logo


Referat fra styremøte i sentralstyret, 15. november 2020
Av Sentralstyret, 16. Desember 2020 02:18.
Sist endret 4. Januar 2021 17:08
 


Dato: 15. november 2020
Møteform/sted: Telefonmøte
Til stede: Marianne Husum
Elias Kritikos
Yvonne Pasali
Vidar Osen
Karl Frogner

 

Sak Status

Ekstra-turneringen ifm MM. gjennomføres i januar som forhåndsannonsert. To finalister får pengepremie. Om noen fra MM trekker seg, vil plassen bli tilbudt til neste person på listen. Hvis ekstra-turneringen har blitt avviklet før dette tilbudet blir gitt og hvis denne personen har vunnet en av pengepremiene i ekstra-turneringen, må vedkommende velge mellom pengepremien eller MM-deltagelse. Hvis ikke ekstra-turneringen har blitt avviklet, må vedkommende velge mellom å spille i ekstra-turneringen eller i MM.

Pågår
Online NM. Yvonne er turn.leder for mellomklassen. Hovedklassen starter en halv time etter mellomklassen. Symboler: forslag fra Elias om symbol for vinneren. I tråd med dagens utvikling, har online-spilling vokst veldig de siste månedene. Det er lite som tyder på at dette kommer til avta med det første. Online-NM kommer til å bli en viktig årlig begivenhet fremover. Forbundets visjon er at online-NM skal være noe alle ser frem til og den tredje største turneringen nasjonalt, etter live-NM og MM. Det skal innebære status å være Norgesmester, om enn på nett. Forbundet innfører med flertall symbol for vinneren av online-NM. Dette gjelder for begge klassene. Symbol-innføring vil øke turneringens attraktivitet og være en ekstra motivasjon for å delta. Vidar ser på hvordan symbolet skal se ut.  
Live eller online-spilling:
Nye nasjonale smittevernregler i hele landet har som mål å redusere antall personer en har nærkontakt med.
Forbundet har derfor komme med anmodning om at alle klubbene tenker nøye igjennom om det er hensiktsmessig og forsvarlig med livespilling på nåværende tidspunkt i forbindsele med Covid-19. Vi forbyr ikke, men anbefaler sterkt at man ikke spiller nå.

Vi har i tillegg hatt telefonkontakt med flere av ledere klubblederne for å forsikre oss at de har fått med seg de nye nasjonale smittevernrådene som er innført.

Pågår
- Online / Live:
Klubbledere og styret har et ekstra ansvar for at turneringene som spilles live i denne pandemi overholder lokale og nasjonale smittevernregler. Det kan ta langt tid før det er forsvarlig for alle å spille, men på nåværende tidspunkt er anbefalingen fra forbundet at en unngår livespilling i alle klubbene i henhold til nasjonale smittevernråd. Et minimum før en velger å spille live bør være at det blir fattet et styrevedtak i klubben om at de mener at det er forsvarlig.
Det er samtidig også hver og en av oss sitt ansvar å følge pålagte smittevernregler om det er livespilling. Er en i risikogruppen må en også selv vurdere om det er forsvarlig å spille live Bg selv om lokale smittevernråd tilsier at en åpner opp.

Pågår
Turneringskomite på alle mesterturninger som spilles online:
Det er spillere fra hele landet som deltar, og en ser at det kan medføre noe mer konflikter enn i vanlige klubbturneringer. Vi ber derfor alle arrangører velge en turneringskomité før mesterturerning startet. En bør velge de spillerne som deltar på turneringen som har erfaring fra både nasjonale og internasjonale turninger, kompetanse på regelverk og i tillegg er i besittelse av god dømmekraft. Blir det ikke valgt en på forhånd må en ved behov velge en komite ad-hock – det gjelder alltid alle turneringer i NBgF.

Sentralstyret har snakket om å ha en fast komité, men ser at det kan være uhensiktsmessig om de som er del av den ikke deltar i den aktuelle turningen.

Ta kontakt med forbundet om du trenger hjelp eller har spørsmål i denne sammenheng.
Ferdigbehandlet
Trekning i forbindelse med turneringer:
Det finnes flere gode online turneringssystemer som man kan benytte for å automatisere turneringen. Disse er imidlertid hjelpemidler, og turneringsleder bør trekke manuelt om det er nødvending, for eksempel hvis det stopper når det er få spillere igjen. En skal da unngå at samme spiller for bye to ganger hvis det er andre spillere som ikke har hatt en bye.

Turneringsleder bør ikke foreta trekning alene manuelt når en selv kan har fordel av et bestemt resultat. Vi understreke at en minimum bør ha et vitne til trekningen, evt. få noen andre til å gjøre det.

Spillende turneringsleder skal naturligvis ikke miste retten til å få en bye. I en nylig påklaget sak var det to vitner til trekning, og oppfylte dermed krav til rettferdig trekning.
Ferdigbehandlet
Det er blitt behanldet to klagesaker som har kommet inn til sentralstyret. Ferdigbehandletnbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND