logo


Referat Årsmøtet 2021 SBgK
Av Rune Halvorsen, 11. Februar 2022 09:25
Sist endret 11. Februar 2022 09:59
 
Referat fra Årsmøtet i SBgK, avholdt 7.2. 2022


 

Referat,

SBgKs årsmøte 2021

 

Referat fra Stavanger Backgammonklubbs årsmøte på Martinique mandag 7. februar.

Til stede: Rune Halvorsen, Mattias Bizzozero, Gilad Beck, Farzin Aarabi, Thorleif Reisvold, Andre Farray og Stein Roger Fossmo.

 

 

Årsrapport 2021:

2021 vil først og fremst bli husket for:

  • SBgK får Norgesmesteren for fjerde gang da Rune Halvorsen følger i fotsporene til Daniel Murphy (2002), Erik Måland (2015) og Rune Halvorsen (2018).

 

Klubben leverer sterkt i Bymesterskap:

Elliot Kim Jørpeland Bymester i Stavanger

Hall Skåra Bymester i Oslo (nett-turnering)

Rune Halvorsen Bymester i Tromsø (nett-turnering)

Klubben kvalifiserte 1 spiller til Mestermøtet, 1 flere enn fjoråret. Reflerer muligens liten interesse for nett-turneringer blant SBgK-spillere.

 

Stavanger Bymesterskap trakk 29 deltakere, opp fra 19 året før.

Antall medlemmer: 55, opp fra 34 året før.

Klubben har hatt gode inntekter fra grasrotandelen til Norsk Tipping, ca. 16400kr, ned fra ca. 22000kr året før.

Vi har gjennomført 10 turneringer med ekstrapremie for medlemmer.

Ellers har vi hatt Grillfest og Julebord hos Kjell Terje.

 

Oppdateringer av Adelskalenderen:
I 2021 ble:

Farzin Aarabi klubbmestet

Elliot Kim Jørpeland bymester

Tamaz Tchiokadze årets nykommer

 

Integrasjonsprosjektet fikk 15 deltakere. Dette er vinn - vinn, klubben får flere deltakere, og vi hjelper kandidater utenfor klubben inn i et fellesskap.

 

Årsrapport godkjent av årsmøtet uten merknader.

 

Behandling av saker:

 

Forslag og vedtak:

Integrasjonsprosjekt 2022: Vi søker om integrasjonsprosjekt også i 2022. Det ser ut som koronaen slipper taket, og vi får bedre muligheter til å nå ut til potensielle deltakere gjennom turnering for de internasjonale studentene på UiS, og turnering i det kurdiske / tyrkiske miljøet.  Vedtatt enstemmig

 

Forslag og vedtak:

Grillfest og julebord
Klubben støtter gode sosiale tiltak. Vi foreslår at klubben støtter arrangementene med 1000kr hver, og deltakerne får egenandel på 100 kroner. Dette gir arrangørene forutsigbarhet i planleggingen. Vedtatt enstemmig.

Forslag og vedtak:

Bestilling av backgammonutstyr: Handleliste: klubben arrangerer handleliste. Vi gir klubbmedlemmer mulighet til å handle inn via bestilling til kasserer Kjell Terje, og klubben støtter tiltaket med 500 kroner. Vedtatt enstemmig.

Forslag og vedtak:

Kaffi på mandagsturneringene. Det ble foreslått av vedtatt å støtte kjøp av kaffi på mandagsturneringen. Klubben støtter tiltak fram til integrasjonsprosjektet evt. overtar stafettpinnen.

Forslag og vedtak:

Klubbmesterskap og Bymesterskap: Klubbmesterskap og Bymesterskap støttes av klubben. Klubben leier lokale, kjøper kaffi og ordner premier. Vedtatt enstemmig

Forslag og vedtak:

Format / tilbud: Styret vurderer fortløpende formatet på mandagsturneringen og kursing og alternativ aktivitet til mandagsturneringen. Vedtatt enstemmig.

Forslag og vedtak:

Styret innstilte på at turneringer med ekstrapremie fortsetter, og at klubben arrangerer 10 turneringer med ekstrapremie for medlemmer. 10x1000= 10.000 kroner

Benkeforslag fra Thorleif Reisvold: Klubben fortsetter støtten med samme frekvens og totalsum, men premiepotten deles i to, én premie for seier i hovedturnering (500 kroner) og én premie for nye medlemmer/medlemmer under 1500 i rating (500 kroner). Klubbstyret får fullmakt til å utforme detaljer for oppsett av turnering/eventuelt deling i klasser. Benkeforslg vedtatt enstemmig.

Forslag: Hengekamper spilles før neste turnering. Dersom man ikke får spilt hengekamper, kan man ikke melde seg på nye turneringer.

Forslag endret til: Klubbstyret ser nærmere på problemet med at hengekamper ikke blir ferdigstilt. Vedtatt enstemmig.

Kontingent 2022: 300 kroner. Godkjent uten merknader.

Leder Rune Halvorsen refererte om regnskap og økonomi, med dette budsjettet for kostnader for 2022:

Budsjett 2022, utgifter:

Klubbmesterskap 2600 kr

Bymesterskap 4500 kr

Grillfest og julebord 2000 kr

Gratisturneringer for medlemmer 10.000 kr

Bestilling av backgammonutstyr 500 kr

Kaffi på mandagsturneringer til juni 3600 kr

 

Totalt: 23.200 kroner.

 

Kasserer Kjell Terje Reve var ikke til stede, men har gjennom Rune informert om at det per dags dato står 27.977 kroner på SBGKs konto. Kjell Terje leverer og oppdaterer klubben med fullstendig budsjettoversikt.

 

Valg: Erik Skinstad og Erik Måland (vara) trer etter eget ønske av.

 

Nytt styre:

 

Rune Halvorsen (leder) gjenvalgt.

Kjell Terje Reve (kasserer) gjenvalgt.

Ny: Mattias Bizzozero (styremedlem)

Ny: Gilad Beck.

 

Samtlige ble valgt enstemmig.

 

Stein Roger Fossmo (referent
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND