logo


Regnskap
Av Hall Skåra, 5. Januar 2009 15:17.
Sist endret 3. Juni 2010 16:51
 
Her finner du oversikt over klubbens regnskap.


Regnskaper :

2009 :

Inntekter Sum
Medlemskontigenter 57 spillere 2850
Startavgift Osloserien, 5 lag våren 2009 2000
Startavgift Osloserien, 4 lag høsten 2009 2000
Overskudd Oslo Open 969
Renter 142
Sum inntekter 7561
Utgifter Sum
Lokalleie 860
NM-jackpots 1100
Added romjulsturnering 600
Medlemskap romjulsturnering x 3 450
Premier Osloserien 900
Gratis medlemskap x 4 600
Vandrepokal 600
Utmerkelser og priser 440
Diverse utgifter 306
Sum utgifter 5856
Overskudd 1705
BALANSE SUM
Bank overført fra 2008 20279
Overskudd 1705
Overføres til 2010 22984


2008 :

Inntekter Sum
Medlemskontigenter 59 spillere 2950
Startavgift Osloserien, 5 lag våren 2008 2000
Startavgift Osloserien, 5 lag høsten 2008 2000
Overskudd Oslo Open 7222
Renter 569
Sum inntekter 14741
Utgifter Sum
Underskudd Oslo Bymesterskap 857
Leie BSV avslutning av Osloserien 800
Pokaler 892
Premier Osloserien 2612
Romjulsturnering 1000
Gratis medlemskap 150
Gebyrer 41
Sum utgifter 6352
Overskudd 8389
BALANSE SUM
Bank overført fra 2007 11890
Overskudd 8389
Overføres til 2009 20279


2007 :

Inntekter Sum
Medlemskontigenter 59 spillere 2950
Startavgift Osloserien, 5 lag våren 2007 2000
Startavgift Osloserien, 5 lag høsten 2007 2000
Renter 192
Sum inntekter 7142
Utgifter Sum
Underskudd Oslo Bymesterskap 999
Brett og klokker 3073
Premier og pokaler Osloserien 2503
Pokal årets spiller 356
BSV- leie årsmøte 480
Romjulscup 1000
Sum utgifter 8411
Underskudd 1269
BALANSE SUM
Bank overført fra 2006 13159
Underskudd 1269
Overføres til 2008 11890


2006 :

Inntekter Sum
Medlemskontigenter 50 spillere 2500
Startavgift Osloserien, 6 lag våren 2006 2400
Startavgift Osloserien, 5 lag høsten 2006 2000
Renter 192
Sum inntekter 7092
Utgifter Sum
Informasjonsflyer OBgK 1150
Underskudd Oslo Open 6855
Premier Osloserien 1100
Pokaler og gravering 1574
Romjulscup 192
Sum utgifter 10871
Underskudd 3779
BALANSE SUM
Bank overført fra 2005 16938
Underskudd 3779
Overføres til 2007 13159

nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND