logo


Innkalling til Generalforsamling 2020
Av Sentralstyret, 26. Juli 2020 08:09.
Sist endret 27. Juli 2020 07:25
 
Generalforsamlingen avholdes 5. september kl 16.30, lørdagen under NM. Sted: Bergen, Nordnes Bydelshus


Agenda ifølge våre vedtekter:

f. Sentralstyret utpeker et tellekorps som registrerer de fremmøtte og evt. fullmakter. Sentralstyrets leder eller nestleder leder generalforsamlingen frem til og med valg av dirigent.

g. Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen skal minimum inneholde følgende punkter:

    i. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter
    ii. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
    iii. Valg av dirigent 
    iv. Valg av referent, samt to til å undertegne referatet 
    v. Sentralstyrets årsberetning
    vi. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og ansvarsfritak for Sentralstyret
    vii. Fastsettelse av kontingent
    viii. Vedtak av budsjett
    ix. Fastsettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet to år fremover
    x. Vedtektsendringer
    xi. Innkomne forslag
    xii. Valg av sentralstyre og revisor

h. Alle valgperioder er på ett år, med unntak av leder eller nestleder + en person som har økonomiansvar. De velges for 2 år.

Vedrørende punkt x Vedtektsendringer, kan det sendes direkte til Vedtektskomiteens leder Marianne Husum på mail: marihus@online.no 

Vi anmoder alle som har saker de ønsker å få behandlet på generalforsamlingen under punkt xi, om å sende dem skriftlig til norgesbgforbund@gmail.com Forslagene må være sendt senest to uker før generalforsamlingen for at de skal kunne behandles.

Iflg våre vedtekter vil sentralstyret senest én uke før generalforsamlingen publisere revidert regnskap, budsjett, foreløpig resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år samt valg- og vedtekskomitteens innstilling, eventuelle vedtektsendringer og innkomne forslag.

Vi oppfordrer medlemmer til å påta seg verv i NBgF. Dersom noen har interesse av et styreverv, bør de kontakte valgkomiteen så snart som mulig.Yvonne Pasali
Leder NBgF, på vegne av sentralstyret
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND