logo


Referat fra årsmøtet 2021
Av Marius Bergløff, 14. Januar 2021 19:03.
Sist endret 14. Januar 2021 19:04
 


1. Marius valgt til møteleder og referent

2. Geir, Carsten, Are, Helge, Christine, Ole og Marius var til stede og stemmeberettiget.

3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Styrets beretning: Lite å melde, kun avlysninger i 2020.

5. Regnskap. Regnskapet ble godkjent.

6. Innkomne saker. Ingen saker var kommet inn til behandling.

7. Vedtekstsendringer. Ingen vedtektsendringer.

8. Kontingentfastsettelse. Kontingenten beholdes uendret. 

9. Valg. Are valgt som leder og Helge styremedlem.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND