logo


Referat årsmøte NBK 2020
Av Marius Bergløff, 24. Februar 2020 13:05.
Sist endret 24. Februar 2020 13:08
 
Årsmøtet ble holdt på vårt spillested Tangen Gastropub.


Tilstede:

Ole, Marius, Helge, Mats, Carsten, Are, Christine

Møteleder:  Marius
Referent:  Christine

Innkalling/dagsorden godkjennes

Styrets beretning:

Jubileumsfeiring var vellykket
Medlemstall er som normalt.
Ole gjennomgikk regnskapet. Det er vel verd å bruke Vipps selv om det koster noe.

Innkomne saker:

Forslag til vedtektsendring, nytt punkt 11b:

"Styret skal bestå av tre personer. Dersom et styremedlem trekker seg i løpet av valgperioden innkalles det til ekstraordinær generalforsamling innen to uker for å søke en erstatning for vedkommende.». Vedtatt med flertall.

Forslag:
Klubben kan arrangere én ekstra klubbturnering hver måned. Denne er ikke en del av sesongmesterskapet, men skal rates. Vedtatt med flertall.

Valg av arrangementskomité til bymesterskapet: Helge, Christine, Carsten, Are. Christine Innkaller til planleggingsmøte

Nesodden BG har en turneringskomité ved store turneringer og ved mesterturneringer. 3 personer som skal ta avgjørelser i samråd dersom ikke spillerne klarer å løse ev. disputter med TL. Turneringsleder setter ned komite. Vedtatt med flertall.

Generalforsamlingen gir fullmakt til å oppgradere og/eller kjøpe utstyr til maksimalt kr. 1000. Styret delegerer denne oppgaven til Helge.

Det ble vedtatt at det ikke er endring i kontingenten.

Styret er gjenvalgt for ett år til.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND