Dagsorden for x-ordin¾rt Œrsm¿te 301115

Nedtegning av fremm¿tte, opptelling av stemmeberettigede

1.    Valg av m¿teleder og referent

2.    Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3.    Styrets beretning

4.    Regnskaper og budsjett

5.    Innkomne saker

6.    Vedtektsendringer

7.    Kontingentfastsettelse

8.    Valg

 

 

Dagsorden/ agenda: kun 1,2,4 og 6

 

 

Tilstede fra Styret: Yvonne og Tor Magne

 

1 Nedtegning av fremm¿tte, opptelling av stemmeberettigede

Ellers tilstede: Kim, Cathrine, Olav (Yvonne hadde stemmer fra Vemund, Elias og HŒvard)

 

 

 

2 Valg av m¿teleder og referent

 

 M¿teleder: Yvonne                                 Referent: Tor Magne

 

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

 

           Enstemmig

 

5 Regnskaper og budsjett

 

 Tor Magne hadde med samme utskrift fra 2014 og 2015 som medbrakt til Œrsm¿tet 021115. Og budsjett 2016 som diskutert 021115.

Dette ble enstemmig vedtatt med en liten endring; vi legger inn forventet Medlemspleie.

 

7 Vedtektsendringer

 

Der er kommet 2 innspill pΠde nye vedtektene:

 

¤ 2: ӌ fjerne hva kostnaden er for Œ v¾re medlem. SŒ slipper man Œ endre vedtektene hver gang der er en ¿kning i sum til enten NBgF eller BBgCÓ

 

Endringen ble enstemmig vedtatt

 

¤ 3-2: ÓLegale rusmidler b¿r ogsŒ omfatte annen rus enn alkoholÓ

 

Forslaget ble enstemmig nedstemt og ¤ 3-2 blir stŒende som den er.

 

 

 

Bergen 301115

 

Signert av Tor Magne Undeland