logo
Hovedmeny


Sist endret 17. September 2023 23:32
GF 2023 Valgkomitéens innstilling for styreperioden oktober 2023 - GF 2024
Les mer...
Sist endret 17. September 2023 23:31
I august på WBGFs generalforsamling besluttet de overgang fra EUBGF-regler til WBGF-regler. Gjeldende i alle medlemsnasjoner av WBGF.
Les mer...
Sist endret 17. September 2023 23:31
Til Generalforsamlingen 01.10.23, sak 1
Scroll nedover i nyheten for vedtaket fra sentralstyret i sakens anledning.
Les mer...
Sist endret 17. September 2023 22:30
Regnskapsåret 2022 er ført av Yvonne Pasali, gjennomgått av sentralstyret, så revidert - og godkjent - av forbundets revisor Hannu Lyyjynen.
Les mer...
Sist endret 17. September 2023 21:40
Styrets beretning NBGF september 2022 - oktober 2023
Les mer...


nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND