logo


Referat fra styremøte i sentralstyret, 4. juli 2021
Av Sentralstyret, 21. September 2021 01:00.
Sist endret 24. Oktober 2021 22:03
 


Dato: 4. juli 2021
Møteform/sted: Telefonmøte
Til stede: Marianne Husum
Elias Kritikos
Yvonne Pasali
Vidar Osen
Karl Frogner

 

Sak Status
Mestermøte
Samtlige deltakere har takket ja. En av spillerne som jobber i forsvaret vil kunne spille online dersom ekstraordinære omstendigheter tvinger han til å være utenlands. Men dette ser usannsynlig ut per dags dato. Marianne og Elias har ansvaret for planlegging og gjennomføring av MM. Karl sender forslag til aktuelle turneringsformater. Formatet blir bestemt i god tid før MM. Forslag fra Yvonne om at teknisk ansvarlig får 1000kr for en helg. Disse pengene kommer fra mestermøtepotten. Dette kommer i tillegg til reisestøtte på 1500kr fra forbundet. Vedtas enstemmig. Vidar har sagt seg villig til å være turneringsleder. Vi kommer tilbake til om vi skal ha styremøte på mestermøtehelgen 19-21.11
Pågår
Referater fra forrige møter. Elias og Marianne tar en gjennomgang og korrigerer status på sakene. Pågår
Landslaget
De nye spillerne trenger nye trøyer. Elias hører med de andre på laget om de har det de trenger (to trøyer til hver). Yvonne sjekker priser og rabattmuligheter hos eget firma og andre. Elias kontakter en personer i bg-miljøet for å forhøre seg om hans firma ønsker være sponsor.
Pågår
Klubbaktivitet
De fleste kubbene har ligget mer eller mindre brakk det siste året. Klubbene vil forhåpentligvis være oppe å gå fra litt ut på høsten. Kort, enkel henvendelse til klubbene bør komme etter hvert fra forbundet. Karl kommer med forslag til tekst.
Pågår
Markedsføringsposten
Vi har brukt minimalt av pengene som er satt av. Vi tar dette opp igjen litt ut på høsten, når situasjonen med covid er mer avklart. "
Utsatt
Mestertrøsten
Enighet i sentralstyret om å gjøre den permanent. Se på forrige referat for begrunnelse. Vi tar det opp med landsrådet først og hører om det er innvendinger. Marianne tar ansvar for dette."
Pågår
Mellomturneringer
Det diskuteres om det er behov for dette og om det et bra tilbud til medlemmene. Hvis ja, eller kanskje, hvordan skal en gjennomføre det; bla det tekniske aspektet. Det diskuteres videre dersom det blir aktuelt. Forslag fra Marianne om å høre med klubblederne gjennom landsrådet om klubbmedlemmene, spesielt intermediate-spillere, kan være interessert i det. Marianne legger ut som en diskusjonssak.
Pågår
Forumet
Det børe ryddes på forumet mht klubber som ikke er aktive lenger.
Pågårnbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND