logo


OBGK - Årsmoete
Av OBgK, 14. Januar 2008 15:55.
Sist endret 27. Juli 2018 14:51
 
Oslo BackgammonKlubb gjennomfører hvert år klubbens årsmøte.


Agenda på årsmøtet :

1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede :
Stemmeberettiget på årsmøtet er alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

2. Valg av mæteleder og referent :
Her velges møteleder, som regel er det lederen av klubben og en referent til å skrive referat.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden :
 Årsmøte skal avholdes hvert år og må varsles senest to uker i forveien.

4. Styrets beretning :
Møtelederen gjennomgår aktivieter og resultater i året som har gått.

5. Regnskap : 
Økonomiansvarlig i klubben vil gjennomgå årsregnskapet.

6. Innkomne saker :

7. Vedtektsendringer :

8. Kontingentfastsettelse :
Kontingenten det her gjelder er den lokale klubbkontingenten som kommer i tillegg til den kontingent NBgF skal ha.

9. Prisutdelinger for OBgK :
Her utdeles prisen til fålgende kategorier :

  • Årets spiller
  • Årets nykommer
  • Årets webinnlegg

10. Valg :
Det velges et styre bestående av leder og nestleder som velges særskilt og inntil tre styremedlemmer. Leder og nestleder velges for 2 år av gangen i alternerende år.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND