logo


NBK Referat årsmøte 2019
Av Marius Bergløff, 14. Februar 2019 11:16.
Sist endret 14. Februar 2019 11:19
 
Årsmøtet ble holdt på vårt spillested Tangen Gastropub.


1. Marius er referent

2. Ole går gjennom økonomien. Vi går i pluss. Bymesterskapet gikk ca 2500 i pluss. 

3. a) Forslag om vedtekstendring første setning, paragraf 7, endres fra "Årsmøtet som holdes hvert år i oktober måned er Nesodden Backgammonklubbs høyeste myndighet. " til "Årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar måned er Nesodden Backgammonklubbs høyeste myndighet. "

b) Markering av 10 års-jubileum. Forslag: "Det nye styret setter ned en festkomité som har ansvar for jubileumsfeiringen" ble vedtatt.

c) Det nye styret bes vurdere behovet for nytt utstyr i klubben og hvordan det eventuelt skal finansieres.

d) Forslag om vedtektsendring: 

Fra:

§ 5 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. 

Til:

§ 5 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for inneværende år, har ikke stemmerett ved årsmøtet.

Endring vedtatt.

4. Kontingent fortsetter å være 265,-

5. Budsjett tatt muntlig og vedtatt.

6. Valg av styre. Forslag: Marius styreleder, Håvard nestleder, Ole kasserer, Christine styremedlem. Vedtatt.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND