logo


Styremøtereferat #2 Sentralstyret 2018
Av Sentralstyret NBgF, 17. Juli 2018 23:21.
Sist endret 29. Juli 2018 16:33
 

Sentralstyrets møte #2 etter valget på GF 2018.06.15


Møtedato, sted, neste møte, møteleder, referent og tilstedeværende

Møtedato 12.07.2018
Sted Telefonkonferanse 20.00-22.00
Neste møte Leder NBgF kaller inn etter behov
Møteleder Yvonne Pasali
Referent Marianne Husum
Tilstede Yvonne Pasali/s/, Marianne Husum/s/, Vidar Osen/s*/, Karl Frogner/s/

* Vidar Osen var ikke tilstede på de siste 10 minuttene av møtet. 

 

Kontaktinfomasjon Sentralstyret

Sentralstyrets Tillitsvalgte

Navn Verv Mail og Telefon
Yvonne Pasali Leder yvonne@pasaligrafisk.no 930 18 700
Marianne Husum Nestleder marihus@online.no
Vidar Osen Websjef vidaros@pvv.org 922 73 033
Karl Frogner Informasjonssjef karl.frogner@yahoo.no 489 54 637

Sentraltstyrets felles kontaktmailer

Sentralstyret kan nås på følgende fellesmail:

styret@nbgf.no

Referat Sentralstyremøtet #1 2018

Referatet
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND