Aarsmoete 2017 i SBgK
Av Rune Halvorsen, 16. November 2017 19:00.
Sist endret 20. November 2017 17:46
 
SBgK avholder Årsmøte 2017, 8 januar 2018 kl. 17.00 på Martinique.


Årsmøte avholdes en time før klubbturneringen.

På årsmøtet skal:
1. Referent velges
2. Utkast til årsrapport fremlegges, behandles og godkjennes
3. Innkomne forslag behandles
4. Kontingent for kommende år fastsettes
5. Budsjett for kommende år vedtas
6. Tre styremedlemmer, inkludert en leder velges for kommende år.

Forslag sendes senest 1 uke før årsmøtet:
runehalvorsen@yahoo.no


R A T I N G   -   T O P    5

Farzin Aarabi   1844
Rune Halvorsen   1835
Thorleif Reisvold   1831
Kjell Terje Reve   1736
Tore Naadland   1709

hele listen...
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018