logo

Aarsmoete 2017 i SBgK
Av Rune Halvorsen, 16. November 2017 19:00.
Sist endret 20. November 2017 17:46
 
SBgK avholder Årsmøte 2017, 8 januar 2018 kl. 17.00 på Martinique.


Årsmøte avholdes en time før klubbturneringen.

På årsmøtet skal:
1. Referent velges
2. Utkast til årsrapport fremlegges, behandles og godkjennes
3. Innkomne forslag behandles
4. Kontingent for kommende år fastsettes
5. Budsjett for kommende år vedtas
6. Tre styremedlemmer, inkludert en leder velges for kommende år.

Forslag sendes senest 1 uke før årsmøtet:
runehalvorsen@yahoo.no


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2018