logo


Oslo Mesterturnering nr. 8
Sist endret 2014-08-12 10:47:52
mester-ikon 19. August 2014

Spillested

Anker Hotell, Storgata 55 Bildene nedenfor :

Anker Hotell inngang :Anker Hotell spiller lokelet:Tid og klokkeslett

Turneringen spilles Tirsdag 19.08.2014 og starter klokken 18.00.

Entry

30 NOK i Mestermoeteavgift + min 50 NOK i ientry.

Matchformat

FTBG System double elimination med "Atle-regelen".

Matchlengder

Runde.1 til Runde.3 : 5 poeng.
Runde.4 ---> : 3 poeng.


Poengfordeling

Mesterturneringer på tirsdager genererer Mesterpoeng poeng i Osloligaen og poeng i Oslofinalen

Bruk av klokker

Det er obligatorisk klokkebruk i OBgKs mesterturneringer, Bronsteintid, 2,0 min/poeng + 10 sekunder delay.

Merknader

Merknad 1 :

Iht NBgFs regelverk ?2-2 punkt 2 vedr?rende pauser s? gjelder f?lgende :

"Hver spiller er berettiget en pause i matcher opp til og med 11 poeng, to pauser i matcher mellom 11 og 19 poeng, og 3 pauser i matcher over 21 poeng. Pausen kan vare opptil 5 minutter, og må taes mellom to partier."

Merknad 2 :

Deltagelse i Mesterturneringer i regi av OBgK krever medlemskap i en klubb tilsluttet NBgF eller NBgF direkte.

Turneringsleder

Karl Frogner
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND