logo


Sentralstyremøte 071018
Av Sentralstyret , 16. Oktober 2018 20:29.
Sist endret 16. Oktober 2018 20:30
 
Sentralstyret hadde sitt tredje møte 071018


Sentralstyremøte3/2018 , søndag 071018

Tilstede: Yvonne, Marianne, Vidar, Karl og Gulli

Referent: Yvonne og Gulli

Agenda:

Gjennomgang av saker/ oppgaver siden x-ord gf 080918:

Legge ut referatet fra 0809, rette vedtektene våre, oppdatere Organisasjon, endringer Brønnøysund, rettelser Landslaget/ Landslagkomite/ og regler uttak Landslag 2019 og 2020.

Alle punkter OK.

Nye saker:

1: Sentralstyret ønsker å skifte bank for NBgF fra Nordea til DNB. Nordea er særdeles vanskelig å forholde seg til hver gang man skal skifte ut deler av et styre eller revisor + at de fleste klubbene har DNB. I DNB kan man enkelt knytte til seg både observatører (feks revisor) eller andre med full dispensasjonsrett av kontoen. I Nordea må man vente til alt er ok med Brønnøysund + at man må fysisk gå i en Nordeafilial med både pass og dokumenter. Dette blir ordnet fra 3 januar 2019.  Ansvarlig: Yvonne

2: Sentralstyret går for tiden gjennom hva klubbene må få på plass ifølge vedtektsendringene. Andre punkter vi ser på er kommunikasjonen mellom oss og klubbene, minstekrav til websidene deres på nbgf.no, gjeldende retningslinjer/ veiledning og kvalitetssikring rundt innleggelse og vedlikehold av kamp-resultater.Hver enkelt klubb vil få tlf eller mail i løpet av oktober om dette. Ansvarlig: Alle

3: Alle klubber har fått mail om kontingenten deres for 2018, med spørsmål om tallene er korrekt, hvem er regnskapsansvarlig/ økonomi og om kontoen er bedrift eller privat. Alle -bortsett fra 2 klubber- har svart.. Ansvarlig: Yvonne

4:  Vi har fått innspill fra Thorleif vedrørende gjennomføringen av Mestermøtet. I reglene står det Mestermøtet arrangeres normalt 4. helg (lørdag) i januar det påfølgende år og forslaget går på om det ikke kan gjennomføres over 2 dg. Altså i løpet av lørdag og søndag.

Sentralstyret syns dette er et godt innspill, men ønsker også forankring i Landsrådet. Forslaget sendes dit med følgende ordlyd:  der er kommet et forslag til sentralstyret på selve gjennomføringen av Mestermøtet. Hvis forslaget blir godkjent, må reglene endres. Ny regel blir:

Mestermøtet arrangeres normalt 4 helg i januar det påfølgende år. Det kan, ut fra valgt format, gjennomføres over 2 dager. Altså lørdag og søndag

Ansvarlig: Marianne og Yvonne (å sende Landsrådet snarest mulig)

5: Mesterpenger i 2019: skal vi fortsatt ta 40,- eller gå tilbake til 30,-? I og med at Landslaget ikke lenger skal ha de 10,-, må vi vurdere hva vi skal gjøre. Sentralstyret er enig i at siden klubbene allerede føler det komfortabelt å ta 50,- -hvor 10,- går til klubbkassen- er det greit å fortsette med det. Det vil også si at ca 15.000,- ekstra blir tilført Mestermøtet som idag innbringer ca 45.000. Dette kan benyttes til økt premie og/eller økt reisestøtte.

Ansvarlig: Marianne og Yvonne (å sende Landsrådet snarest mulig)

6: GDPR: Ifølge nye regler om personvern er dette et omstendelig punkt. Vidar er godt i gang og vil redegjøre utførlig hva som er viktig for forbundet på neste styremøte i november.                         Ansvarlig: Vidar og Gulli

7: Ifølge vedtektsendringene skal der være minst 2 personer i både valg- og vedtektskomiteen. Ansvarlig: Marianne

8: NM 2019 skal være i Oslo. Datoen er satt til 18-20 oktober. Karl, Marianne og Gulli setter sammen en NM komite som skal se på sted, format etc..

9: NBgF fyller 25 år i 2019. Hvordan skal vi markere dette? Dette punktet rakk vi ikke å gjennomgå godt nok. Utsettes til neste møte.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND