logo


Referat fra styremøte i sentralstyret, 22. desember 2020
Av Sentralstyret, 21. September 2021 00:54.
Sist endret 21. September 2021 09:40
 


Dato: 22. desember 2020
Møteform/sted: Telefonmøte
Til stede: Marianne Husum
Elias Kritikos
Yvonne Pasali
Vidar Osen
Karl Frogner

 

Sak Status
Ekstra-turneringen i januar. Dato og sted fastsatt, tidspunkt kl.12. Format: DE, 11p., WBIF-tid. Pause etter tre runder (ca kl16). Marianne ordner med turneringsrom inne i Heroes. Yvonne er turnerlingleder. Ferdigbehandlet
Mesterturneringer i regi av NBgF, vil gå som planlagt. Marianne og Dagfinn med assistanse av Karl vil stå som turneringsledere. 40 eller 50kr for deltagelse-diskuteres senere, men NBgF tar kr. 50 i 2021 Ferdigbehandlet
Forslag fra Marianne om at Marianne og Vidar er moderatorer på forbundets digitale plattformer. Styret samtykker Ferdigbehandlet
Facebook: Sletting av kommentarer på FB. FB-siden vår skal ikke brukes for irrelevante personlige ytringer eller snakk om penger. Vedkommende er utestengt ut året. Videre må vedkommende ha godkjenning fra moderatorer for å få publiserts innslag i fremtiden. Ferdigbehandlet
Det har kommet forespørel om forbundt kan ta ansvar for to spillere som er utestngt fra Heros om forubndet kan ordne at de kan spille der iom at vi har mange av våre online-tureinger på den platformen. Styret vurderer at vi kan ikke bytte server eller be andre medlemmer opprette konto på andre servere for at noen som er utetgngt skal kunne spille. Det blir for tungvint. Hver og en har ansvar for å oppføre seg på en slik måte at de ikke blir utesteng fra et spillested, det om det er et fysisk sted vi spiller eller en online plattform. Ferdigbehandlet
Enkelte spillere bør oppmuntres til å ikke vise usportslig atferd, klage på terninger og generatoren, slik at de ikke risikeret å blir utesteng. Ferdigbehandlet
Klagesak på usportslig oppførsel under en netturnering, og diskusjon om episoe på facebooksiden til NBgF. Vi må formidle at begge spillere har ansvar for at innstillingene er riktige. Spillet må ikke fortsette når man ser at innstillingene er feil. Avslutt kampen, begynn ny kamp. Spiller fikk en advarsel om å bruke FB-siden med omhu og ikke henge ut folk. Vi minner også på generelt grunnlag at det er viktig at en melder inn klager umildbart, og at både turneringleder og spiller kan be om en behandling av en turneringskomite. Karl meldte seg inhabil. Ferdigbehandlet
Utestengelse: Sentralstyret - som er den administrative delen av NBgF – vedtok 17.03.19 en utestengelse av et medlem ut året 2020. Spilleren vil få tilsendt dette skriftlig pr. e-post. Det har i ettertid av vedtaket i 2019 fremkommet ytterligere forhold, som vi anser som svært graverende tillitsbrudd. Vi har derfor utvidet vedtaket om utestengelse til å gjelde frem til 1. januar 2023. Vedkommende vil da under gitte omstendigheter kunne bli medlem av NBgF igjen. Ferdigbehandletnbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND