logo


GF 2021, sak 3, Fullmakter
Av Marianne Husum Leder NBgF, 6. Oktober 2021 22:51
Sist endret 6. Oktober 2021 22:51
 

Vi vedtok på generalforsamlingen at sentralstyret fikk i oppgave å sette ned en komite som skulle se på om det er fornuftig å begrense antall fullmakter pr person.


Resultatet skulle legges frem som vedtektsendring til neste års generalforsamling.

Rapport fra komite ad oppfølging av generalforsamlingssaker
I januar 2021 oppnevnte NBGFs sentralstyre en komite bestående av Hall Skåra, Dagfinn Snarheim og Hans Marius Eikseth (Leder). De skulle i sitt mandatet se på om det er fornuftig å begrense antall fullmakter pr person. 

Dette dokumentet utgjør komiteens tilbakemelding og anbefalinger til sentralstyret. Komiteen har diskutert spørsmålene gjennom digitale møter 7.februar og 24.mai.


Rapport fra komite ad oppfølging av generalforsamlingssaker.  I januar 2021 oppnevnte NBGFs sentralstyre en komite bestående av Hall Skåra, Dagfinn Snarheim og Hans Marius Eikseth (Leder). De skulle i sitt mandad se på om det er fornuftig å begrense antall fullmakter per person.


Dette dokumentet utgjør komiteens tilbakemelding og anbefalinger til sentralstyret. Komiteen har diskutert spørsmålene gjennom digitale møter 7.februar og 24.mai.


Komiteen anbefaler at det gjøres en endring i stemmerettsbestemmelsene for generalforsamling, slik at bare delegater oppnevnt av en klubb kan avgi stemme.

Antallet delegater som en klubb maksimalt kan oppnevne settes sammen av to ledd: Alle klubber kan sende 2. I tillegg kommer et antall som begrenses av medlemsmassen, der man deler antallet klubbmedlemmer på ti og runder av nedover. (Eksempel: A) Oppheim backgammonklubb har 12 medlemmer. De kan dermed sende 3 delegater med stemmerett til generalforsamlingen, 2 fordi de eksisterer som klubb, og 1 ekstra fordi 12/10=1,2 som rundet av nedover blir 1. B) Underdal backgammonklubb med 33 medlemmer kan sende (2+3=)5 delegater, fordi 33/10=3,3 som rundes ned til 3. ) Stemme kan kun avgis ved delegat gjennom personlig deltagelse på generalforsamlingen.

Begrunnelse:

I dag er generalforsamlingen et slags allmøte der alle medlemmer av NBGF kan gjøre seg gjeldende, enten gjennom personlig oppmøte eller gjennom fullmektig. Vårt forslag har en mer organisatorisk innfallsvinkel, der klubbleddet vil avgjøre hvem som kan stemme på generalforsamlingen gjennom å oppnevne delegater. Vi understreker at selve delegatberegningen kan gjøres på ulike vis (tallet 2 og tallet 10 er ikke hugget i stein), men at det vil være klokt å la en miks av geografi og kjøttvekt spille inn. Vårt forslag innebærer at en prikk på Norgeskartet (klubb i NBGF) gir 2, og at mange medlemmer kan gi flere. Forslaget om et delegatsystem betyr en endring i stemmerett hos de tilstedeværende på generalforsamlingen, da bare delegater kan avgi stemme. Tale- og møterett beholder alle medlemmer som før. Direktemedlemmer til NBGF kan ikke være delegat. I forslaget ligger også en tanke om delegatenes personlige deltakelse i generalforsamlingen, slik at fullmaktssystemet faller bort (og dermed også de problemer som har vært pekt på).

Vedtektkomiteens innspill: Forslaget krever 2/3 flertall.

Hvis forslaget ikke får flertall, slik at det fortsatt blir allmenn stemmerett, ber vi generalforsamlingen å ta stilling til en begrensning av antall stemmefullmakter hver enkelt person kan ha med seg.

Sentralstyrets innstilling:

Sentralstyret støtter ikke komiteens forslag om at det gjøres en endring i stemmerettsbestemmelsene for generalforsamling, slik at bare delegater oppnevnt av en klubb kan avgi stemme.

En slik endringer kan representere en innskrenking av innflytelsen fra store klubber med mange fullmakter, men det kan samtidig gå på bekostningen av et mindretall i den enkelte klubb.

Sentralstyret ser at det er uheldig at store klubber «kupper» generalforsamlingen med å ha mange fullmakter. Samtidig ser vi at allemøteformen kan gi en stor fordel til arrangørklubb – og det er viktig at tilreisende klubber får mulighet til å påvirke på generalforsamlingen.

Sentralstyret innstiller til at en begrenser antall fullmakter til maks 3 per personer. 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND