logo


Referater fra Årsmøter OBgK
Av OBgK, 1. Februar 2008 15:21.
Sist endret 3. Februar 2021 16:54
 
Her er oversikten over referater fra Årsmøte.


Årsmøter:

2020

  1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

   Siden årsmøtet ble avholdt online, var alle klubb medlemmer  som mottok stemmeberetiged.

  2. Valg av møteleder og referent

   Karl Frogner tok på eget insjitativ rollen som møteleder og referent.

  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

   Innkallingen og dagsordenen anses som godkjent siden ingen innsigelser kom på mail.

  4. Styrets beretning

   Karl Frogner legger herved ved link til klubbens dagbok 2020, og anser dermed beretning for  året 2020 som avgitt.

   Dagbok 2020

  5. Regnskap  6. Innkomne saker

   Det var ingen saker som ble meldt inn via mail.

  7. Vedtektsendringer

   Ingen vedtektsendringer ble vedtatt.

  8. Kontingentfastsettelse

   Kontigenten er  kr. 300 pr år.

  9. Prisutdelinger for OBgK 2020

   OBgK deler årlig ut tre priser. Her følger oversikten over prisvinnerne:

   Årets webinnlegg: Osloserie Laget Gerhardsen

   Årets nykommer: Ilias Gidas

   Årets spiller: Dagfinn Snarheim

   Les begrunnelsene for prisene her

  10. Valg

   Det nye styret for OBgK er:
   Leder  Monica Unosen
   Styremedlem Gaute Andersen
   Styremedlem  Zoran Krogstad
   Økonomi  Magnar Naustdalslid


   Karl Frogner
   Oslo, 02.02.2021

 

2019:

 1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

  Det var 5 fremmøtte, Monica Unosen, Karl Frogner, Magnar Naustalslid, Christopher Hedberg og Michail Primikiris

 2. Valg av møteleder og referent

  Karl Frogner ble valgt til møteleder og referent.

 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

  Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

 4. Styrets beretning

  Karl Frogner gikk igjennom styrets beretning slik den fremkommer fra:

  Dagbok 2019

 5. Regnskap

  Regnskap pr 01.01.2020 6. Innkomne saker

  Det var 1 innkommet forslag. Zoran Krogstad foreslo at klubben ordner konto på grasrotandelen hos norsk tipping. Enstemmig vedtatt, Monica Unosen tar tak.

 7. Vedtektsendringer

  Ingen vedtektsendringer ble vedtatt.

 8. Kontingentfastsettelse

  Det ble besluttet å fastholde kontingenten på samme nivå som tidligere (dvs kr. 265 pr år)

 9. Prisutdelinger for OBgK 2019

  OBgK deler årlig ut tre priser. Her følger oversikten over prisvinnerne:

  Årets webinnlegg: Ingen kandidater

  Årets nykommer: Yazin Aktas

  Årets spiller: Zoran Krogstad

  Les juryens begrunnelse for prisene her

 10. Valg

  Leder og styremedlemmer står på valg alternerende år. Siden det ikke ikke har vært holdt årsmøte i 2017 eller 2018, ble det holdt et ekstraordinært for begge årene.
  Følgende styre ble valgt:
  Leder  Monica Unosen
  Nestleder  Karl Frogner
  Økonomi  Magnar Naustdalslid
  Styremedlem  Emil Green


  Karl Frogner
  Oslo, 25.02.2020

2017 og 2018:

 1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

  Det var 9 fremmøtte

 2. Valg av møteleder og referent

  Karl Frogner ble valgt til møteleder og referent.

 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

  Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

 4. Styrets beretning

  Karl Frogner gikk igjennom styrets beretning slik den fremkommer fra:

  Dagbok 2017

  Dagbok 2018

 5. Regnskap

  Regnskap pr 01.01.2019 6. Innkomne saker

  Det var ikke meldt noen innkomne saker til årsmøtet.

 7. Vedtektsendringer

  Ingen vedtektsendringer ble vedtatt.

 8. Kontingentfastsettelse

  Det ble besluttet å fastholde kontingenten på samme nivå som tidligere (dvs kr. 265 pr år)

 9. Prisutdelinger for OBgK 2017

  OBgK deler årlig ut tre priser. Her følger oversikten over prisvinnerne:

  Årets webinnlegg: Ingen kandidater

  Årets nykommer: Åshild Færevåg

  Årets spiller: Ronny Sandvik

  Les juryens begrunnelse for prisene her

 10. Prisutdelinger for OBgK 2018

  OBgK deler årlig ut tre priser. Her følger oversikten over prisvinnerne:

  Årets webinnlegg: Ingen kandidater

  Årets nykommer: Joakim Møller Rohde

  Årets spiller: Christopher Hedberg

  Les juryens begrunnelse for prisene her

 11. Valg

  Leder og styremedlemmer står på valg alternerende år. Siden det ikke ikke har vært holdt årsmøte i 2017 eller 2018, ble det holdt et ekstraordinært for begge årene.
  Følgende styre ble valgt:
  Leder  Monica Unosen
  Nestleder  Karl Frogner
  Økonomi  Magnar Naustdalslid
  Styremedlem  Emil Green


  Karl Frogner
  Oslo, 28.03.2019

2016:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

      Det var 6 fremmøtte. To av dem stilte med fullmakter slik at antall stemmeberettigede var 8.

     2. Valg av møteleder og referent

      Hall ble valgt til møteleder og referent.

     3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

      Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

     4. Styrets beretning

      Hall gikk igjennom styrets beretning slik den fremkommer fra «dagbok 2016»

     5. Regnskap

      Magnar gjennomgikk regnskapet. Det viser at klubben gikk med et overskudd på kr. 4736 i 2016 og at klubbens balanse pr 31.12.16 er kr. 36.172. Økonomien er m.a.o. god.     6. Innkomne saker

      Det var ikke meldt noen innkomne saker til årsmøtet.

     7. Vedtektsendringer

      Ingen vedtektsendringer ble vedtatt.

     8. Kontingentfastsettelse

      Det ble besluttet å fastholde kontingenten på samme nivå som tidligere (dvs kr. 250 pr år)

     9. Prisutdelinger for OBgK

      OBgK deler årlig ut tre priser. Her følger oversikten over prisvinnerne:

      Årets webinnlegg: Fred Westerby

      Årets nykommer: Merzuk Jugo

      Årets spiller: Chris Hedberg

      Les juryens begrunnelse for prisene her

     10. Prisutdelinger for Osloserien

      Følgende priser ble gitt for Osloserien:

      Vinner våren 2016: Hanna Hustlers (14. gang)

      Toppscorer våren 2016: Karl Frogner

      Vinner høsten 2016: Hanna Hustlers (15. gang)

      Toppscorer høsten 2016: Arne Vestrheim

     11. Valg

      Leder og styremedlemmer står på valg alternerende år. I år var det lederen tur til å stå på valg. Hall har vært leder i klubben siden 2011 og ønsket å trekke seg fra vervet. Chris ble enstemmig valgt til ny leder i OBgK. 


      Hall Skåra
      Kolsås, 23.03.2017

2015:

Årsmøtet for 2015 ble holdt på Anker Hotell tirsdag 26. januar 2016 kl 17.00

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2015
     5. Regnskap for 2015
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2016
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2015. 9.2: Osloserien vår og høst 2015
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 9 stemmeberettigede medlemmer til stede. I tillegg hadde Hall fått én fullmakt.

2.Valg av møteleder og referent

Hall Skåra ble valgt til møteleder og referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2015

Hall gikk igjennom styrets beretning for 2015 slik den foreligger på våre websider.

Se Dagbok 2015 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2015

OBgK-leder, Hall Skåra, presenterte regnskapet for 2015. Regnskapet viser et underskudd på kr. 1.904. Dette skyldes i all hovedsak at klubben gikk til innkjøp av en pc samt video-utstyr i 2015. Egenkapitalen er på kr. 31.436, så klubbens økonomi er fremdeles god.

Mesterturneringsavgift på kr 8.880 er holdt utenom regnskapet siden dette er penger som verken bidrar som inntekt eller utgift for klubben. Det samme gjelder Oslofinale-avgiften på kr. 4.700. Kr 100 ble avsatt i hver av de 47 OBgK-turneringene avholdt i 2015 og utbetalt som premier i Oslofinalen.

Det er knyttet noe usikkerhet til tallene under "Eiendeler" som viser hva vi har til gode hos NBgF. De nøyaktige tallene får vi først når vi går i dialog med økonomi-ansvarlig i forbundet og kommer til enighet om hva de reelle tallene skal være.

6.Innkomne saker

Det var kommet to innkomne saker som ble tatt opp til behandling på årsmøtet. Først ble forslaget fra Fred Westerby vedr klokkebruk i Osloserien behandlet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble forslaget til Anita Marholm vedr definisjon av Thom Espen Brevigs sommerturnering som en klubbturnering behandlet. Det ble vedtatt at man overlater denne beslutningen til OBgKs styre.

7.Vedtektsendringer

Freds forslag fra punkt 6 som ble godkjent, medfører en endring i vedtektens paragraf 5.

8.Kontingentfastsettelse for 2016

Det ble vedtatt ikke å øke kontingent, men la den være på samme nivå som 2015: kr. 200.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2015


Klubbens utmerkelser for 2015 gikk til:

Årets spiller: Karl Frogner
Årets nykommer: Monica Unosen
Årets web-innlegg: Mariann Modalen

Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2015

Ringnes med påfyll vant vårsesongen og dermed serien for første gang.

Fred & the Flintstones
vant høstsesongen. Dette var også første gang de har vunnet Osloligaen.

Se resultatene på våre nettsidene.

10.Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder: Hall Skåra (gjenvalg)
Nestleder: Christopher Hedberg (gjenvalg)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Emil Green (ny)
Styremedlem : Terje Pedersen (ny)


Oslo 26.01.2016
Hall Skåra
Referent og leder


2014:

Årsmøtet for 2014 ble holdt på Anker Hotell tirsdag 27. januar 2015 kl 17.00

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2014
     5. Regnskap for 2014
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2015
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2014. 9.2: Osloserien vår og høst 2014
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 5 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Hall Skåra ble valgt til møteleder og referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2014

Hall gikk igjennom styrets beretning for 2014 slik den foreligger på våre websider.

Se Dagbok 2014 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2014

Økonomiansvarlig, Magnar Naustdalslid, presenterte regnskapet for 2014. Regnskapet viser et overskudd på kr. 11.219. Egenkapitalen er dermed på kr. 33.340. Klubbens økonomi er m.a.o. god!

Driftsinntekter og -utgifter var i 2014 høye grunnet NM-arrangementet. Hele kr. 52.500 gikk inn og ut av vår konto i forbindelse med arrangementet.

6.Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

7.Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer

8.Kontingentfastsettelse for 2015

Det ble vedtatt ikke å øke kontingent, men la den være på samme nivå som 2014: kr. 200.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2014


Klubbens utmerkelser for 2014 gikk til:

Årets spiller: Hall Skåra
Årets nykommer: Morten Bjellås
Årets web-innlegg: Anita Marholm

Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2014

Torshov nydannede bg-selskap vant vårsesongen og dermed serien for andre gang.

Paragrafrytterne
vant høstsesongen. Dermed har de vunnet serien totalt sju ganger.

Se resultatene på våre nettsidene.

10.Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder: Hall Skåra (gjenvalg)
Nestleder: Christopher Hedberg (gjenvalg)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Tom Tyrihjell (gjenvalg)


Oslo 27.01.2015
Hall Skåra
Referent og leder


2013:

Årsmøtet for 2013 ble holdt på Anker Hotell tirsdag 17. desember 2013 kl 17.00

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2013
     5. Regnskap for 2013
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2014
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2013. 9.2: Osloserien vår og høst 2013
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 6 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Hall Skåra ble valgt til møteleder og referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2013

Hall gikk igjennom styrets beretning for 2013 slik den foreligger på våre websider.

Se Dagbok 2013 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2013

Økonomiansvarlig, Magnar Naustdalslid, var dessverre forhindret fra å delta på årsmøtet, og Hall presenterte derfor regnskapet for 2013. Regnskapet viser et overskudd på kr. 3066. Egenkapitalen er på kr. 22.488.

Klubbens økonomi er m.a.o. god. Imidlertid har klubben lite penger på konto. Dette skyldes at klubben har hele kr. 20.331 til gode hos NBgF. Forhåpentligvis vil pengene tilbakeført så snart NBgF får ordnet kontotilgang til deres nye økonomi-ansvarlig.

6.Innkomne saker

Ronny Sandvik ba om ordet. Han takket klubben for godt samarbeid i året som har gått, og overrakte en gave på vegne av Anker Hotel: et backgammonbrett!

7.Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer

8.Kontingentfastsettelse for 2014

Det ble vedtatt ikke å øke kontingent, men la den være på samme nivå som 2013: kr. 200.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2013


Klubbens utmerkelser for 2013 gikk til:

Årets spiller: Hall Skåra
Årets nykommer: Are Elgåen
Årets web-innlegg: Ingen aktuelle kandidater

Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2013

Torshov nydannede bg-selskap vant vårsesongen og fikk dermed sin første seier!

Hanna Hustlers
vant høstsesongen. Dermed har de vunnet serien totalt 13 ganger. En imponerende prestasjon!

Se resultatene på våre nettsidene.

10.Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder: Hall Skåra (gjenvalg)
Nestleder: Christopher Hedberg (gjenvalg)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Tom Tyrihjell (gjenvalg)


Oslo 18.12.2013
Hall Skåra
Referent og leder


2012:

Årsmøtet for 2012 ble holdt på Anker Hotell lørdag 12. januar 2013 kl 16.00

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2012
     5. Regnskap for 2012
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2013
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2012. 9.2: Osloserien vår og høst 2012
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 13 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Hall Skåra ble valgt til møteleder og referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2012

Hall gikk igjennom styrets beretning for 2012 slik den foreligger på våre websider.

Se Dagbok 2012 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2012

Økonomiansvarlig, Magnar Naustdalslid, var dessverre forhindret fra å delta på årsmøtet, og Hall presenterte derfor regnskapet for 2012. Regnskapet viser et overskudd på kr. 5035. Fra salen ble det påpekt at det syntes å være ca. 200 kroner som ikke var gjort rede for, og det ble stemt over et forslag om at man skulle be Magnar kikke nærmere på saken og deretter kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å legge frem regnskapet på ny. Forslaget ble imidlertid nedstemt. I etterkant har det vist seg at det trolig var en parkeringsavgift som ikke var medregnet i regnskapet.

Balanseregnskapet viser, for øvrig, en post på kr. 6700 som er utestående premie i Osloserien. Premien gjelder for flere sesonger, og vil bli utbetalt så raskt som mulig. I tillegg har klubben også kr. 7200 til gode fra NBgF fra medlemskontingenten for 2012.

OBgKs økonomi anses som god. Iflg balanseregnskapet er saldoen kr. 17.156 pr 31.12.2012.

6.Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

7.Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer

8.Kontingentfastsettelse for 2013

Det ble vedtatt ikke å øke kontingent, men la den være på samme nivå som 2012: kr. 200.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2012


Klubbens utmerkelser for 2012 gikk til:

Årets spiller: Victor M. Petersen
Årets nykommer: Charles Hill
Årets web-innlegg: Fred Westerby

Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2012

Hannas Hustlers vant vårsesongen og Hanna Hustlers vant også høstsesongen. Dermed har de vunnet serien totalt 12 ganger. En imponerende prestasjon!

Se resultatene på våre nettsidene.

10.Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder: Hall Skåra (gjenvalg)
Nestleder: Christopher Hedberg (gjenvalg, men ny i vervet)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Tom Tyrihjell (ny)


Oslo 12.01.2013
Hall Skåra
Referent og leder


2011:

Årsmøtet for 2011 ble holdt på Anker Hotell tirsdag 20. desember 2011 kl 17.00

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2011
     5. Regnskap for 2011
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2012
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2011. 9.2: Osloserien vår og høst 2011
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 6 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Hall Skåra ble valgt til møteleder og referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2011

Hall gikk igjennom styrets beretning for 2011 slik den foreligger på våre websider. Den ble godkjent med følgende kommentar fra salen: "Oslofinalen blir ikke nevnt i beretningen - den bør inngå." Karl beklaget og sa dette var en forglemmelse fra hans side og lovet å oppdatere beretningen i løpet av nærmeste fremtid.

Se Dagbok 2011 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2011

Økonomiansvarlig, Magnar Naustdalslid, presenterte regnskapet for 2011. Regnskapet viser et underskudd på kr. 660. Dette skyldes hovedsaklig innkjøp av fire backgammonbrett. Magnar opplyste videre at det var knyttet usikkerhet til noen av postene. Vi har f.eks. ennå ikke fått utbetalt medlemskontigenten fra NBgF og denne kan bli litt mindre enn det som fremgår av regnskapet. Magnar vil oppdatere regnskapet med nøyaktige tall så snart NBgF har foretatt tilbakebetalingen trolig tidlig januar 2012.

Balanseregnskapet viser, for øvrig, at NBgF ennå ikke har tilbakebetalt medlemskontigenten OBgF har til gode fra 2009! Flere av lagene har heller ikke betalt kontingent for deltagelse i lagserien. Hall lovet å purre forbundet og lagkapteinene på dette.

OBgKs økonomi anses som god. Iflg balanseregnskapet er saldoen kr. 16.352.

6.Innkomne saker

Det har kommet inn følgende forslag fra Roy Eikseth om regelendring til Osloserien:

Punkt 2.1 - Spillere

Gjeldende bestemmelse:

"Det skal være minimum tre, maksimum seks spillere på hvert lag."

Foreslås endret til:

"Det skal være minimum fire, maksimum seks spillere på hvert lag."

Punkt 3.4 - Lagoppstilling, matchprotokoll og rapportering

Gjeldende bestemmelse:

"Hjemmelagets kaptein er ansvarlig for innrapportering av resultater innen to døgn etter matchen."

Foreslås endret til:

"Hjemmelagets kaptein er ansvarlig for innrapportering av resultater samme dag som matchen er ferdigspilt. Resultatene vil deretter bli publisert på Osloseriens nettsider innen kl. 12.00 påfølgende dag. Ved manglende innrapportering innen tidsfristen tildeles bortelaget seieren med 2-0."


Vedtak:

Punkt 2.1 ble endret iht forslaget til Roy.

Punkt 3.4 ble endret til følgende:

"Hjemmelagets kaptein er ansvarlig for innrapportering av resultater innen kl. 12.00 dagen etter at matchen er ferdigspilt. Resultatene vil deretter bli publisert på Osloseriens nettsider innen kl. 12.00 to dager etter at matchene ble spilt. Ved manglende innrapportering innen tidsfristen tildeles bortelaget seieren med 3-0."


Styret ble dessuten oppfordret til å foreta en regelendring som sørger for at lag som ikke betaler kontingenten innen et gitt tidsrom, utestenges fra serien eller idømmes tap av sine kamper. Regelendringen må gjøres gjeldende før oppstart av lagserien 2012.

7.Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer

8.Kontingentfastsettelse for 2012

Det ble vedtatt å øke kontingent fra kr. 150 til kr. 200 for 2012. Det vil si at forbundet tildeles kr. 100 av kontingenten og klubben kl. 100.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2011Klubbens utmerkelser for 2011 gikk til:

Årets spiller: Sondre Rike
Årets nykommer: Christopher Hedberg
Årets web-innlegg: Karl Frogner


Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2011

Paragrafrytterne vant vårsesongen og Hanna Hustlers vant høstsesongen.

Se resultatene på våre nettsidene.

10.Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder: Hall Skåra (gjenvalg)
Nestleder: Henning Roschberg (gjenvalg)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Christopher Hedberg (ny)


Oslo 20.12.2011
Hall Skåra
Referent og leder

2010:

Årsmøtet for 2010 ble holdt på Kristiania Bar&Kafé tirsdag 25. januar 2011 kl 17.00

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2010
     5. Regnskap for 2010
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2010
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2010. 9.2: Osloserien vår og høst 2010
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 8 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Morten Joachim Henriksen ble valgt til møteleder og Hall Skåra til referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2010

Morten gikk igjennom styrets beretning for 2010 slik den foreligger på våre websider. Den ble godkjent med følgende kommentar fra salen: Det har vært noen rokeringer i styret i året som har gått. Dette bør inngå i beretningen.

Rokeringene det siktes til er at Hall overtok som fungerende leder for Morten i noen måneder på slutten av 2010 pga arbeidsmessige grunner hos Morten. Mona trakk seg dessuten fra styret i løpet av perioden av private grunner.

Se Dagbok 2010 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2010

Økonomiansvarlig, Magnar Naustdalslid, presenterte regnskapet for 2010. Regnskapet viser et underskudd på kr. 3527. Dette skyldes hovedsaklig innkjøp av klokker samt etterbetaling av premier til Osloserien 2009. Regnskapet ble godkjent med følgende kommentar fra salen: Gjeld og tilgodehavende bør fremkomme i regnskapet.

OBgKs økonomi anses som god. Kr. 18.357 overføres til 2011.

6.Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

7.Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer

8.Kontingentfastsettelse for 2010

Det ble vedtatt samme kontingent for 2011 som nå, dvs kr 50 til klubben (og kr 100 til forbundet), totalt kr 150 pr år.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2009

Juryen hadde bestått av Karl Frogner, Morten Joachim Henriksen og Hanna Thorsen.

Klubbens utmerkelser for 2010 gikk til:

Årets spiller: Johnny Kurisaki Tønnessen
Årets nykommer: Mats Persson
Årets web-innlegg: Hall Skåra


Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

I tillegg ble det gitt en liten påskjønnelse til Fred Westerby som hadde ansvaret for Oslofinalen i 2010 og som har jobbet hardt i løpet av året for å holde styr på kvalifiseringen til Oslofinalen som skal avholdes i 2011.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2010

Paragrafrytterne vant vårsesongen og Hanna Hustlers vant høstsesongen. Lagene vil hver få utbetalt kr. 2900 i pengepremie.

Se resultatene på våre nettsidene.

10.Valg

Hanna Thorsen la fram styrets forslag og følgende ble valgt:

Leder: Hall Skåra
Nestleder: Morten Joachim Henriksen
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Sondre Rike (gjenvalg)
Styremedlem : Henning Roschberg (ny)


Oslo 25.01.2011
Hall Skåra
Referent
Morten Joachim Henriksen
(Avtroppende leder)

 

2009:

Årsmøtet for 2009 ble holdt på Soria Laboratoria lørdag 9. januar 2010 kl 15.30

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning for 2009
     5. Regnskap for 2009
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse for 2010
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1: Utmerkelser for 2009. 9.2: Osloserien vår og høst 2009
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Fred Westerby ble valgt til møteleder og Hall Skåra til referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning for 2009

Fred gikk igjennom styrets beretning for 2009 slik den foreligger på våre websider. Den ble godkjent.

Se Dagbok 2009 på våre nettsider.

5.Regnskap for 2009

Økonomiansvarlig, Magnar Naustdalslid, presenterte regnskapet for 2009. Noen tall er anslag, slik at endelig resultat kan bli justert. Klubben hadde et overskudd på kr 1745 i 2009. Ettersom inngående balanse var kr 20.279, ble dermed utgående balanse kr 22.024. Resultatet kan anses som bra og klubbens økonomi som sterk.

Regnskapet vil bli supplert med oversikt over klubbens eiendeler og bli lagt ut på nettsidene våre.

6.Innkomne saker

Sak 1 - Æresmedlemskap til Marianne Husum:
Karl Frogner hadde fremmet forslag om å tildele Marianne Husum æresmedlemskap i OBgK. Karl beskrev bakgrunnen for forslaget og fortalte hvor viktig bidragsyter Marianne har vært til å legge grunnlaget for at OBgK er en suksess i dag. Marianne var også pådriveren og initiativtageren for Norges eneste internasjonale turnering; Oslo Open.

De fremmøtte var svært positive til å tildele Marianne æresmedlemskap. Imidlertid ble det litt diskusjon vedr hva æresmedlemskap innebærer siden dette ikke er definert i våre vedtekter. Enkelte mente derfor man burde avvente innstillingen til neste årsmøte. Flertallet av de fremmøtte ønsket imidlertid å stemme over et forslag om å tildele Marianne æresmedlemskap i OBgK som innebar livslangt gratis medlemskap i klubben.

Forslaget ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer.

Sak 2 - Fritt medlemskap til Laila Ødegård:
Karl Frogner hadde fremmet forslag om å tildele Laila Ødegård fritt medlemskap i OBgK så lenge ligaturneringene blir arrangert på Kristiania Bar & Café. Man ble enige om å la styret håndtere denne saken fra år til år, og viste til praksis med at Laila har fått tildelt medlemskap i inneværende år (2010).

Sak 3 - Uttak til Champions League:
Det var fremmet forslag om å diskutere uttaket til Champions League turneringen. Man ble enige om å gi myndighet til å la styret også håndtere denne saken i 2010.

7.Vedtektsendringer

Det var kommet inn slikt forslag til nytt 2. ledd i § 5 (som omhandler klokkebruk):
“Turneringslederen for den enkelte turnering kan fravike bestemmelsen i 1. ledd. Slikt fravik kan klages inn for turneringskomitéen."
Forslaget ble vedtatt.
Du kan lese de nye (endrede) vedtektene her.

8.Kontingentfastsettelse for 2010

Det ble vedtatt samme kontingent for 2010 som nå, dvs kr 50 til klubben (og kr 100 til forbundet), totalt kr 150 pr år.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser for 2009

Juryen hadde bestått av Mona Bremnes, Kathrine Langjord og Markus Kornfeld.
Mona la fram resultatet. Klubbens utmerkelser for 2009 gikk til:

Årets spiller: Shahab Ghodsi
Årets nykommer: Morten Joachim Henriksen
Årets web-innlegg: Atle von der Fehr
(Se hans innlegg 10.11.09 under «Sludder og vås» med tittel «Sandvika storsenter».)

Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien vår og høst 2009

Paragrafrytterne vant både vår og høstsesongen. De har allerede fått utbetalt prispengene på kr 900.

Se resultatene på nettsidene våre.

10.Valg

Valgkomite hadde ingen innstilling. Styret la fram et forslag og følgende styre ble valgt:

Leder: Morten Joachim Henriksen (ny)
Nestleder: Hall Skåra (gjenvalg)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustalslid (gjenvalg)
Styremedlem : Sondre Rike (gjenvalg)
Styremedlem : Kathrine Langjord (gjenvalg)
Leder: Mona Bremnes (ny) (ny)


Oslo 09.01.2010
Hall Skåra
Referent
Fred Westerby
(Avtroppende leder)

2008:

Årsmøtet for 2008 ble holdt på Kristiania Bar & Cafe tirsdag 13. januar 2009 kl 17.00

Følgende dagsorden var sendt ut :

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning
     5. Regnskap
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse
     9. Prisutdelinger OBgK, 9.1 : Utmerkelser. 9.2 : Osloserien
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 5 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Karl Frogner ble valgt til møteleder og Fred Westerby til referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning

Karl leste opp årsberetningen (som er lagt ut på klubbens nettsider). Årsberetningen ble godkjent.

5.Regnskap

Magnar la fram regnskapet. . Klubben har hatt et overskudd i 2008 på kr 8389 (nøyaktig justert beløp - se regnskapet på klubbens nettsider).
Størsteparten av overskuddet er fra Oslo Open (kr 7 222).

6.Innkomne saker

Ingen.

7.Vedtektsendringer

Det var kommet inn ett forslag til ny §6 i klubbens vedtekter.

Etter litt diskusjon ble følgende nye, justerte forslag til ny §6 fremmet :

”Dersom klubben skal skifte til nytt spillested for sine ukentlige klubbturneringer må styret innkalle til et medlemsmøte hvor møtet avgjør hvorvidt skifte skal finne sted. Medlemsmøtet må varsles 2 uker i forveien.”

8.Kontingentfastsettelse

Det ble foreslått samme kontingent for 2009 som nå, dvs kr 150 pr år. Enstemmig vedtatt.

9.1. Prisutdelinger, Utmerkelser

Juryen hadde bestått av Sondre Rike, Dana Wanounou, Grete Arntzen og Sven Erling Thorsen.
Sondre la fram resultatet. Klubbens utmerkelser for 2008 gikk til:

Årets web-innlegg : Hall Skåra og Victor M Petersen
Årets nykommer : Sturla Haugsgjerd
Årets spiller : Espen Selbæk

Begrunnelser for prisene står under utmerkelser på klubbens nettside.

9.2 Prisutdelinger, Osloserien

Karl delte ut prisene.

Vår 2008:
Seriemester ble Paragrafrytterne.
Toppscorer ble Kristian Stegenborg, Nor å ne (7/7)

Høst 2008:
Seriemester ble Hannas Hustlers.
Toppscorer ble Arve Heggem, On the Tracks (6/7)

10.Valg

Valgkomite har vært Karl Frogner og Markus Kornfeld.

De har ikke funnet en villig kandidat til ledervervet.

Fred Westerby sa seg imidlertid villig til å være midlertidig leder for å ivareta klubbens kontakt med forbundet.

Etter benkeforslag sa både Sondre Rike og Tore Fredriksen seg villig til å være styremedlemmer. Dermed ble slikt styre valgt :

Leder(m)* : Fred Westerby
Nestleder : Hall Skåra
Økonomiansvarlig : Magnar Naustalslid
Styremedlem : Sondre Rike
Styremedlem : Tore Eklund Fredriksen


*=Fred Westerby er midlertidig leder inntil videre.

Styret fikk i tillegg fullmakt av årsmøtet til å finne eventuelle flere styremedlemmer og konstituere seg selv med en fast leder (når denne er funnet).

Oslo 19.01.2009
Fred Westerby
(referent)

2007:

Årsmøtet ble holdt på Bridgesenter Vest, Oslo søndag 9. desember 2007 kl 15.00 i forbindelse med klubbens siste mesterturnering.

Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning
     5. Regnskap
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse
     9. Prisutdelinger
     10. Valg

1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 10 stemmeberettigede medlemmer. (Stein Welle hadde gått, men gitt Karl Frogner beskjed om hva han stemte på under punkt 6 og 7.) Navnelista er den samme som deltagerne i mesterturneringen minus Hans Petter Tannæs (Drammen) og Amir Kargeray (Stavanger).

2. Valg av møteleder og referent

Karl Frogner ble valgt til møteleder og Fred Westerby til referent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Styrets beretning

Karl leste opp beretningen (som er lagt ut på klubbens nettsider). Beretningen ble godkjent. Under dette punkt ble premier for lagserien delt ut, men refereres under punkt 9.2.

5. Regnskap

Det foreligger ikke et ferdig regnskap. Karl tok på seg ansvaret for dette. Han vil sørge for at Magnar ferdigstiller regnskapet som så vil bli lagt ut på til klubbens nettsider. Årsmøtet besluttet at det på en av spillekveldene i januar 2008 tas et (kort) ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet.

6. Innkomne saker

Det forelå flere forslag til å arrangere mesterturneringene på andre dager enn søndager. Ved en innledende avstemming stemte 5 for dagens ordning (søndager og veksling mellom cup og monrad) og 4 mot. Det blir derfor mesterturneringer i 2008 etter samme opplegg som nå.

7. Vedtektsendringer

Det var kommet inn 3 forslag til vedtektsendringer:

Forslag 1:

I § 2 står det :

"OBgKs formål er å organisere backgammonaktiviteter i Oslo."

Det nye forslaget til § 2 er:

"OBgKs formål er:

     • Å organisere backgammonaktiviteter i Oslo.
     • Å øke interessen for og fremme backgammonspillet i Oslo.
     • Å representere spillernes og regionens interesser i forhold til forbundet.
     • Å arbeide for at sentrale nasjonale arrangementer slik som Norgesmesterkapet så hyppig som mulig avholdes i Oslo eller i nærheten av Oslo."

De tre første kulepunktene ble vedtatt, det fjerde ble nedstemt.

Forslag 2:

Det lages en ny paragraf, § 5, med følgende ordlyd:

"Alle OBgKs turneringer:

     • Oslo Open
     • Oslo Bymesterskap
     • Klubbens øvrige mesterturneringer
     • Osloligaen
     • Osloserien

avvikles med klokkepreferanse."

Forslaget ble vedtatt.

Forslag 3:

Punkt 9 på agendaen iht § 4-1 settes som punkt 10, og nytt punkt 9 settes til:

9.1 Prisutdelinger for OBgK

9.2 Prisutdelinger for Osloserien

Forslaget ble vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse

Det ble foreslått samme kontingent for 2008 som nå, dvs kr 150 pr år. Etter en viss diskusjon ble det foreslått at beslutningen om kontingent tas samtidig med behandlingen av regnskapet (dvs i januar 2008). Det ble stemt over dette. Forslaget falt med 6 stemmer. Deretter ble forslaget om kr 150 pr. år vedtatt med 6 stemmer.

9. Prisutdelinger

9.1 DMP-utmerkelsene

Juryen hadde bestått av Espen Selbæk (leder), Hanna Nilsson, Jostein Flood og Sondre Rike. Karl la fram resultatet. DMP-utmerkelsene for 2007 gikk til:

Årets webinnlegg: Espen Selbæk (for sine reportasjer fra Nice Open)

Årets nykommer: Hall Skåra

Årets spiller: Atle von der Fehr

Begrunnelser for prisene er lagt under DMP-utmerkelsene på klubbens nettside.

9.2 Lagserien 2007

Karl delte ut premiene som gikk til:

Våren 2007: Hannas Hustlers, toppscorere ble Jostein Flood og Hans Liby, begge Hannas Hustlers (6/8)

Høsten 2007: Paragrafrytterne, toppscorer ble Jostein Flood, Hannas Hustlers (5/8)

10. Valg

Espen Selbæk som har vært valgkomite, la fram følgende forslag:
Leder: Karl Frogner (gjenvalg)
Økonomiansvarlig: Magnar Naustdalslid (gjenvalg)
Styremedlem: Hall Skåra (ny)

Det skal også velges nestleder, men villig kandidat var ikke funnet. Etter benkeforslag sa Fred Westerby seg villig til å være styremedlem. Det foreligger således ikke forslag til nestleder.

Årsmøtet valgte de ovennevnte og ga det nye styret fullmakt til å konstituere seg selv (og bli enige om funksjonen som nestleder).

[Etter samtale mellom Karl Frogner og Fred Westerby, har Fred sagt seg villig til å være nestleder.]

Oslo 17.12.2007

Fred Westerby (sign)

2006:

Søndag 3. desember arrangerte Oslo Backgammonklubb årsmøte.
Årsmøtet ble holdt på Kristiania Bar & Cafe i Østbanehallen, Oslo S søndag 3. desember 2006.


Følgende dagsorden var sendt ut:

     1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
     2. Valg av møteleder og referent
     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
     4. Styrets beretning
     5. Regnskap
     6. Innkomne saker
     7. Vedtektsendringer
     8. Kontingentfastsettelse
     9. Prisutdelinger
     10. Valg

1.Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede

Det var 8 stemmeberettigede til stede.

2.Valg av møteleder og referent

Espen Selbæk ble valgt til møteleder og Fred Westerby til referent.

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4.Styrets beretning

Espen leste opp beretningen (som var lagt ut på klubbens nettsider).

Beretningen ble godkjent med følgende to rettelser;

«Mandagsturneringer» var nevnt som en av OBgK tre jevnlige aktiviterer. Det skal være «Tirsdagsturneringer».

Under «Resultater i 2006» sto det at Hans Liby var finalist i mestermøtet 2006. Det skal være 2005 (selv om mestermøtet foregår i januar året etter).

5.Regnskap

Det foreligger ikke et ferdig regnskap. Regnskapsføreren (Magnar) har byttet jobb, og har i praksis to jobber for tiden. Han har derfor ikke hatt mulighet for å gjøre ferdig regnskapet innen årsmøtet. Magnar vil legge regnskapet ut på nettsiden til klubben når det er ferdig.

6.Innkomne saker

Ingen saker.

7.Vedtektsendringer

Ingen innkomne forslag.

8.Kontingentfastsettelse

Det ble foreslått samme kontingent for 2007 som nå, dvs kr 150 pr år. Vedtatt.

9.Prisutdelinger

9.1 DMP-utmerkelsene

Komiteen for heder og ære hadde bestått av Karl Frogner, Jostein Flood, Hanna Nilsson og Markus Kornfeld. Karl la fram resultatet. DMP-utmerkelsene for 2006 gikk til:

Årets spiller 2006: Hans Liby

Årets nykommer 2006: Arne Hoem

Årets web-innlegg 2006: Sondre Rike (for sin blogg)

Begrunnelsene for prisene er lagt ut under DMP-utmerkelsene på klubbens nettside.

9.2 Lagserien 2006

Sondre Rike delte ut premiene som gikk til:

Våren 2006 : Seriemester Hannas Hustlers
Toppscorer Våren 2006 : Stein Welle, Black & White (8/10)

Høsten 2006 : Seriemester: Nor-å-ne
Toppscorer Høsten 2006 : Asbjørn Arntzen, Nor-å-ne (6/7)

10.Valg

Valgkomiteen bestod av Sondre Rike og Tore Eklund Fredriksen.

Følgende 3 personer hadde sagt ja til å stille til gjenvalg i Styret:
Jill Merethe Espe, Karl Frogner, Magnar Naustdalslid.

Valgkomiteen hadde ikke noe nytt forslag til styre.

Det kom heller ikke benkeforslag på nye kandidater.

De tre som tok gjenvalg ble alle valgt.

Årsmøtet besluttet at styret får fullmakt til å finne et fjerde styremedlem og deretter konstituere seg selv, inkludert valg av ny leder.

Det ble deretter valgt ny leder av valgkomiteen. Espen Selbæk sa ja til å stille, og fikk fullmakt av årsmøtet til selv å konstituere resten av valgkomiteen for neste år.

Oslo 5.12.2006
Fred Westerby(sign)

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND