Neste turneringer:
23. April
BBGK MT nr. 6
23. April
Bergen MT 5
26. April
Bergen MT 6 (tors)
26. April
TBgK MT #8
Innkalling til generalforsamling i NBgF 2017
Av Hall Skåra, 3. Mai 2017 22:02.
Sist endret 3. Mai 2017 22:04
 
NM i backgammon arrangeres, som kjent, i Tromsø 2-4 juni. Generalforsamlingen avholdes under NMs andre dag og her følger innkallingen.


Generalforsamlingen avholdes lørdag 3.  juni kl. 17.

Agenda: 


i. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter

ii. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

iii. Valg av dirigent

iv. Valg av referent, samt to til å undertenge referatet

v. Sentralstyrets årsberetning

vi. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og ansvarsfritak for Sentralstyret

vii. Fastsettelse av kontingent

viii. Vedtak av budsjett

ix. Fastettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet to år fremover

x. Vedtektsendringer

xi. Innkomne forslag

xii. Valg av sentralstyre, valg- og vedtekskomite og revisorerVi anmoder alle som har saker de ønsker å få behandlet på generalforsamlingen under punkt xi, om å sende dem skriftlig til styreleder Hall Skåra (hall_skaara@mac.com). Forslagene må være sendt styreleder senest to uker før generalforsamlingen for at de skal kunne behandles.

Iflg våre vedtekter vil sentralstyret senest én uke før generalforsamlingen publisere revidert regnskap, budsjett, foreløpig resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år samt valg- og vedtekskomitteens innstilling, eventuelle vedtektsendringer og innkomne forslag.

Vi oppfordrer medlemmer til å påta seg verv i NBgF. Både lederjobben samt øvrige styreverv må dekkes. Dersom noen har interesse av et styreverv, bør de kontakte valgansvarlig Fay Danielsen på epost-adr furrball_87@hotmail.com.

Hall Skåra
Leder NBgF

Kolsås, 03.05.2017


R A T I N G   -   T O P    5

Farzin Aarabi   1845
Jon Kristian Roeyset   1843
Rune Halvorsen   1820
Thorleif Reisvold   1820
Dagfinn Snarheim   1805

hele listen...
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018