logo
Hovedmeny


NBGF - Retningslinjer Valgkomiteen
Av Sentralstyret, 29. April 2020 12:17
Sist endret 29. April 2020 12:22
 
Dette er mandatet som valgkomiteen har i sitt arbeid til å finne styrekandidater til Norges Backgammonforbund (NBgF)


1. Valgkomiteen består av to personer, samt en leder som foreslås og velges av
sentralstyret. Komiteen velges for et år av gangen. Gjenvalg er mulig.
 
2. Valgkomiteens hovedoppgave er å i forkant av hvert årsmøte utarbeide et forslag
til et styre. Dette er retningslinjene som komiteen skal jobbe for: 
A) Styremedlemmene er godt kvalifiserte og engasjerte i forhold til oppgaven.
B) Det bør være kjønnsmessig balanse.
C) Styret skal kunne jobbe godt sammen.
Ved forslag til nytt styre skal valgkomiteen ta hensyn både til at styret får en viss
kontinuitet, og at det skjer en gradvis fornyelse. 

3. Før forslaget utarbeides, skal valgkomiteen:
A) Kontakte det eksisterende styret og forhøre seg om hvem som er interessert i
gjenvalg.
B) Styret kan være behjelpelig med å sende ut en generell henvendelse til
medlemmene og interesserte i styreverv kan ta direkte kontakt med valgkomiteen. 
 
4. Medlemmene har også rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om
hvem de gjerne ser som styremedlemmer.
 
5. Valgkomiteen anbefales å kontakte den man ønsker å innstille som leder, og for å
diskutere hvilke andre personer vedkommende kan tenke seg å ha med i styret.
 
6. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre medlemmer eller
sittende styre sine ønsker, men står fritt til å utarbeide sitt forslag ut fra kriteriene
oppgitt i punkt 2, også uavhengig av eventuelle tilbakemeldinger i forhold til punktene
3A og 4.
 
7. Ingen kan innstilles som kandidater til styret uten å være forespurt og uten å ha
sagt seg villig til å stille til valg.
 
8. Valgkomiteens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen
med sakspapirene til generalforsamling. 

16.03.2020
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND