logo
Forslag til Generalforsamlingen i NBgF 2018
Av Sentralstyret, 6. Juni 2018 11:01.
Sist endret 10. Juni 2018 17:16
 
Forslag til Generalforsamlingen i nbgf 2018.


Generalforsamlingen 2018 avholdes fredag 15 juni kl. 17.00, i forbindelse med NM i Trondheim. Vi har mottatt følgende forslag:

Fra Elias:

Forslag gf i Trondheim:
En sak som jeg melder inn er landslagsuttaket. Jeg foreslår en total revidering av de nåværende kriteriene.  Mesterturneringene bør ikke gi landslagsplass.
Jeg foreslår at man nedsetter en komité bestående av kanskje tre erfarne men samtidig aktive medlemmer som velger ut laget.  Alternativt at treneren står for laguttaket.

Fra Terje ang. endring av "Vedtekter for NBgF":

1) Online turneringer
2) Forbundet kan avholde ulike former for online turneringer som gir NBgF rating.
3) Forbundet velger en turneringsleder som organiserer turneringen.
4) Turneringsleder bestemmer tid, format og sted for slike turneringer.
5) All bruk av hjelpemidler slik som backgammon programmer (XG, Gnu bg og andre) forbudt.
6) Klubber kan avholde online turneringer. Disse må godkjennes av forbundet.
7) Spillere kan ikke kreve at slike turneringer blir tilpasset dem enten i forhold til tid, format eller sted for avvikling."
8)" Utestengelse" osv.

Forslag til presisering av punkt 8) Utestengelse:
"5) Forbundet skal respektere spillestedene vi samarbeider med. Herunder akseptere spillestedenes rett til å utestenge spillere."

 

Fra Yvonne:

Saker til GF:

1 GF oppretter Konfliktråd: det skal bestå av 1 leder som tar over saker som ikke kan avgjøres direkte eller enkelt av våre vedtekter eller turneringsreglement.  Denne lederen må i hvert tilfelle tilslutte seg 2 nøytrale personer som kan være talerør for hver part involvert i saken.
Konfliktrådet tar således en meglerrolle for å løse tvister som til tider kan oppstå i vårt lille miljø.
Landsrådet kan også konsulteres ved større saker.  Ved et slikt råd, kan Sentralstyret heller konsentrere seg om å utføre de viktige oppgavene som kommer oss alle til gode i NBgF.

2. Landslaget: jeg antar der vil vel komme eget punkt om hvordan det skal fungere økonomisk i 2019 for 2020.  Uansett, kan vi endre budsjettet slik at Landslaget får en fast pott på 5000 årlig til klær eller annen representasjon/reklame?  Forslaget er å ta de 5000 fra NM potten som nå er på 15000 istedenfor tidligere års størrelse på 5000. (på GF 2017 fjernet vi medlemspleien på 10 )

3. Ny web? Kan GF godkjenne en budsjettpost på det?
Der bør innhentes anbud på å bytte den ut, men hvor er smertegrensen for hva NBgF har råd til?
Vi må blikvitt æøå problemet. I ettertid kan vi sette sammen en Designgruppe (vi har mange flinke i NBgF) som kan fornye sidene våre J

4. 5 på agendaen: Karl som Æresmedlem pga den utrolige redaktør- og statistikkjobben han gjør!

5.  Kan GF gi tillatelse til Sentralstyret om å både oppdatere og korrigere våre vedtekter slik at de står i forhold til dagens situasjon for både klubber og forbund?  Dette vil isåfall bli publisert/ lagt ut som nyhet med endringene slik at noen kan kommentere innen 14 dg før man foretar de endelige endringene. Noen punkter er utdaterte og/ eller direkte feile + skjønnsmessige rettelser.

Eksempler i Vedtektene (utenom allle æøå feilene..) :

§ 1.4: Må endres til å også omfatte regler for nettspilling, siden NBgF nå arrangerer både MT og Nettliga . Idag omfattes kun regler for Forbunds- og klubbregi.

§ 3.3.3: Idag betales det enkel kontigent, mens vedtekten sier dobbel er det korrekte.

§ 5: Her er der mange små og store feil utifra hvordan det er idag. 

I tillegg må Konfliktrådet inn i vedtektene, om der stemmes JA for det punktet

Fra  Sentralstyret

Sentralstyret vil påpeke at dette er forslag fra medlemmer i Forbundet, og forslagene står helt og holdent for deres egen regning.

Sentralstyret som organ har ingen meninger om innkomne forlsag og stiller seg helt nøytrale til det.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND