logo
Innkalling til generalforsamling 2018
Av Stentralstyret, 7. Mai 2018 18:59.
Sist endret 9. Mai 2018 19:29
 
NM i backgammon arrangeres, som kjent, i Trondheim 15-17 juni. Generalforsamlingen avholdes under NMs første dag og her følger innkallingen.


Generalforsamlingen avholdes fredag 15. juni kl. 17.

Agenda:


i. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter

ii. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

iii. Valg av dirigent

iv. Valg av referent, samt to til å undertenge referatet

v. Sentralstyrets årsberetning

vi. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og ansvarsfritak for Sentralstyret

vii. Fastsettelse av kontingent

viii. Vedtak av budsjett

ix. Fastettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet to år fremover

x. Vedtektsendringer

xi. Innkomne forslag

xii. Valg av sentralstyre, valg- og vedtekskomite og revisorerVi anmoder alle som har saker de ønsker å få behandlet på generalforsamlingen under punkt xi, om å sende dem skriftlig til styreleder Rune Halvorsen (runehalvorsen@yahoo.no). Forslagene må være sendt styreleder senest to uker før generalforsamlingen for at de skal kunne behandles.

Iflg våre vedtekter vil sentralstyret senest én uke før generalforsamlingen publisere revidert regnskap, budsjett, foreløpig resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år samt valg- og vedtekskomitteens innstilling, eventuelle vedtektsendringer og innkomne forslag.

Vi oppfordrer medlemmer til å påta seg verv i NBgF. Dersom noen har interesse av et styreverv, bør de kontakte valgansvarlig Stig F. Størdahl (sordahl@gmail.com) .

Rune Halvorsen
Leder NBgF

Stavanger, 09.05.2018
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND