logo
Hovedmeny


Regler for Norgescup 2022
Av Thorleif Reisvold, President NBgF, 5. Januar 2022 13:21
Sist endret 2. Desember 2022 12:29
 
Endringer:
7. januar 2022: Regelverk implementert med umiddelbar virkning for 2022. 8. januar 2022: §1 Innledning oppdatert med hensikts beskrivelse.


§1 Innledning

Hensikten med Norgescup er å være en nasjonal turnering som samler alle spillere over hele landet på like vilkår for å kjempe om titler fordelt på 3 klasser. Turneringene skal bidra til at vi gjør det lettere for nye spillere å oppsøke miljøet, samt gi spillere uten klubbtilgang et godt tilbud. Sist men ikke minst ønsker vi at turneringen skal bidra til at vi besøker klubber når større arrangementer arrangeres.

Norgescup har en innledende kvalifisering med 3 klasser (mester-, mellom- og begynnerklasse) der det samles poeng over et kalenderår. De 16 med flest poeng ved årsslutt blir invitert til et sluttspillet der innsamlet avgift i løpet av året danner premiepotten.Vinnerne av sluttspillene  omtales som «Vinner Mestermøtet», «Vinner Mellommøtet» og «Vinner Begynnermøtet».

§2 Turneringskrav - Kvalifisering

For å kunne gi poeng må en turnering oppfylle følgende krav:

§2.1 Turneringen må være åpen for alle NBgF-medlemmer så sant medlemmet tilfredsstiller kravene til klassen. Spillere kan delta i alle klassene om de tilfredsstiller alle kravene. Turneringsleder kan henvise spillere i til høyere klasse selv om ratingkravet er tilfredsstilt dersom man med rimelig sikkerhet vet at spillernes nivå tilsier det.

  1. Mesterklassen er åpen for alle (ingen ratingkrav, men arrangør kan kreve rating >1650 dersom antall deltakere overstiger 64)
  2. For å starte i mellomklassen må spillerens rating være <1650. Dersom man tidligere samme år har fått mellompoeng så kan man starte i mellomklassen ut året selv om ratingkravet ikke lengre innfris.
  3. For å starte i begynnerklassen må spillerens rating være <1400. For spillere som ikke har vært aktive i mer enn 2 år bortfaller kravet om maks rating. Dersom man tidligere samme år har fått begynnerpoeng så kan man starte i begynnerklassen ut året selv om ratingkravet (eventuelt 2års kravet) ikke lengre innfris.

§2.2 Turneringen må annonseres i NBgF sin kalender senest 2 uker før start.

§2.3 Turneringen må ha minst 4 deltagere.

§2.4 Det må betales en avgift pr. deltager til en premiepott for sluttspillet. Denne avgiften er satt til kr 50 for mesterklassen, kr 30 for mellomklassen og kr 20 for begynnerklassen.

§2.5 Følgende turneringer skal gi poeng i sin klasse:

  1. 14 online turneringer (NBgF regi) i året pr klasse. Disse veksler slik at det arrangeres en turnering pr uke i tilsammen 42 uker.
  2. NM og Speed NM i mester- og mellomklassen (gjelder også online). For begynnerklassen gjelder kun ordinært NM (inkludert online), men det er ikke Speed NM for begynnerklassen.
  3. Alle bymesterskap. Bymesterskap som ikke settes til å gi poeng får ikke status som bymesterskap. Arrangørklubb velger selv hvor mange klasser som skal arrangeres i Bymesterskapet, men minimum mesterklasse. Bymesterskap kan også arrangeres online dersom klubben ønsker.

§2.6 For å unngå at spillere teoretisk sett må tape med vilje for å kvalifisere seg til sluttspillet så skal årets siste turnering være singel cup eller avsluttes som singel cup i de rundene vinneren kan få mesterpoeng.

§3 Poengberegning - Kvalifisering

§3.1: Mesterpoeng, mellompoeng og begynnerpoeng  deles ut etter følgende formel og regler:

$$\frac{\sqrt{2 \cdot {\rm antall\ spillere}}}{{\rm plass}}$$ #spillere Poeng tildeles
4-7: 1. plass
8-16: 1. og 2. plass
17-32: 1., 2 og 2x3. plass
33-64: 1., 2., 2x3 og 4x5 plass
64+: 1., 2., 2x3, 4x5 og 8x9 plass

§3.2: For opptjening av mesterpoeng, mellompoeng og begynnerpoeng kreves det medlemskap i Norges Backgammonforbund direkte, eller i en klubb tilsluttet forbundet.

§3.3: Poeng som vinnes kvalifiserer kun til sluttspillet for klassen de er opptjent i.

§4 Sluttspill Mesterklassen: Mestermøtet

§4.1: Mestermøtet arrangeres i Oslo med mindre andre steder medfører lavere totale reisekostnader for de 16 deltakerne.

§4.2: Mestermøtet arrangeres normalt fjerde helg i januar det påfølgende år. Det gjennomføres over 2 dager (lørdag og søndag).

§4.3: Turneringsleder har ansvaret for å invitere de 16 innen 3. januar og be om bekreftelse innen 10. januar. Hvis noen melder forfall eller ikke gir beskjed går plassen automatisk til nestemann på listen. Husk å oppgi rett kontaktinfo ved betaling av årskontingent.

§4.4: Mestermøtet er en BMAB turnering, men kostnaden dette medfører dekkes av NBgF.

§4.5: Mestermøtet spilles som fire runder med Monradoppsett og kamper til 17 poeng. Spillerne uten tap etter tre runder spiller i runde fire om  første og andreplassen i Mestermøtet. Øvrige spillere med tre seire etter fire runder får delt tredje plass. Spillere med en eller to seire får også premie.

§4.6: Inntil 1/3 av potten går til reisestøtte. Maks satsene er en fast sum på kr 2 500 for spillere fra klubbene i Stavanger, Sandnes, Haugesund, Bergen, Arendal, Trondheim, Tromsø og Bodø. Maks satsene satt til kr 1 000 for spillere fra klubbene i Notodden og Horten-Tønsberg. Det gis ingen reisestøtte for spillere fra klubbene i Oslo, Nesodden og Drammen. Den angitte reisestøtten forutsetter at Mestermøtet finner sted i Oslo. Dersom 1/3 av potten ikke dekker maks satsene så reduseres reisestøtten tilsvarende.

Det kan også gis reisestøtte i henhold til maks satsene til turneringsassistenter i forbindelse med streaming og livesending, men dette betales av NBgF.

§4-7: Etter at reisestøtte er trukket fra, går resten av innbetalt avgift i mesterklassen i sin helhet til premiepotten (minimum 2/3). Spillere med en seier får 500 kroner (4 stk), spillere med 2 seire får 1000 kroner (6 stk). Resten fordeles som følger:

1. premie 50%
2. premie 20%
3. premie 10% (x 3)

§5 Sluttspill Mellomklassen: Mellommøtet

§5.1: Mellommøte arrangeres online.

§5.2: Mellommøtet arrangeres normalt tredje helg i januar det påfølgende år.

§5.3: Turneringsleder har ansvaret for å invitere de 16 innen 3. januar og be om bekreftelse innen 10. januar. Hvis noen melder forfall eller ikke gir beskjed går plassen automatisk til nestemann på listen.

§5.4: Mellommøtet spilles som fire runder med Monradoppsett og kamper til 15 poeng. Spillerne uten tap etter tre runder spiller i runde fire om  første og andreplassen i Mellommøtet. Øvrige spillere med tre seire etter fire runder får delt tredje plass. Spillere med to tap får ikke premie og tas fortløpende ut av sluttspillet.

§5.5: Innbetalt avgift i mellomklassen går i sin helhet til premiepotten. Denne fordeles som følger:

1. premie 50%
2. premie 20%
3. premie 10% (x 3)

§6 Sluttspill Begynnerklassen: Begynnermøtet

§6.1: Begynnermøtet arrangeres online.

§6.2: Begynnermøtet arrangeres normalt første helg i februar det påfølgende år.

§6.3: Turneringsleder har ansvaret for å invitere de 16 innen 10. januar og be om bekreftelse innen 20. januar. Hvis noen melder forfall eller ikke gir beskjed går plassen automatisk til nestemann på listen.

§6.4: Begynnermøtet spilles som fire runder med Monradoppsett og kamper til 13 poeng. Spillerne uten tap etter tre runder spiller i runde fire om  første og andreplassen i Begynnermøtet. Øvrige spillere med tre seire etter fire runder får delt tredje plass. Spillere med to tap får ikke premie og tas fortløpende ut av sluttspillet.

§6.5: Innbetalt avgift i begynnerklassen går i sin helhet til premiepotten. Denne fordeles som følger:

1. premie 50%
2. premie 20%
3. premie 10% (x 3)
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND