logo


Referat fra Årsmøtet 2019
Av Rune Halvorsen, 8. Januar 2020 12:56
Sist endret 8. Januar 2020 12:58
 
SBgK avholdt Årsmøtet 2019.


Referat fra årsmøte i Stavanger backgammonklubb

Martinique, 6. januar 2020

 

12 medlemmer møtte.

 

1. Rune Halvorsen ble valgt til møteleder.
2. Kjell Terje Reve ble valgt til referent.
3. Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
4. Årsrapport for 2019 ble godkjent uten merknader.
5. Regnskap ble presentert muntlig. Skriftlig versjon kommer senere.
6. Klubben har som mål at klubbkassen over tid skal være på omtrent 15 000 kr. Det overskytende brukes på aktiviteter i klubben.
7. Klubbmesterskapet 2020 arrangeres lørdag 29 februar på Comfort hotell Square. Gratis kaffe, mat og kake. Pengepremier. Krav om medlemskap. Vedtatt
8. Grillfest. Klubben kjøper inn grillmat, og setter av 2500kr. Ta med egen drikke. Krav om medlemskap. Vedtatt.
9. Bymesterskapet. Klubben dekker 3x500 kr bounty + 200 kr til premier. Gratis kaffe, mat og kaker. Vedtatt.
10. 20-års jubileum. Klubben fyller 20 år fredag 23 oktober. Vi feirer 20-års jubileum lørdag 24. oktober. Kaffe, turnering, mat og kake. Premier. Gratis for alle medlemmer. 300 kr i påmelding for ikke-medlemmer.Styret får relativt vide fullmakter.
11. Julebord i månedsskiftet november / desember. Klubben sponser arrangementet med 1000 kr. Egenandel 200 kr. Krav om medlemskap. Vedtatt.
12. Kontingenten for 2020 fastsettes til 300 kr. Vedtatt.
13. Ingen medlemmer var foreslått til nytt styre.  Rune Halvorsen, Thorleif Reisvold og Espen Frafjord ble valgt for ett år.

 

 

 

Kjell Terje Reve

(Sign.)

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND