logo


Referater fra styremøter i OBgK
Av Hall Skåra, 19. April 2009 17:58.
Sist endret 2. Februar 2011 16:31
 
Her finner du referater fra styremøter.


Styremøter:

2011:

Styremøte nr. 1-2011:

 • Når: 1. februar klokken 17.00-18.00
 • Hvor: Kristiania Bar & Kafé
 • Tilstede: Hall Skåra (referent), Henning Roschberg og Morten Joachim Henriksen.
 • Fraværende: Sondre Rike og Magnar Naustdalslid
Dagsorden

 1. Oslofinalen 2012
 2. Visittkort
 3. Annonsering
 4. Backgammonbrett
Behandlingen av punktene

1. Oslofinalen

Fred Westerby har laget et forslag til opplegg for Oslofinalen 2012. Vi diskuterte forslaget, samt noen alternative løsninger, og besluttet hvordan vi ønsket kvalifiseringen og turneringen gjennomført. Vi formidlet så dette til Fred senere på kvelden og Fred sa seg villig til å arrangere turneringen nok en gang. Styret er svært takknemlig for dette siden det ikke minst er arbeidskrevende å beregne kvalifiseringspoeng etter hver turnering som OBgK arrangerer.

Hall beskriver opplegget på en overordnet måte i en artikkel som publiseres så raskt som mulig på web-en. Deretter lager Fred en mer detaljert beskrivelse som publiseres ved en senere anledning.

2. Visittkort

Morten har kontakter som vil kunne lage billige visittkort for oss. Vi starter med å lage noen visittkort for OBgK som bl.a. inneholder vår adresse, kontaktinformasjon, samt informasjon om våre tirsdagsturneringer.

3. Annonsering

Vi bør annonsere våre tirsdagsturneringer i lokalaviser. Flere av disse tilbyr denne type tjeneste kostnadsfritt. Morten kontakter avisene vedr dette.

4. Backgammonbrett

Klubben har behov for å fornye sitt lager av backgammonbrett siden mange av brettene klubben i dag rår over er i dårlig forfatning. Hall bestiller fire nye 21 tommers brett fra spill.no. (Bestilling gjort 2. februar.)

2010:

Styremøte nr. 5-2010:

 • Når: 13. desember klokken 18.00-19.00
 • Hvor: Telefonmøte
 • Tilstede: Hall Skåra (referent), Sondre Rike og Kathrine Langjord.
 • Fraværende: Morten Joachim Henriksen og Magnar Naustdalslid
Dagsorden

 1. Innkjøp projektor
 2. Bobs miniseminar
 3. Mesterturneringer 2011
 4. Oslofinalen
 5. Samarbeid bibliotek
 6. Kurs for nye medlemmer?
 7. Medlemsavgift 2011
Behandlingen av punktene

1. Innkjøp projektor

Vi har fått godkjent søknad om medlemspleie på kr 2.500 til å kjøpe inn projektor. Vi sjekker med Johnny først og tester ut hans projektor. Den plasseres i første omgang på Soria Lab.

2. Bobs miniseminar

Hall har bestilt 15 bøker. Dersom vi tar inngangbillett på kr. 100 for de som ikke skal ha bok, og kroner 250 for de som ønsker bok, går arrangementet trolig i "0" dersom 15 stk kommer.

3. Mesterturneringer 2011

Vi har mottatt forslag fra Karl om når vi bør avholde mesterturneringene i 2011. Forslaget hans synes gjennomtenkt og bra, og Hall registrerer turneringene for første halvår i kalenderen.

4. Oslofinalen

Fred har bedt om støtte til Oslofinalen på inntil kr. 1000. Fred foreslår at vi benytter denne støtten til den personen som kommer lengst i turneringen av de som ble kvalifisert gjennom satellitter og auksjon. Vi støtter forslaget siden det vil komme alle til gode dersom interessen for satellittene og auksjonen blir stor siden dette vil påvirke samlet premiepott.

5. Samarbeid bibliotek

Hall kontakter Bærum Bibliotek på nyåret for å sjekke om de er interessert i et utvidet samarbeid med oss etter modell fra Notodden Backgammonklubb. Hall vil trolig også foreslå å kjøre kurs på biblioteket for de som måtte være interessert.

6. Kurs for nye medlemmer?

Det dukker stadig opp nye medlemmer til klubbkveldene. Vi bør vurdere å tilby kursing for disse (og andre medlemmer som er interessert), siden dette synes påkrevd. (Mange er f.eks. ikke kjent med enkel form for kubehåndtering.) Hall lager et forslag til kurs som også vil kunne brukes i vårt eventuelle samarbeid med bibliotekene.

7. Medlemsavgift 2011

Hall lager en epostliste over aktive spillere i Oslo. Deretter sender han ut en julehilsen samt noe informasjon om aktivitetene i året som kommer. I tillegg orienterer vi om at medlemsavgiften bør betales før 1. januar og senest på første klubbkveld.


Styremøte nr. 4-2010:

 • Når: 24. august klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Hall Skåra og Morten Joachim Henriksen (referent).
 • Fraværende: Sondre Rike, Kathrine Langjord, Mona Bremnes og Magnar Naustdalslid
Dagsorden

 1. Oslo Open 2011
 2. Julebord
 3. Turneringsleder for tirsdagsturneringene
 4. NM
 5. Laptop
 6. Hengekamper
 7. Fungerende formann
Behandlingen av punktene

1. Oslo Open 2011

Tore Fredriksen og Karl Frogner hadde i forkant av styremøtet presentert noen idéer og endringer i forhold til Oslo Open. Styret fant disse gjennomtenkt og solide. Styret besluttet derfor at Karl og Tore fortsetter å arrangere Oslo Open. Det er styrets jobb å hjelpe til med markedsføring.

2. Julebord

Styret inviterer til OBGK julebord den 18 desember på Sorialab. Festkomite blir ledet av Morten.

3. Turneringsleder for tirsdagsturneringene

Styret fordeler ansvaret for å finne turneringsleder på følgende måte:

i. Hall SEPTEMBER
ii. Sondre OKTOBER
iii. Kathrine NOVEMBER
iv. Morten DESEMBER

4. NM

NM vil arrangeres fra 30 september – 02 oktober 2011. Vi går for Soria Moria, og forsøker å avklare dette før neste styremøte. NM-komiteen består i første omgang av styret, men må styrkes på nyåret. Morten lager en oversikt over hva og hvem som trengs av folk og ressurser.

5. Laptop

I forbindelse med at vi får bruke Nesoddens programvare for turneringsavvikling besluttet styre å kjøpe inn en billig laptop(tak 3500). Det vil gjøre det lettere for personer med mindre erfaring å være turneringsledere.

6. Hengekamper

Hengekamper fra klubbturneringene skal spilles før neste turneringstart . Det er spillernes eget ansvar å finne tid og sted. Dersom kampen ikke blir spilt innen tidsfristen, trekkes den av turneringsleder. Pengepremier vil da falle bort. Dersom en spiller mener han/hun ikke er skyld i at kampen ikke blir ferdigspilt, ber vi spilleren ta kontakt med turneringsleder og begrunne hvorfor.

7. Fungerende formann

Hall er fungerende formann f.o.m 1. september – 01. desember 2010Styremøte nr. 3-2010:

 • Når: 08. juni klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Sondre Rike, Hall Skåra (referent), Kathrine Langjord, Mona Bremnes og Morten Joachim Henriksen.
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid
Dagsorden

 1. Turneringsansvarlig Osloligaen høsten 2010
 2. Mesterturneringene høsten 2010
 3. Bymesterskapet
 4. PR-fremstøt
Behandlingen av punktene

1. Turneringsansvarlig Osloligaen høsten 2010g

Mona orienterte om at hun ønsker pause som turneringsansvarlig for Osloligaen til høsten. Vi ble enige om å la ansvarsrollen gå på rundgang blant de øvrige styremedlemmene.

2. Mesterturneringene høsten 2010

Erfaringene tilsier at man legger mesterturneringene til tirsdagene (sammenfallende med Osloligaen) for siste mesterturneringene for året som ennå ikke er annonsert. Unntaket blir siste mesterturnering som legges til en lørdag. Vi vil forsøke å gi denne siste mesterturneringen i 2010 litt ekstra oppmerksomhet. Hall får ansvaret med å legge ut informasjon om turneringsdagene på nettet.

3. Bymesterskapet

Sondre får i oppgave å lage et utkast for gjennomføring av bymesterskapet. Utkastet sendes til høring til de øvrige i styret.

4. PR-fremstøt

Vi bør foreta PR-fremstøt for å øke interessen både blant eksisterende og nye medlemmer. Kathrine skaffer seg epost-adresser til våre medlemmer og sender ut informasjon om OBgKs aktiviteter og oppfordrer til økt fremmøte.

Morten jobber dessuten med et velkomstskriv til klubbens nye medlemmer.

Styret bør også være aktiv når nye medlemmer oppsøker f.eks. tirsdagsturneringene. Vi bør introdusere oss selv og oppfordre de nye medlemmene til å ta kontakt dersom de har spørsmål.


Styremøte nr. 2-2010:

 • Når: 09. februar klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby (invitert pga punkt 1-4, 7), Sondre Rike, Hall Skåra (referent), Kathrine Langjord, Mona Bremnes og Morten Joachim Henriksen.
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid
Dagsorden

 1. Oversikt over ansvarsfordeling
 2. Champions League 2011 - kvalifisering
 3. Evaluering mestermøtet
 4. Publisering av finalen i mestermøtet
 5. Mesterturneringer - når og hvordan?
 6. Oslo bymesterskap 2010 bør terminfestes
 7. Oslofinalen 2010?
 8. «Sladderkultur» på nett
 9. Retningslinjer på konfliktbehandling. Klagesak fra medlem.
 10. NM i backgammon 2011 Morten redegjør for Soria Moria strategi etc.
 11. Vedtektene bør revideres (frist for forslag til årsmøtet + æresmedlemskap)
 12. Velkomstbrev til nye medlemmer
 13. Innkjøp av projektor?
 14. Kurs for nye medlemmer + studiekvelder med ilagte konkurranser for alle medlemmene
Behandlingen av punktene

1. Oversikt over ansvarsfordeling

Vi hadde en kort gjennomgang av ansvarsfordelingen i det nye styret.

2. Champions League 2011 - kvalifisering

Vi har fått flere forslag til kvalifiseringskriterier. Hall avstemmer disse med Fred og sender ut et forslag til styret pr epost. Det er enighet om at vinner av ligaen (vår/høst) får tildelt plass. Fred publiserer en kort artikkel om dette på nettet så raskt som mulig siden ligaen allerede er godt igang.

3. Evaluering mestermøtet

Vi hadde en kort gjennomgang og evaluering av mestermøtet. Mye var bra, men det er også forbedringspotensiale. Fred sender en skriftlig evaluering til styret. Vi bør vurdere å lage et forslag til en arrangementstandard som sendes til godkjenning av NBgFs styre for å sette en standard for fremtidige mestermøter.

4. Publisering av finalen i mestermøtet

Finalen ble notert. Fred kontakter Tore som sitter på Snowie-fila og ber ham kontakte webansvarlig for å få publisert kampen.

5. Mesterturneringer - når og hvordan?

Det har kommet forslag om å la de fleste mesterturneringene inngå i tirsdagsturneringene. Dette synes fornuftig. I tillegg kan vi arrangere et par turneringer i helgene og forsøke å lage litt ekstra blest om dem. Mona og Sondre setter opp forslag som avstemmes med styret og deretter publiseres på nettet.

6. Oslo bymesterskap 2010 bør terminfestes

Mona og Sondre ser dette i sammenheng med foregående punkt og setter opp forslag til dato.

7. Oslofinalen 2010?

Mange satte pris på Oslofinalen som ble gjennomført for første gang i fjor. Fred setter opp et forslag til hvordan dette kan gjennomføres i 2010 og sender det til høring på epost til styret.

8. «Sladderkultur» på nett

Styret bør fremstå med én røst. Denne type saker bør dessuten behandles internt og dysses ned mest mulig siden det ikke bør oppmuntres til denne type ukultur. Morten får ansvaret med å svare på vegne av styret når aktuelle saker dukker opp.

9. Retningslinjer på konfliktbehandling. Klagesak fra medlem.

Morten gir tilbakemelding på aktuelle klagesak til vedkommende.

10. NM i backgammon 2011 Morten redegjør for Soria Moria strategi etc.

Morten redegjorde for mulighetene for lokalleie på Soria Moria. Han foreslo at vi legger en av mesterturneringene til «Lille sal» for å sjekke ut fasilitetene bl.a. med tanke på fremtidig NM-arrangement..

11. Vedtektene bør revideres (frist for forslag til årsmøtet + æresmedlemskap)

Vedtektene bør inkl krav om at eventuelle forslag til årsmøtet må inkluderes i innkallingen. Det gjelder også forslag til æresmedlemskap. Morten lager forslag.

12. Velkomstbrev til nye medlemmer

Det var enighet om at nye medlemmer bør få et velkomstbrev der vi informerer om klubben og våre tilbud. Morten lager et forslag som sendes ut til de øvrige medlemmene i styret til høring.

13. Innkjøp av projektor?

Hall foreslo at klubben går til innkjøp av projektor. Denne kan brukes i forbindelse med turneringer samt studiekvelder og introduksjonskurs til nye medlemmer. Problemstillinger: Hvor skal projektoren oppbevares? Hva med kostnadene? Hall sjekker og kommer med konkrete forslag.

14. Kurs for nye medlemmer + studiekvelder med ilagte konkurranser for alle medlemmene

Hall lager forslag til dette som sendes ut til de øvrige medlemmene i styret til høring.


Styremøte nr. 1-2010:

 • Når: 05. januar klokken 17.00-17.40
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Sondre Rike, Hall Skåra og Kathrine Langjord. Dessuten møtte Mona Bremnes (som turneringsleder fra 2010). Mariann Modalen var også til stede og skrev referat fra møtet.
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid og Morten Joachim Henriksen.
Dagsorden

 1. Referent til dette styremøtet
 2. Referent til årsmøtet 9.1.2010
 3. Årsberetningen 2009
 4. Økonomisk oversikt for 2009
 5. Gjennomføringen av årsmøtet 2010
 6. Starttidspunkt for tirsdagsturneringene i 2010
 7. Gjennomføringen av mestermøtet 23.01.2010
 8. Mesterturneringen 24.01.2010
 9. Eventuelt
  9a. Styret 2010
Nærmere om punktene

1. Referent til dette styremøtet

Mariann Modalen var referent.

2. Referent til årsmøtet 9.1.2010

Hall ble foreslått (og har senere sagt seg villig).

3. Årsberetningen 2009

Fred kommer til å justere Dagbok 2009 slik at den passer bedre som årsberetning.

4. Økonomisk oversikt for 2009

Utgår. [Merknad: Klubben ligger an til et underskudd, men har god økonomi.]

5. Gjennomføringen av årsmøtet 2010

Fred orienterte. Årsmøtet skjer i en pause (fra ca kl 15.00). Det ble avtalt hvem som gjør hva før og under årsmøtet.

Vi får pizza og mineralvann ca kl 15.30. Det må ryddes litt for å få plass til å spise. Da tar vi en minipause i årsmøtet slik at maten kan bli fordelt og fortsetter mens vi spiser.

6. Starttidspunkt for tirsdagsturneringene i 2010

Mona har fått anmodning om at turneringen skal starte kl 19.00. Styret mente at det ville bli for kort tid til å fullføre en turneringen i løpet av en kveld. Man holder derfor fast på at tirsdagsturneringene starter kl 18.00.

7. Gjennomføringen av mestermøtet 23.01.2010

Fred skal selv spille og vil skaffe turneringsleder. Turneringskomité er klar (Thorleif, Øyvind og Dagfinn). Fred jobber også for at vi skal få noen til å notere finalen (og helst flere kamper). [Merknad: Ytterligere noen detaljer om serveringen i spillelokalet gjenstår å få avtalt.]

8. Mesterturneringen 24.01.2010

Fred skaffer turneringsleder. Det blir cup med oppsamling. Start kl 12.00. Vi tar sikte på å bli tidlig ferdig av hensyn til hjemreise for eventuelle utenbys deltakere.

9. Eventuelt

9a. Styret 2010
Dette er styrets holdning til gjenvalg/andre verv:
Leder: Fred tar ikke gjenvalg. [Merknad: Senere har Hall snakket med Morten som kan påta seg å være leder.]
Nestleder: Hall tar gjenvalg.
Økonomiansvarlig: Magnar tar gjenvalg.
Styremedlem: Sondre og Kathrine tar gjenvalg.
Nytt styremedlem: Mona er villig til å sitte i styret.

Mariann Modalen (sign)
referent

Fred Westerby (sign)
Tidligere leder i OBgK, møteleder og medreferent

2009:

Styremøte nr. 6-2009:

 • Når: 08. desember klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Sondre Rike, Morten Joachim Henriksen og Kathrine Langjord. Dessuten møtte Mona Bremnes (som turneringsleder fra 2010).
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid og Hall Skåra
Dagsorden

 1. Oslo-finalen 2009 (orienteringssak)
 2. Årsmøtet 2009 (orienteringssak)
 3. Forslag til vedtektsendring
 4. Forslag fra Karl om regler for Champions League-kvalifisering 2011
 5. Status for Champions League-kvalifiseringen 2010
 6. Status for utmerkelsene for 2009
 7. Status for mestermøtet 23. januar 2010
 8. Lagserien for 2010
 9. Klubbens økonomi pr 8.12.2009
 10. Planlegging NM 2011 - status og organisering
 11. Eventuelt
  11a. Romjulsturnering
  11b. Styret 2010
  11c: Sesongstart
  11d: Mesterturnering 24.1.2010
  11e: Salg av drikke på Soria Laboratoria
Nærmere om punktene

1. Oslo-finalen 2009

Fred orienterte. Opplegget er klart.
Se egen artikkel om Oslofinalen.

2. Årsmøtet 2009

Årsmøtet holdes lørdag 9.1.2010 under Oslo-finalen. Styret serverer pizza og mineralvann. (Øl/vin kan medbringes mot en liten avgift.)
For nærmere detaljer - se innbydelse til årsmøtet.

3. Forslag til vedtektsendring

Styret ble enige om å fremme forslag om et tillegg til § 5 som presiserer turneringslederens myndighet når det gjelder klokkebruk.

Hele den nye § 5 blir da slik:
"Alle OBgKs turneringer :

Oslo Open
Oslo Bymesterskap
Klubbens øvrige mesterturneringer
Osloligaen
Osloserien
Avvikles med klokkepreferanse.

[Nytt 2. ledd]
Turneringslederen for den enkelte turnering kan fravike bestemmelsen i 1. ledd. Slikt fravik kan klages inn for turneringskomitéen."

De fullstendige (dagens) vedtekter finner du her.

4. Forslag fra Karl Frogner om regler for Champions League-kvalifisering 2011

Forslaget er ment som diskusjonsgrunnlag på årsmøtet. Det ble ikke tid til å realitetsvurdere forslaget. Hvert enkelt styremedlem gjør seg opp en mening om saken fram til årsmøtet.

5. Status for Champions League-kvalifiseringen til 2010

Styret tildelte enstemmig sitt "Wild Card" for Champions League 2010 til Hall Skåra for hans innsats i mesterturneringene i år. Pr dd leder han mesterpoengtabellen. (For ordens skyld: Hall var ikke til stede på styremøtet.)

6. Status for utmerkelsene for 2009

Mona orienterte. Utmerkelsene for 2009 er i rute og vil bli utdelt på årsmøtet.

7. Status for mestermøtet lørdag 23. januar 2010

Oslo BgK skal arrangere mestermøtet. Spillested blir Soria Laboratoria. Styret ga Fred og Sondre fullmakt til å fastsette format, kamplenger, premiefordeling og opplegg for øvrig. [Merknad fra Fred Westerby: Senere har presidenten bedt om at forslag til opplegg sendes sentralstyret for godkjenning. Arrangementet er NBgF sitt, så det vil selvfølgelig bli gjort. Godkjent opplegg antas å bli publisert før jul.]

8. Lagserien for 2010

Følgende ble vedtatt: Lagserien spilles med 3-mannslag fra våren 2010. Det spilles en 13-poengs kamp. Det er anledning til å ha 6 spillere på laget. I tillegg kan lagene bruke fremmede spillere noen ganger i sesongen. De nåværende lagene som ønsker det, kan stille med 1. og 2. lag. De blir da separate lag som ikke kan spille på hverandres lag. I slike tilfeller skal 1. og 2. lag møtes i 1. runde for å unngå taktisk spill. Asbjørn Arntzen og Sondre Rike ble utpekt til seriekomité som utarbeider fullstendig regelverk. Lagseriekampene spilles på torsdager med start 4.2.2010. Startkontingent settes til kr 100 pr lagmedlem. [Styreleders presisering: Kr 100 pr lagmedlem innebærer at startkontingenten pr lag vil variere fra kr 300 til kr 600.]

9. Klubbens økonomi pr 8.12.2009

Punktet utgikk. [Styreleders merknad: Såvidt jeg har oversikt over ligger klubben an til et underskudd på mellom kr 1000 og kr 2000. Dette er helt bevisst. Bl a arangerte klubben jackpotter før NM i Bodø med added premier på ialt kr 1100. Hele 29 Oslo-spillere reiste til NM. Jeg antar at oppmerksomheten om NM som satellittene og jackpottene skapte, er noe av grunnen.]

10. Planlegging NM 2011 - status og organisering

Punktet utgikk.

11. Eventuelt

11a. Romjulsturnering
Blir arrangert på Magneten pub 29.12.2009 kl 17.00. Styret vedtok added premie på kr 400 til vinneren og kr 200 til tapende finalist. I tillegg får finalistene og beste nykommer gratis medlemskap i Oslo BgK for 2010. (Nykommer-medlemskapet går til den som ikke allerede har vunnet et slikt gratis medlemskap.)

For detaljer s- se innbydelsen til romjulsturneringen.

11b. Styret 2010
Det ble ikke tid til å diskutere dette punktet.

11c: Sesongstart
Osloligaen starter tirsdag 5.1.2010 og avsluttes tirsdag 15.6.2010.

11d: Mesterturnering 24.1.2010
Første mesterturnering i Oslo i 2010 blir dagen etter mestermøtet, dvs. søndag 24.1.2010.

11e: Salg av drikke på Soria Laboratoria
Morten J tok opp at det var vanskelig å dimensjonere innkjøp foran turneringer. Han ønsket heller en ordning hvor deltakerne tar med drikke mot en liten avgift. Styret hadde ingen innvendinger.

Fred Westerby (sign)
Leder OBgK, møteleder og referent

Styremøte nr. 5-2009:

 • Når: 13 oktober klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Sondre Rike, Morten Joachim Henriksen og Kathrine Langjord
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid og Hall Skåra
Dagsorden

 1. Nye styremedlemmer
 2. Utpeke komité for utmerkelsene for 2009
 3. Valgkomité for 2010
 4. Mestermøtet i januar 2010
 5. Lagseriekomité
 6. Budsjett 2009
 7. NM 2011 - bør vi ikke allerede nå begynne planleggingen?
 8. Eventuelt

1. Nye styremedlemmer

Morten Joachim Henriksen og Kathrine Langjord har sagt ja til å sitte som styremedlemmer resten av 2009.

2. Utpeke komité for utmerkelsene for 2009

Kathrine, Mona og Markus ble utpekt. Kathrine leder komitéen.

3. Valgkomité for 2010

Anders, Jostein og Grete ble utpekt. De konstituerer seg selv.

4. Mestermøtet i januar 2010

Vil bli holdt fjerde lørdag i januar, dvs. 23.01.2010. Vi satser på å begynne kl 12.00. Spillested og format fastsettes senere. Det satses på jackpotter for andre og de som blir slått ut. Jackpottene startes fortløpende etter behov. [Referentens merknad: Formelt er det ikke bestemt ennå at Oslo skal arrangere. Men i praksis er det svært sannsynlig.]

5. Lagseriekomité

Asbjørn har innkalt til et evalueringsmøte. Laglederne forutsettes å møte. De som vil av styret kan også møte.

6. Budsjett 2009

Det foreligger ikke noe budsjett.

7. NM 2011 - bør vi ikke allerede nå begynne planleggingen?

Det var enighet om at planleggingen bør starte snarest. Morten J, Sondre og Kathrine sa seg villig til å sitte i en planleggingskomité.

8. Eventuelt

Det holdes en dobbelt mesterturnering lørdag 28.11 og søndag 29.11.2009. Morten undersøker om 2. etasje i Soria Moria kan brukes.

Fred Westerby (sign)
Leder OBgK, møteleder og referent

Styremøte nr. 4-2009:

 • Når: 9 juni klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Sondre Rike, Tore Fredriksen og Hall Skåra
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid
Dagsorden

 1. Godkjenning av referat fra styremøtet 19.5.2009
 2. Terminfesting av høstens sesong
 3. Opplegg for kvalifisering til Champions League 2010
 4. Satellitter til NM i Bodø 2009
 5. Skal/kan klubben søke om å arrangere NM i 2011?
 6. Klubbens forslag til NBgFs generalforsamling i Bodø 2009
 7. Oslo Open - oppsummering/evaluering
 8. Søknad til NBgF om støtte (dekning av utgifter til notering av kamper under Oslo Open)
 9. Superjackpot - status
 10. Eventuelt

1. Godkjenning av referat fra styremøtet 19.5.2009

Referatet ble godkjent.

2. Terminfesting av høstens sesong

Fred fikk fullmakt til å fastsette dette i samarbeid med Karl og skrive en nyhetsartikkel på Oslos hjemmesider.

3. Opplegg for kvalifisering til Champions League 2010

Oslo backgammonklubb er tildelt 9 plasser. Oslospillere som (i 2009) vinner Osloligaen (høst), Oslo Open, Oslo bymesterskap og norgesmesterskapet (Mesterklassen) er kvalifisert. Videre er toppscorer Osloserien (høst 2009) kvalifisert. [Referentens merknad: Toppscorertittelen kan bli delt mellom to eller flere. Lederen har tatt opp med resten av styret hvilke regler som da skal gjelde. Dette blir avklart om kort tid.] Resten av plassene tilbys de som topper Oslos ratingliste pr 31.12.2009.

4. Satellitter til NM i Bodø 2009

Det vil bli spilt satellitter med 32 deltakere. Startavgift kr 100 med rebuy. Det vises til egen artikkel for nærmere detaljer.

I tillegg vil det bli spilt NM-jackpots med 8 deltakere. Startavgift kr 50 med rebuy. De 10 første jackpotvinnerne får kr 100 added slik at jackpotgevinsten blir kr 500 (8*50+100). (Men bare én added pr person.) I tillegg trekkes det ut kr 500 blant dem som har spilt jackpot eller satellitt uten gevinst. En deltakelse á kr 50 gir ett lodd. Deltakelse i satellitt á kr 100 gir to lodd. For ytterligere detaljer vises til egen artikkel.

5. Skal/kan klubben søke om å arrangere NM i 2011?

Tore Fredriksen tok på seg ansvaret for gjennomføring av NM i 2011 under forutsetning av at han får med seg Karl som medarrangør, at de får frie hender uten innblanding og at NM arrangeres på Bridgesenter Vest. Styret vedtok derfor at klubben fremmer en søknad om å få arrangere NM i 2011.

6. Klubbens forslag til NBgFs generalforsamling i Bodø 2009

Styret vedtok at vi informerer medlemmene våre (pr e-post) om at de kan sende forslag til klubben. Styret behandler så forslagene. Deretter gis medlemmene tilbakemelding slik at de vet om forslagene blir fremmer fra Oslo backgammonklubb eller om de selv må fremme forslagene som enkeltpersoner. [Referentens merknad: Fristen for å sende inn forslag til forbundet er 3. august 2009. Styret rekker derfor neppe å behandle dem før de sendes inn.]

7. Oslo Open - oppsummering/evaluering

Tore orienterte fra Oslo Open. Konklusjonen var at han ikke hadde hørt andre uttalelser om arrangementet enn positive.

8. Søknad til NBgF om støtte (dekning av utgifter til notering av kamper under Oslo Open)

Oslo Open gikk med et lite overskudd. Grunnlaget for søknad faller derfor bort.

9. Superjackpot - status

Tore og Sondre tror ikke at markedet er så stort akkurat nå mellom Oslo Open og VM i Monte Carlo. De ønsker også å forhøre seg litt hos aktuelle deltakere før noe konkret opplegg lages.

10. Eventuelt

a. Styret ga Hall og Sondre i oppdrag å utrede eller prøve ut om backgammonkamper kan overføres via web-kamera som et alternativ til notering.
b. Oslo bymesterskap. Styret vedtok at dette arrangeres lørdag 29.08.2009 av Tore og Karl. Arrangørens betingelse er at ingen andre skal blande seg inn i opplegget.

Fred Westerby (sign)
Leder OBgK, møteleder og referent

Styremøte nr. 3-2009:

 • Når: 19 mai klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Sondre Rike og Hall Skåra
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid og Tore Fredriksen
Dagsorden:

 1. Champions League 2010
 2. Dagbok 2009
 3. Spørreundersøkelse blant medlemmene
 4. Eventuelt

1. Champions League 2010

Klubben er påmeldt. Styret beslutter senere om den skal dekke kr 100 pr deltaker. Det blir også bestemt på neste styremøte hvordan man kvalifiserer seg til Champions League.

2. Dagbok 2009

Dette blir klubbens årsberetning. Hall påtok seg å se på dagboken for 2008 og deretter avgjøre om han kan ta på seg denne jobben for 2009. [Referentens merknad: Senere har vi sett at Karl har startet på dagboken for 2009. Det er vi takknemlige for.]

3. Spørreundersøkelse blant medlemmene

Vi starter med å lage en gruppering av hvilke type spørsmål vi vil stille.

4. Eventuelt

Mulige måter å kvalifisere seg til Champions League ble tatt opp. Alle kommer med innspill.

Fred Westerby (sign)
Leder OBgK, møteleder og referent

Styremøte nr. 2-2009:

 • Når: 28. april klokken 17.00-17.55
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Tore Eklund Fredriksen og Hall Skåra
 • Fraværende: Magnar Naustdalslid og Sondre Rike
Dagsorden:
 1. Premietilskudd til oppsamlingsvinneren i mesterturneringene
 2. Orientering om det nye opplegget for mesterturneringene
 3. Subsidiering av leie på Bridgesenter Vest 9.5 og 20.6
 4. Ekstrapremier til nykommere på mesterturneringene 9.5, 25.5 og 20.6
 5. Hva bør klubben foreta seg når medlemmer opptrer upassende?
 6. Søknad til NBgF om støtte
 7. Champions Leage. Forslag i Landsrådet – hva mener Oslo backgammonklubb
 8. Nyhetssak på Oslos hjemmeside om styrevedtakene 24.2 og 28.4.2009
 9. Henvendelse fra en undervisningsinspektør ved Snarøya skole
 10. Justering av reglene for »Oslo-poeng» som følge av nytt opplegg
 11. Superjackpot
 12. »Torsdagsklubben». Forslag om to 11 poengs kamper på ledige torsdager
 13. Budsjett 2009
 14. Eventuelt
  a. »Gratisreise» til Frederikshavn
  b. Klokker – kan/bør vi inngå leie-/utvekslingsavtale med en sjakklubb?
  c. Bør klubben arrangere et turneringslederkurs?

1. Premietilskudd til oppsamlingsvinneren i mesterturneringene

Det ble fattet slikt styrevedtak:
»Oslo backgammonklubb garanterer at premien til oppsamlingsvinneren i mesterturneringene blir minst kr 100 ved å gi et premietilskudd. Garantien gjelder bare hvis antallet deltakere er minst 8.»

2. Orientering om det nye opplegget for mesterturneringene

Det spilles tre runder monrad. Alle som vinner to eller tre partier går til hovedcup. Resten til oppsamlingscup. I de påfølgende cupene blir det som regel en eller flere bye i første runde. Disse tilfaller de som har gjort det best i monrad. Dette blir et sterkt insitament til å spille også tredje runde monrad selv om man har vunnet to kamper.

Man kan trekke seg fra turneringen på hvilket som helst tidspunkt uten andre konsekvenser enn en dårlig totalplassering. De som har to seire på to kamper får spille i hovedcupen, selv om de står over tredje runde monrad. Men de er da helt uten muligheter for å få en av bye-ene i den påfølgende cupen.

Opplegget gjør at man blir uavhengig av PC og monradprogram fordi det er lett å arrangere monrad-delen manuelt. Og alle (som ønsker det) er garantert minst fire kamper.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Subsidiering av leie på Bridgesenter Vest 9.5 og 20.6

Det ble fattet følgende styrevedtak:

»Oslo backgammonklubb subsidierer leie av lokaler i Bridgesenter Vest under mesterturneringene 9.5 og 20.6 med kr 20 pr deltaker.»

[Merknad: Mesterturneringen 20.6 utgår pga kollisjon med Stavanger bymesterskap.]

4. Ekstrapremier til nykommere på mesterturneringene 9.5, 25.5 og 20.6

Det ble fattet følgende styrevedtak:

»Oslo backgammonklubb setter opp ekstrapremie(r) til nykommere i mesterturneringene 9.5, 25.5 og 20.6. Premiene er gratis medlemskap for 2009 og en ekstrapremie utløses når tre nykommere deltar. Hvis seks nykommere deltar blir det to ekstrapremier osv. Som nykommere regnes personer som tidligst ble medlem av Norges backgammonforbund i 2008.»

[Merknad: Se merknad under pkt 3.]

5. Hva bør klubben foreta seg når medlemmer opptrer upassende?

Det ble besluttet at klubben skal følge opp slike saker bedre enn hittil. For å gjøre klart hva som aksepteres og hva som ikke aksepteres, skriver lederen en artikkel som publiseres på klubbens hjemmeside. Artikkelen skal omfatte både spilleregler og opptreden utenom kamper og partier. Det vil også bli klargjort hva som kan bli reaksjonen på brudd på de regler som klubben mener skal følges.

6. Søknad til NBgF om støtte

Det ble besluttet at Oslo backgammonklubb søker Norges backgammonforbund om å få dekket utgiftene til notering av kamper under Oslo Open. Begrunnelsen er at dette kommer hele backgammon-Norge til gode. Søknaden sendes når turneringen er ferdig og det er klart hvor mye kampnoteringene kostet. (Obgk har gitt tilsagn om inntil kr 3500 til slik notering.)

7. Champions Leage. Forslag i Landsrådet – hva mener Oslo backgammonklubb

Det foreligger et (foreløpig ubehandlet) forslag i landsrådet om Champions Leage (CL) fra 2010 med 32 deltakere. Forslaget går i korthet ut på følgende:

Antall deltakere fordeles til klubbene etter medlemsantall. Hvordan man kvalifiserer seg blir opp til klubbene selv å bestemme.

Det foreslås at forbundet legger kr 150 pr deltaker og klubbene kr 100 pr deltaker i premiepotten. (Det skulle bli kr 250 x 32 = kr 8000.) Om man ser for seg en deltageravgift i tillegg er uklart.

Det var delte meninger om ideen i styret. Men hvis CL blir noe av vil det som Oslo backgammonklubb må beslutte i den anledning, bli tatt opp på årsmøtet.

8. Nyhetssak på Oslos hjemmeside om styrevedtakene 24.2 og 28.4.2009

Lederen orienterte om følgende: Referatet fra 24.2.2009 ligger ute på klubbens informasjonssider. Når referatet fra styremøtet 28.4.2009 er klart og godkjent, vil også det bli lagt ut på nettsidene. Deretter vil det bli laget en nyhetsartikkel hvor innholdet i referatene gjengis.

Styret tok orienteringen til etterretning.

9. Henvendelse fra en undervisningsinspektør ved Snarøya skole

Lederen orienterte om følgende: Forbundet v/informasjonsansvarlige Beate Siglen har fått en e-post fra undervisningsinspektør Tor Stav ved Snarøya skole. Han ønsker å innføre backgammon på skolen og var opptatt av om backgammonforbundet har opplegg for undervisning og avtaler om kjøp av materiell. Lederen i Obgk har tilbudt seg å komme ut på skolen og snakke med Stav om saken, men har foreløpig ikke fått svar tilbake på det.

10. Justering av reglene for »Oslo-poeng» som følge av nytt opplegg

Lederen orienterte om endringene. I hovedsak dreier det seg om at plasseringskamper utgår. I stedet deles plasseringene (og Oslo-poengene). Dette fordi cuptrærne i det nye opplegget ikke blir »fullstendige» og plasseringskamper vanskeligere å administrere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Superjackpot

Det ble besluttet at Tore Fredriksen og Sondre Rike får i oppdrag å lage opplegg for superjackpot (dato, sted, format og hvem som tar imot påmelding). Klubben publiserer så en nyhetsartikkel.

12. »Torsdagsklubben». Forslag om to 11 poengs kamper på ledige torsdager

Lederen skisserte en ny turneringsform med to 11-poengs kamper på torsdager (når serien ikke spilles). Styret var delt i synet på om det var marked for en slik turnering. Det ble bestemt at lederen beskriver opplegget nærmere og at saken behandles på et senere styremøte.

13. Budsjett 2009

Budsjett for 2009 basert på vedtak hittil (og andre utgifter/inntekter som man vet om eller antar kommer) vil bli laget.

14. Eventuelt

a. »Gratisreise» til Frederikshavn
Lederen opplyste om at han har to gratisbilletter (to lugarer á 4 personer = 8 personer) med Stena Saga til Frederikshavn. Billettene må brukes innen 19.6.2009. Dersom noen i klubben er interessert, kan de få billettene.

b. Klokker – kan/bør vi inngå leie-/utvekslingsavtale med en sjakklubb?
Lederen reiste spørsmålet om klubben burde hatt en fast avtale med en sjakklubb om gjensidig utlån av klokker. Det ble ikke fattet noe vedtak.

c. Bør klubben arrangere et turneringslederkurs?
Det ble besluttet at styremedlemmene lærer seg de vanlige turneringsformatene slik at flere kan fungere som turneringsledere.

Fred Westerby (sign)
Leder i Obgk, møteleder og referent

Styremøte nr. 1-2009:

 • Når: 24. februar klokken 17.00
 • Hvor: Kristiania Bar & Café
 • Tilstede: Fred Westerby, Tore Eklund Fredriksen, Sondre Rike
 • Fraværende: Hall Skåra og Magnar Naustdalslid
Saker :

 1. Elitesatsing
 2. Oslo Open - søknad om støtte til notering av kamper
 3. Breddesatsing og rekruttering
 4. Satellitter
 5. Budsjett 2009
 6. Klubbens eiendeler
 7. Administrativ drift av klubben
 8. Eventuelt

1. Elitesatsing

Fred orienterte om at han i visse tilfeller (dvs. når det er praktisk mulig) vil bruke seeding i mesterturneringene. Dermed får ratingen en viss betydning. Styret var delt i synet på seeding, men falt ned på at turneringslederen (inntil videre) bestemmer formatet og rammene rundt mesterturneringene.

Saken under pkt 2 kan også betraktes som (bl.a.) en elitesatsing.

Lederen varslet at forslag til flere tiltak vil komme. Under diskusjonen om mulige tiltak ble superjackpot nevnt. Disse ble (for noen år siden) lagt på is fordi interessen var for liten.

2. Oslo Open - søknad om støtte til notering av kamper

Oslo Open-komiteen har søkt klubben om kr 3500 i støtte til notering av matcher under Oslo Open. Det tas sikte på å notere en match fra hver runde i hovedturneringen. Det kan også være aktuelt å tilby (for publikum) gjennomgang av en match eller to med eksperter. Matchene vil bl.a. bli sendt til gammonvillage, slik at de blir tilgjengelig for hele bg-Norge og i prinsippet hele verden.

Som nærmere begrunnelse for søknaden ble det framholdt at noterte matcher

 • er med på å markedsføre Oslo Open som turnering
 • vil være interessante for deltakerne i etterkant
 • har en læringseffekt
 • er et trekkplaster for potensielle deltakere.
I lys av at fjorårets Oslo Open ga et overskudd på ca kr 7200 og at man var enig i begrunnelsene, innvilget styret enstemmig det søkte beløpet.

3. Breddesatsing og rekruttering

Tidligere har styret (pr e-post) vedtatt å sette opp gratis medlemskap i Oslo backgammonklubb som ekstrapremie til hver 3. nykommere i mesterturneringene 14.3.2009 og 25.4.2009. Deltar minst 3 nykommere blir det en ekstrapremie, hvis 6 nykommere blir det 2 ekstrapremier osv. Som »nykommere» regnes de som tidligst ble medlemmer i forbundet i 2008.

Styrets leder hadde lagt fram et forslag om noen fredagschouetter med subsidierte premier og (i utgangspunktet) gratis deltakelse, men med sidebet for de som ønsket det. Tiltaket var myntet på både medlemmer og ikke-medlemmer som ikke kjenner til chouette. Opplegget var en »poengchouette» hvor poengene avgjør premierekkefølgen (i motsetning til vanlig chouette hvor antall poeng avgjør hvor mye man vinner eller taper). Flertallet i styret trodde ikke at det var marked for et slikt tiltak. Man ønsket i stedet å markedsføre den chouetten som (stort sett) blir holdt på Waldemars kro (»Walle») hver fredag.

Styret ble enig om at Tore skriver forslag til informasjon om fredagschouetten (eller fredagspilsen som den også omtales som).

4. Satellitter

Det ble diskutert for hvilke turneringer det er aktuelt at styret arrangerer satellitter. Vi var enige om at det er aktuelt for Oslo Open (i regi av Oslo Open-komiteen) og for NM i Bodø (styret kommer tilbake til nærmere opplegg senere). Nordic Open og Swedish Open ble også nevnt, men vi vurderer deltakergrunnlaget som for lite.

5. Budsjett 2009

Styret var enige om at det på grunnlag av bevilgninger og antatte utgifter settes opp et budsjett.

6. Klubbens eiendeler

Styret ble enige om at klubbens eiendeler (brett, klokker, presisjonsterninger mv) registreres og at dette framgår av regnskapet. Eiendelene settes til en verdi. Nødvendige opplysninger fås fra Karl.

7. Administrativ drift av klubben

Det var enighet i styret om at vi bruker de mulighetene vi har for å informere medlemmene, dvs. nettsidene våre, e-post og sms. Men vi vil avgrense e-post og sms til viktige saker, slik at vi ikke drukner mottakerne i meddelelser som så ikke blir lest. Info om mesterturneringer, sesongstart, generalforsamling ble nevnt som eksempler på »viktige saker».

8. Eventuelt

Ingen saker.

Fred Westerby (sign)
Leder i Obgk, møteleder og referent

2008 :

Styremøte nr.4-2008 :

 • Når : 2 desember klokken 17.00
 • Hvor : Kristiania Restaurant & Bar
 • Tilstede : Alle
Saker :

 1. Sesongstart 2009
 2. Årsmøte 2008
 3. Julebord arrangement i framtiden
 4. Kontigent 2009
 5. Styre og ansvarfordeling 2009

1. Sesongstart 2009

Styret vedtok at Osloligaen Vår-2009 starter tirsdag 6 januar og avsluttes tirsdag 16 juni.

2. Årsmøte 2008

Styret vedtok at klubben gjennomfører årsmøtet for 2008 i begynnelsen av 2009 :
 • Tid :Tirsdag 13 januar 2009 klokken 17.00.
 • Sted :Kristiania Restaurant & Bar.
Etter årsmøtet arrangeres det vanlig klubbturnering.
På Årsmøtet er kun betalende medlemmer av OBgK 2008 møteberetiget.

3. Julebord arrangement i framtiden

Styret vedtok at arrangement av julebord ikke er noe klubben lenger skal bruke ressuser på.
Framtidige julebords arrangementer ivaretas best av de som selv tar iniativ til det uavhengig av klubben.

4. Kontigent 2009

Styret vedtok at alle som aktivt har spilt Bg skal betale medemskontigent fra første turnering de deltar i til Forbundet eller en klubb tilsluttet Forbundet.

OBgK vil være behjelpelig med å betale til Forbundet for de som betaler på klubbturnering dersom de selv ønsker det.

Dette gjelder ikke for nye spillere.

5.Styre og ansvarfordeling 2009

Klubbstyre 2009 :

For styret 2009 er har disse sagt seg villig til å stille som kandidater :

Leder : Ingen kandidater foreløpig.
Nesleder : Hall Skåra.
Styremedlem : Fred Westerby
Økonomiansvarlig : Magnar Naustalslid

Ansvarsfordeling :

Fred Westerby overtar ansvaret for å gjennomføre klubbens mesterturneringer i 2009.

Karl Frogner (sign)
Leder OBgK, møteleder og referent

Styremøte nr.3-2008 :

 • Når : 23 september klokken 17.00
 • Hvor : Kristiania Restaurant & Bar
 • Tilstede : Alle
Saker :

 1. Mulig styre for 2009
 2. Spredning av turneringsansvar
 3. Skal Oslo backgammonklubb søke NM for 2010?
 4. Serieavslutningen og årsmøtet for 2008

1. Mulig styre for 2009

Karl vil gjerne ut av styret, men er villig til fortsatt å ta ansvaret for tirsdagsturneringene og fungere som webmaster så lenge det er ønskelig av det nye styret.

Fred er villig til å fortsette som nestleder.
Magnar er villig til å fortsette som økonomiansvarlig.
Fred foreslo at Hall tar over som leder.
Hall ba om å få tenke over saken og gi et svar.
Karl sa seg villig til å drive opplæring og være »støttekontakt» for Hall etter behov."

Fred foreslo at de tre serielaglederne Asbjørn Arntzen, Sondre Rike og Markus Kornfeld utpekes som valgkomité.

Når Hall har bestemt seg, meddeles valgkomitéen nåværende styres holdning.

De oppfordres samtidig til å nominere et eller to styremedlemmer (i tillegg til de tre vervene nevnt ovenfor).

Valgkomitéen står selvsagt fritt til å foreslå et helt nytt styre.

Enstemmig vedtatt.

Karl kontakter valgkomitéen når Hall har bestemt seg.

2. Spredning av turneringsansvar

Etter forslag fra Karl sa Fred seg villig til å ta ansvaret for mesterturneringene fra 2009.

Karl gir opplæring i å publisere innbydelser til kommende mesterturneringer og innlegging av resultater.

3. Oslo BackgammonKlubb søker å arrangere NM-2010

Klubben søker om å arrangere NM-2010.

Dersom andre også gjør det, må det avgjøres ved avstemming på GF.

Enstemmig vedtatt.

4. Lagserieavslutningen og årsmøtet for 2008

Fred foreslo at lagserieavslutningen 22.11.2008 holdes på Bridgesenter Vest.

Karl foreslo at klubben sponser leieutgiftene og at en ser på mullighet for å avholde årsmøtet samme sted mellom serierundene.

Enstemmig vedtatt.

Karl kontakter seriekomitéen.

Karl Frogner (sign)
Leder OBgK og møteleder

Fred Westerby(sign)
Møtereferent

Styremøte nr.2-2008 :

 • Når : 10 juni klokken 17.00
 • Hvor : Kristiania Restaurant & Bar
 • Tilstede : Alle
Saker :

 1. Rutiner og prosedyrer ved utestenging av spillere
 2. Rekruttering. Hvordan verve nye spillere?
 3. Mesterturneringsforslag til NBgF fra Espen Selbæk
 4. Eventuelt

1.Rutiner og prosedyrer ved utestenging av spillere :

Med utgangspunkt i en konkret sak, ble prinsipper diskutert.

Følgende ble vedtatt :

Før eventuell utestenging skal det holdes styremøte hvor reaksjonen og hvordan den skal effektueres, bestemmes.

Ellers ble man enige om at klubbens vedtekter og forbundsvedtekter gjennomgås for å se om det er noe som klubben bør håndheve strengere.

2.Rekruttering. Hvordan verve nye spillere? :

Karl sjekker om klubben kan legge ut informasjon på start.no.

Av andre ideer ble spilling på Karl Johan (men ikke pengespill) tatt opp.
Det undersøkes hvilke tillatelser som trengs.

Kurs for begynnere (og andre) ble også nevnt. Hall kan låne ut overhead-framviser. Alt som trengs er en hvit vegg.

3.Mesterturneringsforslag til NBgF fra Espen Selbæk :

Espen foreslår at alle bymesterskap automatisk skal ha mesterturneringstatus.

Styret vedtok at forslaget er Oslo Backgammonklubb uvedkommende.

Espen har fortsatt mulighet for å fremme forslaget som enkeltperson, og kan da argumentere for forslaget slik han mener er best.

4.Eventuelt :

Det ble bestemt at høstsesongen for Osloliagen starter første tirsdag i august.
En uke senere bestemte styret at siste spilledag blir 16. desember.

Høstsesongen blir dermed fra og med 5.8.2008 til og med 16.12.2008.

Karl Frogner (sign)
Leder OBgK og møteleder

Fred Westerby(sign)
Møtereferent

Styremøte nr.1-2008 :

 • Når : 12 februar klokken 17.00
 • Hvor : Kristiania Restaurant & Bar
 • Tilstede : Alle
Saker :

 1. Medlemskap
 2. Rekrutering
 3. Ekstra turneringstilbud
 4. Oslo Open
 5. Websidene

1.Medlemskap :

Spillere som ikke er medlem av OBgK, en annen klubb organisert i NBgF eller i NBgF direkte, vil måtte betale en xtra avgift på 25 NOK ved turneringer etter følgende kriterier :

1.Ikke betalende spillere uten NBgF nr, fra 4'de turnering gjeldene fra og med 26 februar.
2.Ikke betalende spillere med NBgF nr, fra 2'de turnering gjeldene fra og med 26 februar.

Avgiften på 25 NOK går direkte inn i premiepotten.

2.Rekrutering :

Det ble bestemt at Fred Westerby skal jobbe med dette temaet, i første omgang vil han ta kontakt med de andre personene i klubben som har vært innvolvert, Espen Selbæk og Hanna Nilsson.

3.Ekstra turneringstilbud :

Fred Westerby jobber med et konsept som vil gå i 4 trinn, der trinn 1 starter i mai-juni.
Finalespillet, siste trinn vil være i november.
Dette er et konsept der nybegynnere kan spille mye og billig og gode spillere kan vinne en del.
Detaljert informasjon vil komme senere.

4.Oslo Open :

Det er bestemt at det blir Oslo Open i 2008.
Tid og sted er bestemt.
Info er lagt ut på det danske og svenske forumet.
Arrangementskomiteen er bestemt :

 • Turneringsleder : Atle von der Fehr
 • Turneringsavvikler : Karl Frogner
 • Økonomiansvarlig : Magnar Naustalslid
 • Matchoppsetter : Tore Eklund Fredriksen
 • Jackpotsjef : Ingrid Gulowsen.
Mer informasjon kommer snart......

5.Websidene :

Klubben er veldig fornøyd med det nye konseptet.

Det er veldig brukervennlig, her kan hvilket som helst styremedlem med tilgang lett redigere og legge inn nye nødvendige ting, man er ikke avhengig av en webprogrammerings kløpper.

Klubben har forståelse for at det tar tid å oppgradere og at det er en enorm jobb for den som må gjøre det.

Klubben håper imidlertid at resultatregistreringen så snart som mulig er operativ igjen

Klubben er enig med NBgF i at Ole fortjener all den honnør som er mulig ifm den jobben han har påtatt seg med oppgraderingen.

Karl Frogner (sign)
Leder OBgK ut 2008

Fred Westerby(sign)
Møtereferentnbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND