Nettliga - påmelding/reglement
Av Thorleif Reisvold, 18. September 2017 14:50.
Sist endret 5. Juli 2018 08:51
 
Info: Reglene er oppdatert (12/4-2018) Siste oppdatering: Endring i krav til avvikling og hengekamper. YP: 5.7: litt endret, reglene blir oppdatert igjen innen 23.7 vedrørende sesong 4


Opplegg

Det spilles 2 sesonger pr kalenderår. Hver sesong varer i 4,5 måneder (ca 17 uker).

Spillerne deles inn i divisjonssystem, (...)  spillere pr divisjon. I hver divisjon spiller alle mot alle slik at det totalt sett blir (...) runder.

3 spillere rykker ned og 3 spillere rykker opp.

Vinnerne av alle fulle divisjoner får salat for klubbturneringsseier 

Påmelding

Send mail til nitapusen@gmail.com eller runealbin@hotmail.com med følgende info:

Navn*
Nick på gridgammon* (se nyhet om det..)
Mailadresse som motstandere kan kontakte deg på*
Telefon (valgfritt)

Skriv også om du har egen profil på Drawboss. Viktig

Etter påmeldingen vil de påmeldte settes opp i nederste divisjon i den rekkefølgen de melder seg på så fort neste sesong starter.

(Det er ikke nødvendig å melde seg på hver sesong, men meld deg av dersom du vet du ikke vil spille mer).

Avvikling

En totaloversikt som viser trekning samt kontaktinfo og hvilket nick den enkelte spilleren bruker på gridgammon vil bli tilsendt på mail når ny sesong begynner.

Spillerne er selv ansvarlige for å kontakte hverandre for å få spilt kampene.

Alle kampene spilles til ......  på gridgammon (eller andre siter om spillerne enes om det) Minimumskrav til site er at kamper blir lagret ved brudd på forbindelsen (mer krav kommer)

Kampene avvikles i (... mode), med mindre spillerne enes om annet.

Kampene skal spilles i samme rekkefølge som trekningen tilsier i løpet av sesongens ...... uker:
Uke 1: runde 1 og 2
Uke 2: runde 3
Uke 3: runde 4
Uke 4: runde 5
Uke 5: runde 6
Uke 6: runde 7
Uke 7: runde 8
Uke 8: runde 9
Uke 9: runde 10
Uke 10: runde 11
Uke 11: runde 12
Uke 12: runde 13
Uke 13: siste frist for å spille ferdig hengekamper (fyll ut antall uker)

Dersom man ønsker kan man spille kamper i forkant av skjema, men man kan aldri ligge mer enn 3 uker foran skjema.»

Når kampen er ferdig skal vinneren av kampen sende en mail eller sms til (.........) for å varsle om utfallet. Turneringsleder oppdaterer tabeller og rating hver mandag (med mindre det er mange hengekamper, da utsettes det til påfølgende mandag.

Dersom man er forhindret fra å spille gjelder følgende regler:

1-3 uker etter skjema = ingen konsekvens
4 uker etter skjema = tas umiddelbart ut av ligaen og får heller ikke starte neste sesong (kan deretter melde seg på igjen og starte i nederste divisjon).

Når det gjelder eventuelle hengekamper etter sesongslutt så vil dette behandles hver for seg etter beste evne av turneringsleder.

Dersom to eller flere spillere står likt ved sesongslutt vil eventuell kamp om opprykk/nedrykk avgjøres ved innbyrdes oppgjør. I de tilfeller det ikke løser saken vil omspill avtales om nødvendig.


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018