logo


Monrad - ny turneringsform
Av Stein Welle, 11. Juli 2000  
Det har den siste tiden vært diskutert om cup-spill er den mest rettferdige måten å kåre den beste spilleren i en backgammonturnering. En alternativ turneringsform introduseres nå.


Den nye turneringsformen kalles Monrad, og går kort fortalt ut på at alle spiller like mange matcher og i hver runde møter en motstander som har tatt (omtrent) like mange poeng. Monrad har ikke vært så mye brukt innen backgammon, men har lange tradisjoner innen sjakk hvor det er den mest poulære turneringsformen.

Det finnes flere gode argumenter for denne turneringsformen. For det første reduserer det elementet av flaks, man kan vinne turneringen selv om man skulle ryke på et tidlig tap. Dessuten vil de fleste få spilt flere matcher enn ved cup med consolation. Når det er sagt, så finnes det selvfølgelig også argumenter imot. En del av disse er tatt opp i en tidligere artikkel av Svein Dybvik. Men med god planlegging, ikke alt for mange spillere, og en turneringsleder som kan passe klokka, så tror vi at mange av disse problemene kan overvinnes.

På grunnlag av erfaringer fra sjakk og fra de få forsøk som er gjort innen backgammon, har NBgF utarbeidet et utkast til regelsett. Forbundet mottar gjerne tilbakemeldinger, både generelle kommentarer og erfaringer fra klubber som måtte forsøke å ta Monrad i bruk.

Utkast til NBgFs reglement for gjennomføring av Monradturneringer:

 • Matchlengde og antall runder som skal spilles skal bestemmes før turneringen starter.
 • Hver runde spilles som én match, alle matcher i alle runder spilles til samme lengde
 • To spillere skal ikke kunne møte hverandre mer enn én gang
 • Etter hver runde blir det satt opp en foreløpig resultatliste. Denne danner grunnlaget for å sette opp neste runde, og vil også være den endelige lista etter siste runde.
 • Oppsett av en runde skjer ved at spilleren som er den høyest ledige på resultatlista settes opp til å møte den neste ledige av dem han ikke har møtt tidligere. Dette gjentas til alle har fått en motstander.
 • For å sette opp første runde tas det utganspunkt i Norgesratingen. Uratede spillere trekkes inn nederst
 • Ved odde antall spillere skal bye (ingen motstander) gis til den spiller som ligger sist på den foreløpige resultatlista
 • Bye gir like mange poeng som en seier
 • Ingen spiller skal ha mer enn én bye
 • Alle matcher i samme runde skal starte samtidig
 • Hver runde skal spilles ferdig innen en tidsramme på 5 min pr spiller pr poeng, dvs 70 min på en 7p match, 90 min på 9p osv.
 • Dersom en match ikke er ferdigspilt vil den bli regnet som hengematch ved oppsett av neste runde. Alle matcher skal imidlertid spilles ferdig før den endelige resultatlista kan settes opp.
For å sortere spillerne benyttes følgende sorteringskriterier:
1) Antall poeng totalt. En seier gir 1 poeng, tap gir 0, mens hengematcher gir 1/2 poeng til hver spiller.
2) Innbyrdes poeng, dvs hvor mange poeng en spiller har vunnet mot andre som har like mange poeng som ham selv. Her gis det 1 poeng for seier og -1 for tap. Merk at dette ikke vil bli benyttet dersom minst én av spillerne ikke har møtt noen av de andre han sammenlignes med.
3) Kumulativ score. Summen av scoren en spiller har hatt etter hver av de spilte runder, slik at tidlige seire teller mer enn de siste.
4) Solkoff. Summen av de poeng som en spillers motstandere har oppnådd, altså et mål på hvor god motstand man har hatt.

Dersom to eller flere spillere ikke kan skilles etter pkt 1), prøver man å skille dem vha punkt 2). Deretter fortsetter man med 3) og 4) til alle spillerne er sortert. Et høyt sorteringskriterium vil således alltid skille sterkere enn et lavere.

Etter at alle rundene er ferdigspilt kan man enten avslutte turneringen, eller man kan la de beste gå videre til en avgjørende cup. Dette kan være de 2, 4 eller 8 beste på resultatlista, eller alle som har nådd et på forhånd bestemt antall poeng.
Dette bestemmes av turneringsleder, og skal annonseres på forhånd.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND