logo
Over 200 medlemmer.
Av Sentralstyret, 16. Mars 2018 11:25.
Sist endret 18. Mars 2018 18:20
 
God tilstrømming av medlemmer tidlig på året.


 
I skrivende stund er man i midten av mars, og allerede nå har NBgF 220 betalende medlemmer.
 
Det er første gang i historien at tallet 200 passeres så tidlig på året, og dette gir gode forhåpninger om at 2018 blir et veldig godt backgammonår!

NBgF vil takke alle, klubbledere - styremedlemmer - og andre ressurspersoner  i medlemmassen generelt, som gjør en frivillig innsats for backgammon Norge,

NBgF vil rette en spesiell takk til forbundets 2 nye klubber, Arendal og Sandnes som med sin entusiatiske innsats har bidratt til at det er blitt  flere medlemmer i backgammon Norge, uten innsatsen til disse 2 klubbene, ville man ikke passert 200 medlemmer så tidlig på året!

 
Arendal Backgammonklubb er landets nest yngste klubb, stiftet 17 november 2017.
Både klubbturneringer og nybegynnerkvelder trekker spillere, og det  pr idag 18 medlemmer i klubben.

Arendal har sine klubbkvelder på tirsdager, fra klokken 18.00 i Torvgata 10 i Liland gården.

Sandnes Backgammonklubb er landets yngste klubb, den ble stiftet 6 mars 2018.
Klubben aranngere turneringer på tirsdager på Sandnes brygge, pr idag er det 10 medlemmer i klubben.

Bilder fra en klubb turnering.

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND