logo


GF 2021, sak 1, Frister til generalforsamlingen, ref. D og E i vedtektene
Av Marianne Husum Leder NBgF, 6. Oktober 2021 20:55
Sist endret 7. Oktober 2021 09:08
 


Forslag fra Yvonne Pasali

I dag under §4
Generalforsamling
d. Sentralstyret publiserer innkalling til generalforsamling med dagsorden på forbundets hjemmesider minst en måned før den skal avholdes. Senest en uke før generalforsamlingen skal følgende sakspapirer være tilgjengelig for medlemmene: Revidert regnskap, budsjett, foreløpig resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år, valg- og vedtekskomiteens innstilling, vedtektsendringer og innkomne forslag.
e. Vedtektsendringsforslag skal være Valg- og vedtektskomiteen i hende senest fire uker før generalforsamlingen. Innkomne forslag skal være sentralstyret i hende senest to uker før generalforsamlingen.

Endringsforslag:
d. Sentralstyret publiserer innkalling til generalforsamling med dagsorden på forbundets hjemmesider minst fem uker før den skal avholdes. Senest to uker før generalforsamlingen skal følgende sakspapirer være tilgjengelig for medlemmene: Revidert regnskap, budsjett, foreløpig resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år, valg- og vedtekskomiteens innstilling, vedtektsendringer og innkomne forslag.
e. Vedtektsendringsforslag skal være Valg- og vedtektskomiteen i hende senest fire uker før generalforsamlingen. Innkomne forslag skal være sentralstyret i hende senest tre uker før generalforsamlingen.

Årsak: alt blir for «knapp» tid for medlemmer og klubbledere å sette seg inn i saker når de blir lagt ut 1 uke før GF. Når innkallingen blir publisert er det høyst sannsynlig også samme frist som for å sende inn vedtektsendringer.
Ved å ligge mer tid i forkant blir man påminnet det man vurderte å sende inn til Vedtekt og man får 14 dg på seg til å ta opp sakene som skal stemmes over rundt omkring i klubbene og eget styre. 1 uke er for lite.

Vedtektkomiteens innspill: Forslaget krever 2/3 flertall. Komiteen synes forslagene virker fornuftige. Det kan være en god ting for klubbene å ha forslag i hende litt tidligere enn det vi har hatt til nå.

Sentralstyret støtter forslaget.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND