logo


TURNERINGSKOMITÉ m.m.
Av Marianne Husum Leder NBgF, 21. November 2020 13:02.
Sist endret 21. November 2020 18:13
 
Det er alles ansvar å bidra til et godt og trivelig Bg-miljø


Det er alles ansvar å bidra til et godt og trivelig Bg-miljø.
 
Turneringsledere og spillere forventes å oppføre seg i overenstemmelse med spillets ånd. Dette innebærer å utvise god sportsånd samt fair og hensynsfull adferd.
 
Dersom det allikevel oppstår en tvist som en ikke kommer til enighet om, må en så raskt som mulig melde ifra til turneringsleder.
 
Turneringslederens beslutning kan ankes. Det må gjøres så raskt som mulig.
Turneringslederen kan på også eget initiativ ta saken videre til turneringskomiteen.
 
Turneringskomiteen for Oslo Bymesterskap 2020 består av Elias Kritikos, Hans Marius Eikseth og Dagfinn Snarheim.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND