logo


Referat fra styremøte i sentralstyret, 4. oktober 2020
Av Sentralstyret, 26. Oktober 2020 21:48.
Sist endret 27. Oktober 2020 00:14
 


Dato: 4. oktober 2020
Møteform/sted: Telefonmøte
Til stede: Marianne Husum
Elias Kritikos
Yvonne Pasali
Vidar Osen

 

Sak Status
Referat fra GF og NM. Tips fra arrangør for NM neste år. NM-komiteen tar opp tråden på dette og implementerer evt dette. Pågår
Elias får tilgang til landsrådet og sentralstyre på forumet. Vidar ordnet. Ferdigbehandlet
Plan for styremøter framover: Telefonmøter ca en gang hver 6.uke, maks en time. Pågår
Har vi dobbeltroller må vi være bevisste - og tydeliggjøre om vi svarer som medlem av forbundet eller i kraft av vervet vi har. Dette gjelder på forumet og på facebook. Pågår
Vi må gjerne samarbeide på tvers av oppgaver. Bruke hverandre. Pågår
Kontakt med klubbene. Neste møte ta opp hvilken kontakt vi skal ha med klubbene og hva vi bør følge opp. Pågår
Valgkomite. Hans Marius fortsetter som leder. Marianne hører med det to andre. NM-komiteen fortsetter med Hall, Elias og Stein W. Fullmaktskomite, finne noen som kan steppe inn her. Ta opp tråden på neste styremøte. Pågår
Mesterturneringer online. Vedtatt 12 online MT i regi av NBgF. Neste år legge frem hvordan det har fungert. Ut året skal klubbene bestemme selv om MT skal være online eller live. Marianne legger ut nyhet om dette. Pågår
Online NM. Behov for det? Marianne og Elias tar ansvar for dette. Vi kan høre med Thorleif om han vil være med å utarbeide detaljer her. Pågår
Lagserie for hele landet. Aktuelt? Snakker mer om det på neste styremøte. Pågår
Landslagskoordinator. Elias overtar den rollen fra Marianne. Ferdigbehandlet
Anita og Gulli fortsetter som "rettere". Ferdigbehandlet
Årshjul. Yvonne oppfordres til å komme med tilbakemeldinger på praktiske ting ifm lederverv og økonomi. Komme gjerne med noen skriftlige punkter. Pågår
   
Behandlet på e-post:
Sandnes ønsker få klubben opp å gå igjen etter å ha ligget nede en stund (Covid-19 m.m.) De ønsker å starte opp med å avholde MT live for å trekke flest mulig spillere. Sentralstyret støtter leder, og vil være behjelpelig med bistand om det skulle være behov.  
Høringsnotat om lotteriloven: Vi har sett på høringsnotat (160 sider) i anledning konsolidering av lotteri- og pengespillovgivningen i Norge. Spill (turneringer med innsats og pengepremier) der utfallet helt eller delvis avgjøres av tilfeldigheter, reguleres av lotteriloven - og vil fortsatt reguleres av slik lovgivning også med høringsutkastet. Slik vi forstår høringsutkastet, medfører den foreslåtte lovendringen en viss liberalisering: Spill med under 200.000, - i årlig omsetning trenger ikke lenger melde sin eksistens inn til Lotteritilsynet. Sentralstyret har etter en samlet vurdering kommet frem til at NBgF ikke vil være tjent med å delta i høringen, men heller avvente resultat av en evt. endring. Det er blant annet vanskelig å argumentere for at backgammon ikke er delvis flaksbasert, altså at matcher (og dermed turneringer) avgjøres gjennom en kombinasjon av dyktighet og flaks.  nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND