logo


Styremøter i sentralstyret, oktober 2019 - januar 2020
Av Sentralstyret, 28. Mars 2020 11:05.
Sist endret 28. Mars 2020 11:13
 
Referat fra styremøter i perioden oktober 2019 til januar 2020.


Referat sentralstyret søndag 26.01.2020

Styremøte avholdt i Oslo ifm. Mestermøtet 2019.

Til stede: Yvonne, Marianne, Karl, Christine, Vidar

Saker under behandling

Mesterturnering i utlandet: sentralstyret har oversendt et forslag -stemmesak- til Landsrådet. Frist 8 februar.

Mellomklassesymbol NM, ref GF 2019. Ansvarlig Vidar og Karl. Frist 15 februar.

Klubbsidene og korrigering i henhold til vedtekter etc. Christine jobber med saken.

Retningslinjer for den nye Valgkomiteen. Ansvarlig Marianne. Frist 15 februar.

Sette sammen en NM komiteen. Ansvarlig alle frem til 15 februar.

Ferdige saker:

Nettligaen: reglene er endret vedrørende plattform vi spiller på. Nå kan kampene også gjennomføres på Backgammon Studio i tillegg til Gridgammon.

En stor takk til Anita Marholm og Rune Færstad for jobben de gjør administrativt med Nettligaen!

Referat fra perioden oktober 2019- januar 2020

Aktive: Yvonne, Marianne, Vidar, Karl og Christine 

Ferdige saker 2019

Sentralstyret har gjort de nødvendige endringer overfor DNB og Brønnøysund etter GF 2019

100.000,- av forbundets midler er flyttet til Høyrentekonto

BBgC kom med en søknad om støtte til deres BMAB turnering som fant sted i desember 2019. Enstemmig vedtatt at ved salg av kamerapakkene direkte til elitespillere i klubbene, støttes salget med 1.000,- pr kamera. Dette vil utgjøre 3.000,- i 2019 og 4.000,- i 2020 for forbundet. 

Saker vi jobber videre med inn i 2020

Symbol til mellomklassen: Karl mener det må ha tilbakevirkende kraft til 1990. Dette skal enkelt la seg gjøre med systemet vi har. Symbolet foreslås å være likt som NM-symbolet, men markeres med en rød M. Ansvarlig: Vidar og Karl.

Valgkomiteen: Det foreslås å sette noen retningslinjer for hvilken etiske retningslinjer samt oppgaver komitéen skal ha. Marianne kommer med forslag til dette ila januar. Thorleif har trukket seg. Sondre ønsker å sende oppgaven fra seg dersom andre ønsker å overta. Hans Marius kan fortsette. Marianne påtar seg oppgaven med å ringe rundt for å rekruttere folk.

Vedtektene til klubbene bør gjennomgås. Sentralstyret oppfordrer alle klubbledere til å gjennomgå vedtektene sine innen generalforsamling årsmøtene sine 2020. Christine ser på saken.

NM-komite: Det er vedtatt at vi skal nedfelle en komite som evt skal  lage en norm/mal for NM.  Dette skal diskuteres videre.

Nettligaen: Vi ønsker å endre reglene slik at andre plattformer kan inkluderes i nettligaen. Lovendringstekst sendes mail og diskuteres deretter.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND