logo


Styremøtereferat #1 Sentralstyret 2018
Av Sentralstyret NBgF, 29. Juni 2018 15:25.
Sist endret 3. Juli 2018 10:39
 

Nytt Sentralstyre har avholdt møte #1 etter valget på GF 2018.06.15


Møtedato, sted, neste møte, møteleder, referent og tilstedeværende

Møtedato 27.06.2018
Sted Telefonkonferanse 20.00-22.00
Neste møte Leder NBgF kaller inn etter behov
Møteleder Yvonne Pasali
Referent Marianne Husum
Tilstede Yvonne Pasali/s/, Marianne Husum/s/, Vidar Osen/s/, Karl Frogner/x*/

* Karl Frogner hadde på forhånd gjennomgått agendaen og kommet med sine innspill til Leder NBgF, både muntlig og skriftlig.

Kontaktinfomasjon Sentralstyret

Sentralstyrets Tillitsvalgte

Navn Verv Mail og Telefon
Yvonne Pasali Leder yvonne@pasaligrafisk.no 930 18 700
Marianne Husum Nestleder marihus@online.no
Vidar Osen Websjef vidaros@pvv.org 922 73 033
Karl Frogner Informasjonssjef karl.frogner@yahoo.no 489 54 637

Sentraltstyrets felles kontaktmailer

Sentralstyret kan nås på følgende fellesmailer

Forbundsmail:
styret@nbgf.no

Webmail
norgesbgforbund@gmail.com

Referat Sentralstyremøtet #1 2018
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND