 mot fjorårets  48.

Følgende endringer og oppdateringer i adelskalenderen for 2017:
Klubbmester: Farzin Aarabi, Bymester: Rune Færevåg, Nykommer: Jason O`Neill.
Ny spiller inn på topp 5 høyeste rating: Farzin med 1888 og 1 plass.

Rekrutteringstiltak gjennomført i 2017:
-Backgammon på dagtid, et tilbud testet ut på biblioteket med Stein Roger og Frank
-Introduksjon for nye spillere på Johannes Læringssenter ved Stein Roger
-Stand på M44 med Tore Christian og Rune
-Stand på Biblioteket under nordisk spilluke med Hermod og Rune

Miljøtiltak gjennomført i 2017:
-Spillkveld hos Rachel og Kjell Terje i påsken.
-Tur til Preikestolen og sightseeing ifb med Stavanger Bymesterskap ved guide Arne
-Julebord hos Rachel og Kjell Terje. I arrangementskomiteen Rachel, Kjell Terje og Rune, med underholdningsinnslag: Musikkbingo med Elisabeth, backgammonquiz ved Tore Christian og kortspill ved Thorleif.

Vi ser fram til 2018! Da spesielt med tanke på Stavanger Bymesterskap, hvor vi fortsatt har tur til Preikestolen og seiltur som trekkplastere. FBarrangementet er allerede annonsert på Carol Joy Cole sin kalender:
https://www.facebook.com/events/488217288200630/?newsId=3039&club=sbgk

3. Innkomne forslag:
3.1. Klubbmesterskapet 2018
Kjøre Klubbmesterskapet en lørdag i februar eller mars. Gjerne som mesterturnering der utenbys spillere kan delta men ikke vinne tittelen. Motiverer spillere til å betale kontingenten tidlig på året.
Vedtatt

3.2. Studiegruppe
 SBgK hadde NM finalist i 2014 og Norgesmester i 2015. Vi starter en studiegruppe for dem som ønsker å satse på å nå NM finalen 2018. Prosjektleder vil i sammarbeid med styret sette opp en framdriftsplan og opptakskriterier til gruppa.
Vedtak: Styret ser hva som er praktisk mulig å få til.

3.3 Nybegynnerkveld
Forslag fra styret: Vi vil fortsatt ha oppmerksomhet om rekruttering, og ønsker spesielt flere kvinnelige medlemmer velkommen for å få bedre kjønnsbalansen. Nybegynnerkveld 1 onsdag pr. mnd. kan trekke nye spillere til klubben. Meld interesse dersom du synes dette virker intressant og vil diskutere tiltak og framdriftsplan med styret.
Vedtak: Erik Måland tar saken og inviterer med Elisabeth.

3.4. Samarbeid med UiS
Forslag fra styret: Vi ønsker å få til et samarbeid med universitetet, og ser for oss at vi arrangerer årlige turneringer ifb. med fadderuka og spillkvelder / arrangementer på Tappetårnet. Erfaringsmessig fører det ikke fram å sende e-poster, vi trenger derfor en person som er intressert i å møte opp på universitetet personlig for å få istand en dialog. Ta kontakt med styret for å diskutere tiltak og framdriftsplan.
Vedtak: Hermod og Tore Christian tar saken. Elisabeth tar kontakt med Tappetårnet.

3.5. Integrasjonsprosjekt
Forslag fra styret: SBgK, ved Stein Roger, søkte Stavanger kommune om midler til å gjennomføre et integreringsprosjekt i 2016, og vi ble tildelt 6000kr. Etter diverse tiltak som innkjøp av brett og refusjon av medlemskontingent, gjenstår nå 1900 kr. Vi trenger en persjon som ønsker å videreføre Integreringsprosjektet. Ta kontakt med styret for å diskutere tiltak og framdriftsplan.
Vedtak; Hakan tar saken

3.6: Valgkomite 2018
Forslag fra styret: Vi ønsker å videreføre ordiningen med valgkomite, som årlig har som mandat og oppgave å foreslå kandidiater til klubbens styre. Forslaget kommer opp til avstemning på årsmøtet. Komiteen har ett år på å forberede et forslag til Årsmøtet 2018, som avholdes rundt årsskiftet 2018/19. Vi foreslår leder: Elisabeth, medlemmer Farzin og Tor Henrik.
Vedtatt

3.7. Målsetting og arbeidsfordeling i styret
Forslag fra styret: Vi ser behovet for å definere arbeidsfordelingen innad i styret, samt klubbens målsetting. Dette for å klargjøre hvilke oppgaver hver enkelt kan bidra med, formulert med andre ord: konkretisere hvilke oppgaver som tilfaller den enkelte. Samtidig vil en klar målsetting gi styret en tydelig retning på deres arbeid. Sjekk med vedtektene.
Vedtatt

3.8 Livestream
Forslag fra Rune: Klubben bør gå til anskaffelse av kamera og stativ, slik at vi kan ta opp kamper og sende livestream fra viktige turneringer som f.eks. Stavanger Bynesterskap. Kanskje vi kan streame noen finaler fra klubbturneringer for å sjekke at alt funker? Vi trenger 1-2 personer som samarbeider med styret om en løsning.
Vedtak: Styret vurderer forslaget.

3.9 Når en spiller forlater turneringen før spilleren er utslått
Forslag fra Rune: Når en spiller forlater turneringen, har vi rata spillerens gjenstående kamper som tap. Tanken er at alle som har meldt seg på, er med i turneringen helt til de er slått ut. Helt greit å gå, men da aksepterer man samtidig tap. Forslaget er at vi fortsetter praksis med å rate tap dersom spiller forlater turneringen.
Vedtatt.

4. Kontingent for 2019
Kontingent fastsettes til 300 kr.

5. Regnskap og budsjett for kommende år:

Regnskap 2017
Inntekter
Saldo 1/1 16131,-
Grasrota 3512,-
Kontingent/Medlemspleie 7560,-

Kostnader
Kontingentrefusjon 300,-
4 brett 3295,-
Juleavslutning 1000,-
Premier klubbmesterskap 1000,-
EM premie Rune 250,-
50 terninger 150,-
Premier julebord 322,-
Blomster julebord 370,-

Utgående saldo 18825,-
Årsresultat 2694,-

Budsjett 2018
Inntekter
Kontingent 6000,-
Grasrotandel 3750,-

Kostnader
Klubbmesterskap premier 1000,-
Bymesterskap 2000,_
Julebord 2000,-
Diverse 5000,-

Budsjettert resultat -250

 6. Tre styremedlemmer inkludert en leder velges for kommende år
Forslag fra valgkomite: Leder Rune, kasserer Thorleif og styremedlem Hermod.
Varamedlem: Erik

Vedtatt.

Godt nytt år!


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2019