logo


Referat fra Årsmøtet i Stavanger Backgammonklubb
Av Kjell Terje Reve, 5. Januar 2021 09:23
Sist endret 5. Januar 2021 09:30
 
Årsmøtet ble holdt på nett pga. Corona.


Referat fra årsmøte i Stavanger backgammonklubb 2020

 

Møtet ble avholdt 4. januar 2021; denne gang over internett på grunn av Corona. Syv medlemmer møtte.

 

1. Stein Roger Fossmo ble valgt til møteleder.
2. Kjell Terje Reve ble valgt til referent.
3. Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
4. Årsrapport for 2020 ble godkjent uten merknader.
5. Regnskap for 2020 ble presentert.
6. Det ble besluttet å droppe mestertuneringer i 2021. Som erstatning for mesterturneringer vil vi skape ekstra blest rundt siste mandagsturnering hver måned (unntatt juni og juli). Klubben sponser siste mandagsturnering med kr 1000 i premier hver gang, som kun kan vinnes av klubbmedlemmer. Dersom livespilling ikke er gjennomførbart går turneringene på nett.
7. Styret mottar forslag til nye turneringsformat. Fristen settes til 22. januar.
8. Styret får fullmakt til å vurdere nytt spillested, med forbehold om at det er sentrumsnært og tilbyr servering.
9. Klubben søker om midler til integrasjonsarbeid for å trekke innvandrere med i miljøet.
10. Styret prøver å finne en kontaktperson på UiS som kan rekruttere nye medlemmer fra universitetsmiljøet.
11. Styret søker samarbeid med andre brettspillklubber med tanke på å arrangere en felles brettspilldag.
12. Kontingenten for 2021 settes til kr 300.
13. Budsjett for 2021

Sponsing av klubbturneringer

10 000

Klubbmesterskap

2000

Bymesterskap

4500

Kontingent for æresmedlem

300

Grillfest

2500

Julefest

2500

 

 

Til sammen

21 800

 

14. Det er et ønske at flere arrangerer mandagsturneringer;både for å avlaste Rune og for å bygge kompetanse i klubben.
15. To vedtektsendringer ble vedtatt: 1) Til styret velges det også et varamedlem. 2) Det vil bli mulig å komme med saker på årsmøtet som ikke er meldt inn på forhånd.
16. Nytt styre ble valgt for ett år.

Rune Halvorsen: leder

Erik Skinstad: medlem

Kjell Terje Reve: medlem og kasserer

Erik Måland: vara.

 

Kjell Terje Reve

(Sign.)

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND