logo


GF 2021, sak 4, NBgF avholder som arrangør 12 mesterturneringer online
Av Marianne Husum Leder NBgF, 7. Oktober 2021 12:13
Sist endret 7. Oktober 2021 12:18
 

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2020:


Fra og med sesongen 2021 avholder NBGF som arrangør 12 online mesterturneringer, uten at disse går til fratrekk fra noen klubbers kvote. Sentralstyret skal legge frem et revidert forslag til neste år.


Det ble videre godkjent at sentralstyret nedsatte en komité til å se på bruken av online mesterturneringer.


I januar 2021 oppnevnte NBgFs sentralstyre en komite bestående av Hall Skåra, Dagfinn Snarheim og Hans Marius Eikseth (Leder). De skulle i sitt mandatet evaluere bruken av online mesterturneringer.

Komiteen registrerer at unntakstilstanden knyttet til pandemien har preger backgammon-Norge i den grad at en evaluering ikke blir reell nå. Komiteen anbefaler derfor å fortsette slik man stevner, og eventuelt evaluere mot slutten av 2022 (etter en mer normal mestersesong, der klubbene har normal live-spilling).

Sentralstyret støtter forslaget om å evaluere dette til neste år, slik at en legger frem et revidert forslag i 2022. 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND