logo


Regler for Mesterturneringer
Av Thorleif Reisvold, President NBgF, 8. Februar 2000
Sist endret 25. Oktober 2021 13:45
 
Endringer:
15. oktober 2021 §8 strykes med øyeblikkelig virkning, ref vedtak på GF2021.


§1 Innledning

Norges Backgammonforbund arrangerer sammen med norske klubber en felles turnering for å kåre årets «Vinner av Mestermøtet».

Turneringen avholdes som følger: i løpet av året arrangerer hver klubb et antall turneringer. De beste i disse blir tildelt poeng som samles opp over året. De 16 spillerne med flest poeng blir invitert til å delta på Mestermøtet.

§2 Mesterturnering

For å kunne gi mesterpoeng må en turnering oppfylle følgende krav:

§2.1 Turneringen må være åpen for alle NBgF-medlemmer og annonseres som mesterturnering minst 1 måned på forhånd på nbgf.no samt klubbens nett- eller Facebook-side.

§2.2 Turneringen må ha minst 4 deltagere.

§2.3 Det må betales en avgift pr. deltager til en premiepott for sluttspillet. Denne avgiften er satt til kr 40.

§2.4 En klubb kan arrangere opptil 16 mesterturneringer i året. Det kan ikke arrangeres flere enn 2 mesterturneringer i samme måned. Dette inkluderer også et eventuelt bymesterskap. Klubber med nærliggende klubber (innenfor 90 min normal reisetid) mister to mesterturneringer i året pr klubb, dog begrenset oppad til fire turneringer.

§3 Mesterpoeng

§3.1: Mesterpoeng deles ut etter følgende formel og regler:

$$\frac{\sqrt{2 \cdot {\rm antall\ spillere}}}{{\rm plass}}$$ #spillere Poeng tildeles
4-7: 1. plass
8-16: 1. og 2. plass
17-32: 1., 2 og 2x3. plass
33-64: 1., 2., 2x3 og 4x5 plass
64+: 1., 2., 2x3, 4x5 og 8x9 plass

 

§3.2: Mesterpoeng deles ut bare i hovedturneringen.

§3.3: For opptjening av mesterpoeng kreves det medlemskap i Norges Backgammonforbund direkte, eller i en klubb tilsluttet forbundet.

§4 Mestermøtet

§4.1: Arrangøren står fritt til å velge turneringsform.

§4.2: Mestermøtet arrangeres normalt fjerde helg i januar det påfølgende år. Det kan, ut fra valgt format, gjennomføres over 2 dager. Altså lørdag og søndag.

§4.3: Sentralstyret, eller valgt person av styret, har ansvaret for å invitere de 16 og be om bekreftelse innen 10 dager. Hvis noen melder forfall går plassen automatisk til nestemann på listen.

§5 Spillested

Mestermøtet avvikles i Oslo med mindre andre klubber kan dokumentere lavere totale reisekostnader for de 16 deltakerne.

§6 Reisestøtte

Det gis en fast sum på kr 2 500 i reisestøtte for spillere fra klubbene i Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bergen, Arendal, Trondheim, Tromsø og Bodø. Reisestøtten er satt til kr 1 000 for spillere fra klubbene i Notodden og Horten-Tønsberg. Det gis ingen reisestøtte for spillere fra klubbene i Oslo, Nesodden og Drammen. Den angitte reisestøtten forutsetter at Mestermøtet finner sted i Oslo.

§7 Premier

Etter at reisestøtte, pokaler, etc. er trukket fra, går resten av innbetalt avgift i sin helhet til premier. Premiering vil avhenge av spillformat, men arrangørene plikter å premiere de to beste men kan også premiere flere plasser. Premiefordeling overlates til arrangør å ha klar når innkalling til Mestermøtet sendes ut.

§8 Landslagsuttak

Vinner av Mestermøtet er kvalifisert til landslaget.

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND