logo


Sentralstyrets beretning 2020 – 15.10.2021
Av Marianne Husum Leder NBgF, 13. Oktober 2021 22:07.
Sist endret 14. Oktober 2021 10:23
 

Sentralstyret har siden 05.09.2020 bestått av leder: Marianne Snarheim Husum, nestleder: Elias Kritikos, webansvarlig: Vidar Osen, informasjonsansvarlig: Karl Frogner og økonomiansvarlig: Yvonne Pasali


Sentralstyret har hatt flere chat- og telefonmøter, i tillegg til aktiv e-postkorrespondanse og noen møter under arrangementer. Disse finner man under "Om NBgF" på forbundssidene.

Medlemstallene: 

Det er nå totalt 254 aktivt registrerte medlemmer, mot 221 i 2020, en oppgang på 33 medlemmer.

Aktivitetsnivået / Covid-19: 

Som en konsekvens av Covid-19 har mye av spillingen foregått online. Sentralstyret har fulgt nøye med på nasjonale smittevernregler for å kunne vurdere om det har vært tilrådelig med live-spilling under denne perioden. Noen klubber har valgt å stort sett spille live hele tiden, noen har spilt litt, og noen har ikke spilt.  

Aktivitetsnivået online har vært meget høyt og mesterturneringer online har vært en stor suksess. Terje Pedersen sin server «Heroes» har vokst til å bli en av de største backgammon-serverne internasjonalt og forbundet har valgt å ha sine mesterturneringer og nettliga-kamper der. Nå er det nasjonalt åpnet opp for live-spilling igjen, med unntak av online-mesterturneringene i regi av forbundet. Vi ser at flere klubber som har hatt liten eller ingen aktivitet gledelig har begynt å møtes igjen.

Mesterpoeng og ekstraturnering: 

På grunn av høyt deltakerantall, ble det arrangert en ekstra turnering for nr. 17-32 på poenglisten. Dette var en stor suksess, og vi har vedtatt at turneringen gjøres permanent.

Web:

- I løpet av denne perioden har det vært lite synlige effekter av utvikling på web-sidene våre nbgf.no. Det mest synlige er en rating-kalkulator som er er tilgjengelig under "head 2 head" på spillerprofilene og under "Lenker" fra hovedmenyen.

- Streaming av online-kamper med kommentatorer:

* I desember 2020 og januar 2021 streamet vi 4 av landskampene til Norge i WBIF Online Team Championship 2020. Kommentatorer var stort sett Hans Marius Eikseth og Elias Kritikos med Atle von der Fehr og Thomas Tenland (SWE) som gjestekommentatorer på to av kampene.

* Finalen i Online NM 2021 ble streamet med Hans Marius Eikseth og Elais Kritikos som kommentatorer.

- Det har blitt startet et arbeid med å bygge inn bedre støtte for å arrangere serier (f.eks. Nettligaen), lag-turneringer og lag-serier. Dette arbeidet blir antagelig ferdig i løpet av 2021.

- I forlengelse av artikkelen "NBGF minutt for minutt" som Stein Welle skrev til 25-års jubiléet i 2019, har vi nå startet jobben med å scanne alle numrene av medlemsbladet Norpunkt og legge dem ut på no.

- Vi har blitt kontaktet av både det finske og det svenske backgammonforbundet med spørsmål om hvordan vi håndterer ratinglisten og turneringsdatabasen. Utfra dette har vi inngått en intensjonsavtale om et samarbeid rundt den tekniske løsningen som websidene våre på noer basert på.

Turneringer i regi av Norges Backgammonforbund: 

Vi avholder/har ansvar for NM, NM-online, Mestermøtet, Nettligaen og 12 online mesterturneringer.

NM 2020: 

Arrangørklubb Bergen (BBgC). Et fint NM med forholdsvis lav deltagelse grunnet covid.

Norgesmester Mesterklassen: Bjørnar Bugge
Finalist Marianne: Snarheim Husum

Norgesmester Mellomklassen: Hidajet Eminovic
Finalist Mellomklassen: Dag Sverre Nordsjø

For første gang -vedtatt på GF 2020- ble det også kåret Norgesmestre i både Lag og Speed:

Norgesmester Lag: Jedi m/ disipler (Geir Pedersen, Hans Liby og Jostein Flood)

Norgesmester Speed: Jørn Inge Nesdal
Finalist Hans Marius Eikseth

Vinner av Last Chance: Atle Von Der Fehr
Finalist: Alf Henning Bekkevik

Mestermøtet 2020 

Utsatt til 20-21.november 2021 grunnet covid. Vi planlegger for at turneringen igjen går som normalt siste helgen i januar

Mestertrøsten

Vinner: Chris Hedberg
Finalist: Farzin Aarabi

NM Online 2020

Sentralstyret innførte eget symbol for Norgesmesterne Online NM (1) i NM Online

Norgesmester: Bjørnar Pettersen
Finalist: Hanna Thorsen

Vinner Mellomklassen: Adler Suhr
Finalist Mellomklassen: Linda Dedekam

NM Online 2021

Norgesmester: Farzin Aarabi
Finalist: Zoran Krogstad

Vinner Mellomklassen: Amel Boskailo
Finalist Mellomklassen: Jannis Mougios

Nettligaen

har utviklet seg til å bli en prestisjefylt og spennende turnering som øker i popularitet og interesse.

Vinner i 1. divisjon; Svein Wang Dybvik
Vinner i 2. divisjon; Marianne S. Husum
Vinner i 3. divisjon; Kaia Osbakk
Vinner i 4. divisjon; Per Magne Tronvoll

Takk til Anita Marholm, Yvonne Pasali og Rune Færstad for innsatsen det krever å arrangere denne turneringen.

Internasjonalt Prestasjoner Live:

VM i Monte Carlo: Hans Liby tok en meget sterk bronse

VM i Monte Carlo: Marianne S. Husum vant Oppsamlingen i mellomklassen.

Individual event Trier (EM): Geir Pedersen tok en sterk bronse

Lag-VM: Landslaget: 

VM for nasjoner ble avholdt i Trier, Tyskland i august/september 2021. Det norske laget besto av Elias Kritikos (kaptein), Dagfinn H. Snarheim, Geir Pedersen, Jon Kristian Røyseth, Hans Liby, Farzin Aarabi og Bjørnar Bugge. Det ble en solid 5.plass.

Internasjonalt Prestasjoner Online:

Online VM Lag (World Backgammon Internet Federation (WBIF) Online Team Championship 2020):

Det norske laget som besto av Hans Marius Eikseth (kaptein), Asbjørn Arntzen, Jørn I.Nesdal, Rune Færevåg, Thorleif Reisvold og Atle von der Fehr kom på en meget sterk 2. plass.

Online VM Klubblag:

Tromsø med Jon Kristian Røyset, Geir Pedersen og Sven Wisløff Nilssen tok bronse i online klubb-VM

Online VM Double Consultation :

Dagfinn H. Snarheim og Elias Kritkos tok sølv

Bosten Open:

Rune Færevåg vant

VM individuelt:

Geir Pedersen er blant de 9 siste. Det blir spennende å se om han kan gå helt til topps.

Andre turneringer:

Norwegian Galaxy Champion 2021:

For andre gang ble det spilt en UBC-turnering i Norge på nett. Turneringen ble arrangert av Marc Brockmann Olsen og Marianne S. Husum på Backgammon Galaxy. Elias Kritikos vant denne.

BMAB:

Siden forrige NM har det grunnet covid ikke vært anledning til å spille BMAB-turneringer. Interessen for BMAB er økende både globalt og i Norge, så det vil bli flere av disse i tiden fremover.

FTBG-lisensen: 

NBgF har fornyet FTBG-lisensen i 2021. Dette programmet er til stor hjelp for turneringslederne i klubbene. Ellers brukes -gratisvariantene- Drawboss og Challonge også flittig på klubbkveldene.

WBGF og WBIF: 

Norge er representert i styret av Hans Marius Eikseth som overtok plassen til Elias Kritikos i World Backgammon Federation (WBGF). Både Yvonne Pasali og Elias Kritikos er representert i det etiske rådet til WBIF.

Diverse annet: 

Sentralstyret har b.la. revidert reglene for mesterturnering, for deltagelse i mellomklassen til NM og uttak til landslaget. Videre har vi forsøkt å tydeliggjøre at det er alles ansvar å bidra til at vi skal ha et hyggelig miljø – også på digitale medier. Klubbene har blitt fulgt opp så godt det har latt seg gjøre i dette spesielle året hvor det har vært stor variasjon på hvor mye den enkelte klubb har spilt bg.  Vi har arrangert 2 online NM (2020 og 2021), Mestertrøsten, og månedlige mesterturneringer på Backgammon Studio Heroes i egne turneringsrom.  

Sentralstyret ønsker å rette en spesiell takk til Anita Marholm for all korrektur-hjelp, Elias Kritikos, Stein Welle og Hall Skåra (Leder) for NM-innspill. Videre Hall Skåra, Dagfinn H. Snarheim og Hans Marius Eikseth (Leder) som har sittet i komiteen som ble nedsatt for å se på strukturelle endringer i NBgF m.m.

Det har dessverre også i år vært noen person-saker som styret har måttet jobbe med.

Sentralstyret Norges Backgammonforbund (NBgF)
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND