logo


Reviderte regler for deltagelse i mellomklassen i NM
Av Marianne Husum Leder NBgF, 14. April 2021 17:44.
Sist endret 14. April 2021 19:08
 
Sentralstyret har i samarbeide med NM-komitéen revidert reglene for deltagelse i mellomklassen i NM


Det har alltid vært et skjønn iht til våre turneringsregler. Imidlertid opplevde flere at hovedprinsippet om å ikke ha vært over 1700 i rating på 500 kamper, var for strengt.

En ønsker heller ikke en offentlig debatt, hverken live eller på våre digitale plattformer, om spillestyrken til enkeltspillere. Det kan bl.a. være helseopplysninger som ligger bak søknaden som en hverken skal eller bør gå ut med til andre.  

NYTT:

Mellomklassen er kun åpen for de som har lavere enn 1650 i rating, og som ikke har vært over 1700 i rating i løpet av de siste 100 kampene.

Det kan gjøres unntak basert på skjønnsmessig vurdering. Ved tvil, anmodes turneringsleder å ta kontakt med kvalifisert person (for eksempel klubbleder, et medlem av landslagsutvalget, etc.)

Komitéen har videre anbefalt:

Når en offentliggjør deltagerlisten, bør denne ikke inneholde navn på personer som ennå ikke er ferdig avklart.

Dette kan noen ganger være vanskelig å etterleve; for eksempel ved forhåndspåmelding på nettet. Sentralstyret vil jobbe med å se på løsninger for å etterleve anbefalingen.

Sentralstyret NBgF
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND